Objawienia maryjne w Polsce i na świecie. Uznane

Objawienia maryjne najczęściej doświadczane były przez biedne dzieci z obszarów wiejskich, żeby wymienić najbardziej znane z tego typu wydarzeń: objawienia fatimskie, w Lourdes, La Salette czy polskim Gietrzwałdzie. Z przeszło 20 tysięcy objawień maryjnych, Kościół uznał jednak ledwie 70.
Bazylikę Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lourdes
Źródło:123RF
Spis treści

Objawienia maryjne

Objawienia maryjne stanowią swego rodzaju mistyczny fenomen. Podaje się, że od początku istnienia chrześcijaństwa, odnotowano nawet 21 000 świadectw nadprzyrodzonego kontaktu z Matką Bożą, przy czym Kościół na przestrzeni wieków uznał zaledwie 70 z nich (dane: stacja7.pl). Pierwsze odnotowane objawienie maryjne na świecie miało miejsce w roku 231 – Matka Boska ukazać się miała przyszłemu biskupowi, św. Grzegorzowi Cudotwórcy, podając mu m.in. Wyznanie wiary (Jeden jest Bóg…) oraz istotne wykładnie teologiczne. Do końca pierwszego tysiąclecia objawień maryjnych nie było wiele, prawdziwy ich wykwit natomiast nastąpił w czasach średniowiecza (tylko w XIV wieku odnotowano 6131 relacji), kolejne zaś fale nadeszły w dobie baroku, romantyzmu oraz burzliwych dekadach wieku XX. Nawiązanie do epok świeckich nie jest przypadkowe, nie trudno dostrzec, że liczba zgłaszanych objawień rosła w czasach wzmożenia religijnego i mistycznego, będących jednocześnie czasem wojen, epidemii etc. Niewątpliwie były to czynniki pobudzające ludzką wyobraźnię do wizji niekoniecznie związanych z działaniem sił nadprzyrodzonych. Kościół uznaje fakt istnienia objawień maryjnych, a niektórym z nich nadaje wielką rangę (vide: objawienia fatimskie), ale – jak wskazaliśmy już wyżej – do każdego niemal z nich podchodzi z dużą ostrożnością i zaledwie część uznaje za autentyczne. 

Objawienia maryjne uznawane przez Kościół

Z przeszło stu objawień maryjnych, do których dojść miało w czasach nam najbliższych, na przestrzeni XIX i XX wieku, Kościół potwierdził autentyczność zaledwie kilkunastu. Często ta swego rodzaju nobilitacja następowała po upływie wielu dekad. Najnowsze objawienia maryjne uznawane przez Kościół, to:

 • Paryż (Francja, 1830),
 • La Salette (Francja, 1851),
 • Lourdes (Francja,1862),
 • Pontmain (Francja, 1871), 
 • Pellevoisin (Francja 1876), 
 • Gietrzwałd (Polska/Prusy, 1877), 
 • Knock (Irlandia, 1893), 
 • Fatima (Portugalia, 1917), 
 • Beauraing (Belgia, 1932–1933), 
 • Banneux (Belgia, 1933), 
 • Akita (Japonia, 1973–1982), 
 • Betania (Wenezuela, 1976), 
 • Cuapa (Nikaragua, 1980), 
 • Kibeho (Rwanda, 1981–1983).

Objawienia fatimskie

Objawienia fatimskie należą do najważniejszych, a z pewnością najbardziej znanych i omawianych w historii Kościoła. Wydarzenie to datowane jest na rok 1917 – czas I wojny światowej, wówczas najbardziej krwawego i okrutnego konfliktu, jakiego doświadczył świat. Matka Boska ukazać się miała 6-krotnie trójce pasterzy – Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi, wyjawiając im trzy tajemnice. Zostały one spisane przez Łucję w latach 40. minionego stulecia, w trakcie II wojny światowej. Tajemnice będące istotą objawień fatimskich przedstawiały:

 • wizję piekła i mąk piekielnych;
 • wizję wielkiej wojny będącej karą za grzechy;
 • wizję zamachu na Ojca Świętego i cierpień Kościoła.

