PORTAL DLA SENIORÓW
 

Akt zgonu i karta zgonu – jak uzyskać te dokumenty?

Spis treści

Po śmierci bliskiej osoby trzeba dopilnować wielu formalności.  Podstawowe sprawy to akt zgonu i karta zgonu. Kto wystawia te dokumenty, ile kosztuje odpis aktu zgonu, kto i w jaki sposób zgłasza zgon i  kto może złożyć wniosek o wydanie aktu zgonu?


Co to jest akt zgonu?


Akt zgonu jest częścią księgi stanu cywilnego. Rejestruje on fakt oraz okoliczności śmierci obywatela. Dokument zawiera następujące dane:

 • imię i nazwisko zmarłego, jego nazwisko rodowe, stan cywilny, miejsce i datę urodzenia, miejsce ostatniego zamieszkania,

 • imię i nazwisko oraz nazwisko rodowe małżonka zmarłego,

 • imiona i nazwiska rodowe rodziców zmarłego,

 • imię i nazwisko osoby zgłaszającej zgon,

 • datę i godzinę a także miejsce znalezienia zwłok.


Zgon mogą zgłosić do urzędu stanu cywilnego następujące osoby:

 • małżonek zmarłego,

 • dzieci,

 • krewni,

 • przedstawiciel szpitala w którym nastąpił zgon,

 • administrator budynku, w którym znaleziono zwłoki,

 • osoby które były naocznymi świadkami zgonu lub mogą ten zgon uwierzytelnić,

 • osoby mieszkające w mieszkaniu, w którym nastąpił zgon.


Czytaj też: Klepsydra pogrzebowa – wzór klepsydry, jak powinna wyglądać?

Kto wystawia akt zgonu?


Dokument sporządza urząd stanu cywilnego odpowiedni dla miejsca, w którym nastąpiła śmierć. Zgłaszając zgon do urzędu stanu cywilnego, należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość zmarłego (dowód osobisty albo paszport w przypadku cudzoziemca) oraz kartę zgonu wystawioną przez lekarza.

Ile kosztuje akt zgonu?


Zgłaszający otrzyma od kierownika urzędu stanu cywilnego trzy skrócone odpisy aktu zgonu. Są one bezpłatne. Zwolnione z opłat jest też zgłoszenie zgonu.

Czytaj też: Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy

Karta zgonu niezbędna do dalszych formalności


Karta statystyczna zgonu jest dokumentem wystawianym przez lekarza, niezbędnym do sporządzenia aktu zgonu a także pochowania zmarłego. Kartę zgonu sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden służy do celów statystycznych, a drugi jest potrzebny przy pochówku.Kartę zgonu wystawia lekarz, który leczył zmarłego w ostatnich 30 dniach jego życia. Może to być zarówno lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, pogotowia ratunkowego, jak i medyk pracujący w szpitalu.

Czytaj też: Żałoba – po babci, po dziadku. Ile trwa żałoba?

Jakie informacje zawiera karta zgonu?


Zgodnie z wydanym rozporządzeniem, od 15 marca 2015 r. do 1 stycznia 2018 r. w karcie zgonu są zawarte między innymi następujące dane:

 • informacje o miejscu, dacie i godzinie zgonu,

 • informacje o przyczynach zgonu i sposobie stwierdzenia tych przyczyn,

 • imię i nazwisko lekarza sporządzającego kartę zgonu,

 • wykształcenie zmarłego,

 • miejsce zamieszkania zmarłego,

 • w przypadku dzieci do 1 roku - godzinę urodzenia, informacje o stanie jego zdrowia w chwili urodzenia: długość, ciężar ciała, punkty w skali Apgar, informacje o przebiegu ciąży i porodzie: okres trwania ciąży, wielorakość porodu oraz liczbę dzieci urodzonych przez matkę.


Zgodnie z rozporządzeniem z 2015 roku, kartę zgonu można sporządzić w wersji papierowej z własnoręcznym podpisem lekarza lub elektronicznej, uwierzytelnionej podpisem elektronicznym.

Osoba zgłaszająca śmierć osoby bliskiej musi pamiętać, że należy to uczynić w ciągu maksymalnie 3 dni od czasu wystawienia karty zgonu.

Piotr Brzózka

Czytaj też: Kremacja zwłok – ile kosztuje i jak przebiega kremacja w Polsce

Oceń artykuł

(liczba ocen 0)

Pytanie: Jaki masz stosunek do wegetarianizmu?

  To działanie moralne, dla dobra zwierząt

  Jest to zdrowsze dla organizmu

  Jest to niezdrowe dla organizmu

  Nie mam zdania

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA