PORTAL DLA SENIORÓW
 

Wózek inwalidzki - dofinansowanie z PFRON i NFZ. Zasady

Jeśli kupujesz wózek inwalidzki, dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomoże ci zaoszczędzić kilka tysięcy złotych. A mówiąc precyzyjnie - na najdroższe wózki inwalidzkie elektryczne dofinansowanie może sięgnąć łącznie nawet 7,5 tysiąca złotych. Na tę kwotę składa się refundacja w wysokości 3 tysięcy złotych z NFZ oraz dofinansowanie do wózka inwalidzkiego z PFRON o wartości 4,5 tys. zł.


Wózki inwalidzkie elektryczne – dofinansowanie


Na wózek inwalidzki dofinansowanie można otrzymać z dwóch źródeł. Po pierwsze dofinansowanie do wózka inwalidzkiego oferuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Ponieważ jednak kwoty w ramach refundacji NFZ są często niewystarczające, dodatkowo można się ubiegać o dofinansowanie do wózka inwalidzkiego z PFRON, czyli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pamiętać przy tym należy, że PFRON wypłaca dofinansowanie na wózek inwalidzki za pośrednictwem dwóch instytucji – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Warto też zaznaczyć, że przeglądając wykaz tzw. wyrobów medycznych na zlecenie, na które obowiązuje refundacja z NFZ, nie znajdziemy w nim zapisanej w sposób literalny pozycji „wózek inwalidzki elektryczny”. Pamiętajmy zatem, że starając się o dofinansowanie do wózka elektrycznego, występujemy o wsparcie zakupu wózka inwalidzkiego specjalnego, który w stosownej tabeli został oznaczony kodem P 130 (dla dorosłych) lub P 131 (dla dzieci).

 

Wózek inwalidzki – dofinansowanie z NFZ: zasady i kryteria


NFZ w następujący sposób określił zasady, jeśli chodzi o dofinansowanie do wózka inwalidzkiego:

 • Ręczny wózek inwalidzki – dofinansowanie 600 złotych, udział własny pacjenta 0 procent, limit cen napraw: 180 złotych, refundacja należna raz na 5 lat. Dofinansowanie do wózka inwalidzkiego przyznaje się w związku ze stwierdzeniem trwałego ograniczenia samodzielnego chodzenia.


          Na tego samego typu dziecięcy wózek inwalidzki dofinansowanie również wynosi maksymalnie 600 złotych przy zerowym udziale własnym. Jedyna różnica – refundacja nowego sprzętu możliwa jest co 3 lata. Z uprawnienia tego mogą korzystać dzieci od 3 do 18 roku życia z trwale ograniczoną zdolnością poruszania się o własnych siłach.

 

 • Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, przeznaczony dla osób samodzielnie poruszających się na wózku – dofinansowanie do wózka inwalidzkiego tego typu wynosi 1700 złotych, udział własny pacjenta to 0 procent. Dofinansowanie na wózek inwalidzki pokrywa też w tym przypadku koszty napraw do 510 złotych. Refundacja zakupu nowego sprzętu przysługuje raz na 4 lata w przypadku dorosłych i raz na 3 lata, jeśli chodzi o dzieci. Wskazaniem do przyznania dofinansowania na wózek inwalidzki jest w tym przypadku trwałe ograniczenie samodzielnego chodzenia dla osób dorosłych lub dzieci od 3 do 18 roku życia, samodzielnie poruszających się na wózku (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wózek inwalidzki specjalny).


 

 • Specjalny wózek inwalidzki – dofinansowanie do 3.000 zł, udział własny pacjenta: 0 proc, dotowane koszty napraw do 900 złotych. Refundacja zakupu należna raz na 4 lata w przypadku osób dorosłych i co 3 lata w przypadku dzieci. Wskazania do przyznania dofinansowania na wózek inwalidzki: przy porażeniach i niedowładach trzy lub czterokończynowych; przy porażeniach dwukończynowych jednostronnych lub skrzyżowanych.


 

Czytaj też: ABC opieki nad osobą starszą

 

Dofinansowanie do wózka inwalidzkiego z PFRON


Jak widać, dofinansowanie do wózka elektrycznego z NFZ sięga maksymalnie 3 tysięcy złotych. Tymczasem ceny tego typu wózków sięgają 6, 10, a nawet 12 tys. zł. Na szczęście, jeśli dofinansowanie do wózka inwalidzkiego z NFZ okaże się niewystarczające, możemy sięgnąć po dodatkowe wsparcie ze środków PFRON, rozdzielanych za pośrednictwem MOPS-ów i PCPR. Maksymalne dofinansowanie do wózka inwalidzkiego z PFRON wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej wyznaczonego w limicie ceny NFZ,

 • do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ oraz udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.


Jak to się przekłada na praktykę? Przykładowe dofinansowanie do wózka elektrycznego może sięgnąć aż 7500 złotych, z czego 3 tysiące wykłada Narodowy Fundusz Zdrowia (limit 100 procent) a 4,5 tysiąca – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (150 procent limitu NFZ). A zatem wiele drogich modeli wózków elektrycznych dostępnych w ofercie dystrybutorów kupimy nie wydając na ten cel nawet złotówki.

 

Czytaj też: Inwalidztwo - zwolnienie z opłat

 

Wózek inwalidzki – dofinansowanie z NFZ: procedura


Aby skorzystać z dofinansowania na wózek inwalidzki z Narodowego Funduszu Zdrowia, należy w pierwszej kolejności uzyskać zlecenie na zakup tego produktu. Listę osób uprawnionych do wystawienia zlecenie zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia. Należą do nich:

 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu;

 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii;

 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów;

 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii;  

 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii;

 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej;  

 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu.


Lista ta odnosi się do zakupu produktów oznaczonych kodem 130 i 131, a więc wózków elektrycznych (specjalnych).

Wystawione zlecenie należy potwierdzić w lokalnym oddziale NFZ. W dalszej kolejności można zrealizować zakup, pamiętając że wybrany przez nas sklep musi mieć podpisaną umowę z NFZ.

 

Czytaj też: Sprzęt rehabilitacyjny do ćwiczeń rąk i nóg

 

Dofinansowanie do wózka inwalidzkiego z PFRON – kryteria


Aby otrzymać dofinansowanie do wózka inwalidzkiego z PFRON, należy:

 • posiadać dokument potwierdzający niepełnosprawność;

 • spełniać kryterium dochodowe: o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 

Przeczytaj też: Rotor rehabilitacyjny 

Oceń artykuł

(liczba ocen 0)

Pytanie: Co sądzisz na temat terapii psychologicznej?

  każdy chociaż raz powinien zasięgnąć porady psychologa

  w razie problemów warto skonsultować się z psychologiem

  nie warto, to strata czasu i pieniędzy

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA