Medjugorie - objawienia Matki Boskiej. 10 tajemnic

Choć od objawień Matki Boskiej w Medjugorie minęło już prawie 40 lat, wciąż budzą one dużo emocji, m.in. dlatego, że nie zostały uznane przez Kościół katolicki. Co widziały osoby, które poinformowały świat o swoich wizjach? Czym jest 10 tajemnic medjugorskich?
Matka boska z Medjugorje
Źródło:123RF
Spis treści

Objawienia w Medjugorie - kiedy do nich doszło?

Medjugorie to licząca zaledwie kilka tysięcy mieszkańców miejscowość położona w Bośni i Hercegowinie. W czerwcu 1981 r. miało tam dojść do objawień, które podobno trwają po dziś dzień. Poinformowało o nich sześcioro młodych ludzi. Zgodnie z ich relacją, do pierwszego objawienia doszło wieczorem, 24 czerwca 1981 r. w miejscu leżącym u podnóża wzniesienia Crnica. Od tamtej pory Matka Boska objawia się „szóstce widzących” po dziś dzień, w miejscach, w których aktualnie oni przebywają. Ivan Dragićević, Vicka Ivanković-Mijatović i Marija Pavlović-Lunetti twierdzą, że widzą Matkę Bożą codziennie. Mirjana Dragićević-Soldo podtrzymuje, że do objawień dochodzi u niej każdego 18 marca 
i drugiego dnia miesiąca, Ivanka Ivanković-Elez widzi Matkę Boską raz w roku - w rocznicę pierwszych objawień, a Jakov Čolo - w Boże Narodzenie, 25 grudnia. Odkąd szóstka widzących poinformowała o objawieniach, Medjugorie co roku odwiedza około 2,5 miliona osób z całego świata.

Medjugorie - objawienia Matki Boskiej

Z relacji świadków objawień w Medjugorie wynika, że w czasie ich trwania Matka Boska wzywa cały świat do modlitwy i nawrócenia, zachęca do pogłębienia wiary w Boga, lektury Pisma Świętego, pokuty oraz oddania swojego życia Jezusowi. Robi to poprzez krótkie orędzia, które przekazuje regularnie od pierwszego dnia objawień. Za najważniejsze uznaje się tak zwane orędzia czwartkowe, które Matka Boska miała wygłaszać od 1 marca 1984 r. do 8 stycznia 1987 r. Bardzo istotne są także orędzia z każdego dwudziestego piątego dnia miesiąca. Są one przekazywane od 25 stycznia 1987 r. po dziś dzień i uznaje się je za kontynuację orędzi czwartkowych. Poruszane są w nich m.in. kwestie wiary, nadziei, nawrócenia, modlitwy, pokuty, pokoju, przebaczenia, sakramentów Eucharystii i spowiedzi, a także otwierania się na miłość Boga i Matki Boskiej.

Objawienia w Medjugorie - 10 tajemnic

Oprócz nawoływania do pogłębienia wiary i pobożnego życia, Matka Boska przekazała widzącym także tajemnice dotyczące przyszłych losów Kościoła i całego świata. Tak zwane 10 tajemnic to jeden z najmniej wyjaśnionych elementów związanych z objawieniem Matki Boskiej w Medjugorie. Zgodnie z relacją Mirjany Dragićević-Soldo, w Boże Narodzenie 1982 r. Matka Boża powierzyła jej dziesiątą tajemnicę i przekazała jej przedmiot przypominający zwój pergaminu. W odróżnieniu od papieru ma on niezwykłe właściwości, nie można go bowiem podrzeć. Zapisano na nim wszystkie 10 tajemnic związanych z objawieniem w Medjugorie, są one jednak widoczne jedynie dla Mirjany. Jak twierdzi kobieta, nie może ona pokazać nikomu przedmiotu, ponieważ Matka Boska jej to odradziła. Jednocześnie podkreśla, że gdy przyjdzie czas urzeczywistnienia się tajemnic, zostaną one obwieszczone całej ludzkości przez wybranego przez nią hercegowińskiego franciszkanina Petara Ljubičicia.

Objawienia Medjugorie - argumenty przeciw

Objawienia Matki Bożej w Medjugorie są często uznawane za niewiarygodne. Ich prawdziwość neguje szereg argumentów. Jednym z nich jest niespotykana długość objawień i fakt, że trwają one już prawie 40 lat. To sprawia, że są one podobne do niektórych objawień, których Watykan nie uznaje. Wątpliwości budzi także rzekomy wygląd ukazującej się postaci, sprzeczny z godnością, która przysługuje prawdziwym objawieniom. Według szóstki widzących Matka Boska nie ma stóp, co uznaje się za przymiot nie człowieka, a ducha. Znawcy wskazują także na pojedyncze błędy doktrynalne. Jednym z argumentów przemawiających za prawdziwością objawień jest ich owocność. Już od blisko 40 lat osoby pielgrzymujące do Medjugorie mówią o nawróceniu, jakie dokonuje się w ich życiu po odwiedzeniu tego miejsca.

Objawienia w Medjugorie a stanowisko kościoła

Jak do tej pory Watykan nie potwierdził ani nie odrzucił objawień maryjnych w Medjugorie. W 2010 r. ówczesny papież Benedykt XVI powołał do życia specjalną komisję, która miała zbadać tę kwestię. Owocem pracy komisji, na czele której stanął Camillo Ruini jest raport, który ma stanowić podstawę do ewentualnego potwierdzenia objawienia w Medjugorie. Papież nie podjął jeszcze jednak decyzji
w tej sprawie i jest ona oczekiwana już od kilku lat. Mimo to, w maju 2019 r. papież Franciszek zezwolił na organizację oficjalnych pielgrzymek do Medjugorie przez diecezje i parafie. Do tej pory można było robić to wyłącznie we własnym zakresie. Decyzję ogłosił arcybiskup Luigi Pezzuto - nuncjusz apostolski w Bośni i Hercegowinie oraz arcybiskup Henryk Hoser SAC, specjalny wizytator apostolski. Tymczasowy rzecznik Stolicy Apostolskiej Alessandro Gisotti jednocześnie podkreślił, że zmiana ta nie oznacza uznania przez Watykan objawień w Medjugorie.

Zobacz także:

 

Bibliografia

  • Manetti D., Fanzaga L., „Proroctwo o końcu świata. 10 Tajemnic Medjugorie”, ISBN: 978-83-62927-34-0
  • Socci A., „Tajemnica Medjugorie. Maryja ratuje świat”
  • https://wiadomosci.onet.pl/religia/aktualnosci/pielgrzymki-do-medjugorie-otrzymaly-zgode-kosciola/cje358y