Renta rodzinna po zmarłym małżonku - prawnik radzi

Renta rodzinna po zmarłym małżonku może zostać pobrana przez żonę, jeżeli w chwili śmierci mąż pobierał emeryturę albo miał prawo przejścia na emeryturę, z którego jednak nie skorzystał. Jaka będzie renta rodzinna w 2020 roku?
Spis treści

Renta rodzinna po zmarłym małżonku

Wdowa (tj. kobieta, która w chwili śmierci małżonka pozostawała prawnie jego żoną), po śmierci swojego męża, przy spełnieniu określonych ustawowo przesłanek, zyskuje uprawnienie do renty rodzinnej po nim. W sytuacji, gdy wdowa pobiera z ZUS-u emeryturę, może ona dokonać wyboru świadczenia. Może wybrać, które jest dla niej korzystniejsze: własnej emerytury albo renty rodzinnej po mężu.

Renta rodzinna - warunki otrzymania

Zgodnie z treścią ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wdowie przysługuje uprawnienie do renty rodzinnej po zmarłym mężu, gdy:

  1. w chwili śmierci małżonka osiągnęła wiek 50 lat lub była wtedy niezdolna do pracy (bądź nastąpi to w ciągu 5 lat od śmierci męża lub zaprzestania wychowywania osób wymienionych w punkcie 2 i 3) albo
  2. wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu. Muszą one osiągnąć 16 lat, a jeżeli kształcą się w szkole - 18 roku życia lub
  3. sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy uprawnionym do renty rodzinnej.

Po rozwodzie lub bez wspólności małżeńskiej

Małżonce rozwiedzionej lub wdowie, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, przysługuje prawo do renty rodzinnej, po zmarłym, byłym mężu, w sytuacji gdy spełnia jeden z trzech wyżej określonych wymogów, a także w dniu śmierci męża miała prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.

Wysokość renty rodzinnej

W przypadku jednej osoby uprawnionej do pobierania renty rodzinnej, wynosi ona 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu (tj. np. 85% pobieranej przez męża za życia emerytury).

Renta rodzinna 2020 wzrośnie. Najniższa wypłacana renta rodzinna to 1100 zł, od marca 2020 ma to być nawet 1200 zł

Więcej z kategorii Renta
Odprawa rentowa - po ustaniu zatrudnienia i świadczeniu
Ile wynosi najniższa renta w Polsce (chorobowa, rodzinna, inwalidzka)?
Renta inwalidzka – kto może ją otrzymać i jaka jest jej wysokość
Powiązane artykuły
Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – czy można pracować?
Renta chorobowa z ZUS i KRUS – ile wynosi i jak ją dostać?
Ile można dorobić do renty? Renta a praca
Starsze małżeństwo sprawdza rachunki
Ile może zabrać komornik z emerytury, pensji i renty?
Renta z tytułu niezdolności do pracy – wysokość i warunki przyznawania