Dziś interpretuje się, że objawienia fatimskie zmaterializowały się choćby w postaci wybuchu wojny w 1939 roku, czy zamachu na Jana Pawła II w roku 1981. Do sanktuarium, które stanęło w miejscu objawień w Fatimie, rocznie przybywa 7 milionów pielgrzymów. 

Objawienia w Lourdes

Lourdes, niewielka górska miejscowość położna u podnóży Pirenejów, jest dziś jednym z największych na świecie ośrodków kultu maryjnego. Przeszło półtora wieku temu, od lutego do lipca 1858 roku Matka Boża ukazywać się miała w jednej z tutejszych jaskiń 14-letniej Bernadecie Soubirous. Młoda kobieta zeznała, że Maryja odezwała się do niej w lokalnym narzeczu, wypowiadając słowa, które tłumacząc na język polski znaczą „Ja jestem Niepokalane Poczęcie”. W sumie Bernadeta ujrzeć miała Matkę Boską aż 18 razy. Kilkanaście lat później w miejscu objawień w Lourdes wzniesiono Bazylikę Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Dziś miejsce to odwiedza 6 milionów pielgrzymów rocznie. Bazylika słynie z widowiskowych, mistycznych nabożeństw, które odbywają się wieczorem, gdy tysiące wiernych rozświetlają mrok ogniem świec. 

Objawienie w La Salette

We wrześniu 1846 roku w maleńkiej francuskiej wiosce La Salete, położonej u podnóża Alp, Matka Boska ukazać miała się 15-letniej Melanii Cavat i 11-letniemu Makyminowi Giraud. Mowa, którą wygłosiła Maryja w języku francuskim oraz lokalnym dialekcie, pełna była dosłownych nawiązań do trudów życia, klęski głodu i innych nieszczęść gnębiących miejscową ludność. Kościół wyciąga jednak z tego objawienia prawdy uniwersalne, o potrzebie nawrócenia i pokuty, za co nagrodą będą łaski na ziemi i w Niebie. Co ciekawe, niedługo po objawieniu w La Salette, w miejscu tym wytrysnęło źródełko. Dziś sanktuarium w La Salette jest, obok Lourdes, jednym z najważniejszych ośrodków kultu maryjnego we Francji. 

Objawienia w Gietrzwałdzie

Objawienie w Gietrzwałdzie jest jedynym na przestrzeni dwóch ostatnich wieków objawieniem maryjnym w Polsce, które zostało przez Kościół oficjalnie uznane za autentyczne. Należy przy tym pamiętać, że miejscowość ta, choć zamieszkana przez ludność polskojęzyczną, przez wieki była niemiecka, zaś w 1877, gdy doszło do objawienia, znajdowała się pod zaborem pruskim. Co może mieć zresztą pewne znaczenie, zważywszy iż treść objawienia mocno korespondowała z polskimi marzeniami o niepodległości i w znacznym stopniu odnosiła się do procesu wynaradawiania Polaków przez pruskiego zaborcę (polityka kulturkampf). W Gietrzwałdzie Matka Boża również objawić się miała biednym dzieciom, trzynastoletniej Justynie Szafryńskiej i dwunastoletniej Barbarze Samulowskiej. I również używała miejscowego dialektu (mazurskiego). Zażądała codziennego odmawiania różańca, przekonując, że dzięki temu właśnie polski Kościół zostanie oswobodzony. 

Objawienia w Medjugorie i Licheniu

Co łączy objawienia w Medjugorie i Licheniu? Pierwsza z miejscowości leży w Bośni, a do objawień miało dojść w 1981 roku. Licheń to jedno z najważniejszych sanktuariów maryjnych w Polsce, związane z objawieniami z roku 1850. Pozornie miejsca te więcej dzieli, niż łączy. Oba jednak są niezwykle ważnymi i masowymi ośrodkami kultu maryjnego i ruchu pielgrzymkowego - Medjugorie ściąga rocznie 2 miliony wiernych (także z Polski), Licheń około miliona. I w obu przypadkach dzieje się tak, mimo że ani w jednym, ani drugim, Kościół nie uznał dotąd autentyczności objawień maryjnych (nie zostały one jednak także zanegowane).

Czytaj:

 

Bibliografia

 • Objawienie maryjne uznane, https://www.gosc.pl
 • 5 pytań o objawienia maryjne, https://stacja7.pl