Renta rodzinna po zmarłym małżonku - prawnik radzi

Renta rodzinna po zmarłym małżonku może zostać pobrana przez żonę, jeżeli w chwili śmierci mąż pobierał emeryturę albo miał prawo przejścia na emeryturę, z którego jednak nie skorzystał. Jaka będzie renta rodzinna w 2020 roku?

Spis treści

renta-rodzinna-po-zmarlym-malzonku">

Renta rodzinna po zmarłym małżonku

Wdowa (tj. kobieta, która w chwili śmierci małżonka pozostawała prawnie jego żoną), po śmierci swojego męża, przy spełnieniu określonych ustawowo przesłanek, zyskuje uprawnienie do renty rodzinnej po nim. W sytuacji, gdy wdowa pobiera z ZUS-u emeryturę, może ona dokonać wyboru świadczenia. Może wybrać, które jest dla niej korzystniejsze: własnej emerytury albo renty rodzinnej po mężu.

Sprawdź także: Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta rodzinna - warunki otrzymania

Zgodnie z treścią ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wdowie przysługuje uprawnienie do renty rodzinnej po zmarłym mężu, gdy:


  1. w chwili śmierci małżonka osiągnęła wiek 50 lat lub była wtedy niezdolna do pracy (bądź nastąpi to w ciągu 5 lat od śmierci męża lub zaprzestania wychowywania osób wymienionych w punkcie 2 i 3) albo
  2. wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu. Muszą one osiągnąć 16 lat, a jeżeli kształcą się w szkole - 18 roku życia lub
  3. sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy uprawnionym do renty rodzinnej.

  4.  

Czytaj też: Renta socjalna z ZUS – komu się należy i w jakiej wysokości?

Po rozwodzie lub bez wspólności małżeńskiej

Małżonce rozwiedzionej lub wdowie, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, przysługuje prawo do renty rodzinnej, po zmarłym, byłym mężu, w sytuacji gdy spełnia jeden z trzech wyżej określonych wymogów, a także w dniu śmierci męża miała prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.

Czy wiesz, że: Renta rodzinna - zasady i warunki przyznawania

Wysokość renty rodzinnej

W przypadku jednej osoby uprawnionej do pobierania renty rodzinnej, wynosi ona 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu (tj. np. 85% pobieranej przez męża za życia emerytury).

Renta rodzinna 2020 wzrośnie. Najniższa wypłacana renta rodzinna to 1100 zł, od marca 2020 ma to być nawet 1200 zł.

Przeczytaj również:

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Emerytura po mężu

Renta chorobowa z ZUS i KRUS
 

 


Sprawdź inne porady prawne dla seniorów.

 

 

Oceń artykuł

(liczba ocen 0)

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na temat zdrowia i zdrowego stylu życia, zapraszamy na nasz portal ponownie!