Akt zgonu i karta zgonu – jak uzyskać te dokumenty?

Po śmierci bliskiej osoby trzeba dopilnować wielu formalności. Podstawowe sprawy to akt zgonu i karta zgonu. Kto wystawia te dokumenty, ile kosztuje odpis aktu zgonu, kto i w jaki sposób zgłasza zgon i kto może złożyć wniosek o wydanie aktu zgonu?

Spis treści

Co to jest akt zgonu?

Akt zgonu jest częścią księgi stanu cywilnego. Rejestruje on fakt oraz okoliczności śmierci obywatela. Dokument zawiera następujące dane:

 • imię i nazwisko zmarłego, jego nazwisko rodowe, stan cywilny, miejsce i datę urodzenia, miejsce ostatniego zamieszkania,
 • imię i nazwisko oraz nazwisko rodowe małżonka zmarłego,
 • imiona i nazwiska rodowe rodziców zmarłego,
 • imię i nazwisko osoby zgłaszającej zgon,
 • datę i godzinę a także miejsce znalezienia zwłok.

Zgon mogą zgłosić do urzędu stanu cywilnego następujące osoby:

 • małżonek zmarłego,
 • dzieci,
 • krewni,
 • przedstawiciel szpitala w którym nastąpił zgon,
 • administrator budynku, w którym znaleziono zwłoki,
 • osoby które były naocznymi świadkami zgonu lub mogą ten zgon uwierzytelnić,
 • osoby mieszkające w mieszkaniu, w którym nastąpił zgon.

Kto wystawia akt zgonu?

Dokument sporządza urząd stanu cywilnego odpowiedni dla miejsca, w którym nastąpiła śmierć. Zgłaszając zgon do urzędu stanu cywilnego, należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość zmarłego (dowód osobisty albo paszport w przypadku cudzoziemca) oraz kartę zgonu wystawioną przez lekarza.

Ile kosztuje akt zgonu?

Zgłaszający otrzyma od kierownika urzędu stanu cywilnego trzy skrócone odpisy aktu zgonu. Są one bezpłatne. Zwolnione z opłat jest też zgłoszenie zgonu.

Karta zgonu niezbędna do dalszych formalności

Karta statystyczna zgonu jest dokumentem wystawianym przez lekarza, niezbędnym do sporządzenia aktu zgonu a także pochowania zmarłego. Kartę zgonu sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden służy do celów statystycznych, a drugi jest potrzebny przy pochówku.Kartę zgonu wystawia lekarz, który leczył zmarłego w ostatnich 30 dniach jego życia. Może to być zarówno lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, pogotowia ratunkowego, jak i medyk pracujący w szpitalu.

Jakie informacje zawiera karta zgonu?

Zgodnie z wydanym rozporządzeniem, od 15 marca 2015 r. do 1 stycznia 2018 r. w karcie zgonu są zawarte między innymi następujące dane:

 • informacje o miejscu, dacie i godzinie zgonu,
 • informacje o przyczynach zgonu i sposobie stwierdzenia tych przyczyn,
 • imię i nazwisko lekarza sporządzającego kartę zgonu,
 • wykształcenie zmarłego,
 • miejsce zamieszkania zmarłego,
 • w przypadku dzieci do 1 roku - godzinę urodzenia, informacje o stanie jego zdrowia w chwili urodzenia: długość, ciężar ciała, punkty w skali Apgar, informacje o przebiegu ciąży i porodzie: okres trwania ciąży, wielorakość porodu oraz liczbę dzieci urodzonych przez matkę.

Zgodnie z rozporządzeniem z 2015 roku, kartę zgonu można sporządzić w wersji papierowej z własnoręcznym podpisem lekarza lub elektronicznej, uwierzytelnionej podpisem elektronicznym.
Osoba zgłaszająca śmierć osoby bliskiej musi pamiętać, że należy to uczynić w ciągu maksymalnie 3 dni od czasu wystawienia karty zgonu.

Czytaj więcej:

Klepsydra pogrzebowa – wzór klepsydry, jak powinna wyglądać?

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy

Żałoba – po babci, po dziadku. Ile trwa żałoba?

Kremacja zwłok – ile kosztuje i jak przebiega kremacja w Polsce

 

Oceń artykuł

(liczba ocen 3)

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na temat zdrowia i zdrowego stylu życia, zapraszamy na nasz portal ponownie!