Kredyt w banku - czy wiek może być przeszkodą?

Spis treści

Pełnoletność umożliwia klientom zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w większości banków w Polsce. Dana osoba nabywa wówczas pełną zdolność do czynności prawnych. Czy jednak istnieją ograniczenia maksymalnego wieku kredytobiorcy? Każdy może wziąć kredyt w banku?

Przeczytaj też: Jak założyć konto internetowe w banku?

Kredyt dla emeryta

Niskie świadczenia emerytalne i podeszły wiek kredytobiorcy mogą być realną przeszkodą w uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej w banku, w którym senior ubiegał się o uzyskanie zobowiązania. ZUS podaje, że kwota najniższej gwarantowanej emerytury w Polsce od 1 marca 2014 roku wynosi 844,45 zł. Przeciętnie emeryci otrzymują świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 1944,21 zł miesięcznie. Przy pobieraniu przeciętnej emerytury i braku innych zobowiązań kredytowych emeryt nie powinien mieć kłopotu z brakiem wystarczającej zdolności kredytowej do zaciągnięcia kredytu gotówkowego. Banki mogą jednak stawiać ograniczenia związane z wiekiem kredytobiorcy.

Zobacz także: Kredyt dla seniora

Wiek kredytobiorcy a kredyt

W badaniu przeprowadzonym w 2011 roku przez Open Finance 9 banków na 22 zadeklarowało, że nie udzieliłoby pożyczki emerytowi lub renciście bez obciążeń kredytowych, z wpływami na konto na poziomie 1000 zł miesięcznie. Pozostałe pożyczyłyby pieniądze emerytom bez względu na ich wiek. Inne banki ograniczają dostępność swoich kredytów dla kredytobiorców w pewnym wieku. Jeśli bank wskazuje, że maksymalny wiek kredytobiorcy może wynosić przykładowo 70 lat, to w dniu wnioskowania o kredyt gotówkowy z 10-letnim okresem spłaty wnioskodawca nie może mieć więcej niż 60 lat. W przeciwnym wypadku spotka się z odmową udzielenia kredytu.

Sprawdź!: Bank bez pieniędzy

Kredyt w banku dla seniora

Przykładowo kredyt gotówkowy oferowany przez Eurobank nie ma wyodrębnionego w regulaminie oferty maksymalnego wieku kredytobiorcy. Najczęściej ograniczenia takie obowiązują przy długoterminowych zobowiązaniach kredytowych, np. przy kredytach mieszkaniowych czy konsolidacyjnych. Można obejść wymóg wieku, gdy wniosek kredytowy zostanie złożony przez emeryta i inną, młodszą osobę. W ten sposób można nie tylko skutecznie spełnić wymagania banku udzielającego zobowiązania, ale równocześnie jest to sposób na zwiększenie zdolności kredytowej, która w przeważającej mierze decyduje, czy klient lub klienci banku otrzymają pozytywną decyzję kredytową. W takiej sytuacji zdolność kredytowa jest wyliczana na podstawie dochodów dwóch lub większej liczby kredytobiorców.

Zobacz także: Twoje aktywności u naszym  banku