Wcześniejsza emerytura z ZUS – kto może ją dostać?

Wcześniejsza emerytura po staremu i po nowemu: co oznacza obniżenie wieku emerytalnego roku dla osób pobierających wcześniejsze emerytury? Czy ZUS wcześniejsze emerytury z automatu zamieni na zwykłe świadczenia? Jakie zmiany zajdą w emeryturach w 2020 roku?
Spis treści

Wcześniejsza emerytura

od pojęciem wcześniejszych emerytur rozumie się:

Reforma emerytalna, obniżająca od 1 października 2017 roku wiek przejścia na emeryturę, nie wprowadziła kluczowych zmian, jeśli chodzi o zasady przyznawania wcześniejszej emerytury. Zmieniło się jednak wiele w kwestii ustania tego świadczenia – obniża się bowiem wiek, w którym wcześniejszą emeryturę można zamienić na emeryturę normalną.

ZUS - wcześniejsze emerytury

Aby przejść z wcześniejszej emerytury na normalną, trzeba złożyć w ZUS specjalny wniosek. Osobom, które nie wykażą się własną inicjatywą w tej materii, ZUS wcześniejsze emerytury będzie wypłacać na starych zasadach do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego, wynikającego ze starych przepisów.

Wcześniejsza emerytura 2020

Parta rządząca ma wiele pomysłów na zmiany, w przepisach dotyczących emerytur. W planach są projekty by kobiety mogły uzyskać świadczenie w wikeu 53 lat, a mężczyźni kończąc 58 lat. Jednak obecnie nadal obowiązują warunki:

 • emerytura dla mężczyzn – po 40 latach pracy lub skońćzone 65 lat,
 • emerytura dla kobiet – po 35 latach pracy lub 60 lat.

Świadczenia przedemerytalne

Wcześniejszą emeryturę w postaci świadczenia przedemerytalnego otrzymują osoby, które m.in.

 • straciły pracę w wyniku likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, mając ukończone przynajmniej 61 (w przypadku mężczyzn) lub 56 (kobiety) lat oraz posiadając okres uprawniający do emerytury, wynoszący 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet;
 • straciły pracę w wyniku rozwiązania umowy z winy pracodawcy, mając ukończone przynajmniej 60 (mężczyźni) lub 55 (kobiety) lat i posiadając okres uprawniający do emerytury – 35 lat mężczyźni i 30 lat – kobiety.

Emerytura pomostowa

Emerytura pomostowa jest specjalnym świadczeniem, przysługującym osobie, która urodziła się po 31 grudnia 1948 roku. Aby otrzymać tego typu wcześniejszą emeryturę, należy ponadto spełnić łącznie następujące warunki:

 • mieć skończone przynajmniej 55 lat w przypadku kobiet i 60 w przypadku mężczyzn,
 • wykonywać prace w szczególnych warunkach przed 1 stycznia 1999 roku,
 • wykonywać prace w szczególnych warunkach po 31 grudnia 2008 roku,
 • udowodnić przynajmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach,
 • udowodnić okresy składkowe i nieskładkowe – co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
 • rozwiązać stosunek pracy.

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne

Ostatnim rodzajem wcześniejszych emerytur są świadczenia kompensacyjne, przysługujące nauczycielom, którzy spełniają jednocześnie trzy warunki:

 • osiągnęli wymagany ustawowo wiek emerytalny (w 2017 roku jest to 55 lat dla kobiet i 57 dla mężczyzn)’
 • posiadają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat wykonywania pracy, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, w placówkach takich jak: szkoły, przedszkola, ośrodki wychowawcze,
 • rozwiązali na swój wniosek stosunek pracy.

Czytaj też: