Nabożeństwo majowe - przebieg i tekst. Kiedy jest?

Nabożeństwo majowe w piękne wiosenne wieczory przyciąga wiernych do kościołów, kaplic, grot, przydrożnych figur. Katolicy na całym świecie proszą wówczas Matkę Boską o modlitwę w ich intencji. Zobacz, jaki ma nabożeństwo majowe przebieg i jak brzmi tekst najważniejszych jego części, w tym Litanii Loretańskiej.
Maryja
Źródło:123RF
Spis treści

Co to jest nabożeństwo majowe?

Maj w Kościele katolickim poświęcony jest czci Matki Bożej. Wierni spotykają się w czasie wieczornych nabożeństw nie tylko w kościołach, ale też przy kapliczkach i przydrożnych figurach Maryi. Jest to jedna z najstarszych tradycji świata chrześcijańskiego, bo datowana na V wiek. Aczkolwiek wówczas ta forma kultu maryjnego znana była jedynie na wschodnich rubieżach ówczesnego Chrześcijaństwa, Kościół zaś na zachodzie Europy zaczął czcić Maryję w maju dopiero blisko 1000 lat później, w ostatnich dekadach Średniowiecza - głównie w Hiszpanii i Niemczech. W Polsce pierwsze tak zwane nabożeństwo majowe odprawili Jezuici w Tarnopolu, a rzecz miała miejsce w roku 1839. Dziś nabożeństwo majowe przeżywa swoisty renesans, o czym świadczą widoki ludzi spontanicznie gromadzących się na wieczorną modlitwę – przez cały maj, a na wschodzie Polski, także w czerwcu. O co się modlą?? Na czym polega nabożeństwo majowe? 

Przebieg nabożeństwa majowego

Przebieg nabożeństwa majowego zdeterminowany jest i zdominowany przez najważniejszą jego część – tak zwaną Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny, w czasie której wymieniane są liczne cnoty Matki Boskiej (nazywana jest Świętą Panną nad pannami, Matką Chrystusową, Matką najczystszą etc.). Po każdym wezwaniu cnót, wierni proszą o modlitwę, np. Matko nieskalana – módl się za nami.Oprócz Litanii Loretańskiej, w przebiegu nabożeństwa majowego wyróżnić jeszcze można takie elementy, jak modlitwa Pod Twoją obronę oraz Modlitwa św. Bernarda. Zdarza się też, że odśpiewywana jest średniowieczna pieśń Bogurodzica, albo kilka dobrych wieków młodsza (napisana w roku 1850) pieśń Chwalcie łąki umajone. Wśród licznych interpretacji znaczenia nabożeństwa majowego pojawia się ta o zwycięstwie życia nad śmiercią, czego symbolem ma być przyroda, w maju budząca się i rozkwitająca po długich zimowych miesiącach. Podobne znaczenie w Chrześcijaństwie przypisuje się symbolice świąt Wielkiej Nocy (Litania Loretańska bywa zresztą odmawiana także przed Wielkanocą). 

Nabożeństwo majowe – Litania Loretańska

Odmawiana albo odśpiewywana w czasie nabożeństwa majowego Litania Loretańska brzmi tak:

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo - módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko – módl się za nami 

Święta Panno nad pannami – módl się za nami

Matko Chrystusowa – módl się za nami

Etc.

Następnie wypowiada się jeszcze blisko 50 innych wezwań, w każdym wynosząc Maryję na piedestał i powtarzając frazę „módl się za nami”. Litanię kończą prośby do Jezusa Chrystusa, tu zwanego Barankiem Bożym. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Tekst nabożeństwa majowego

W dalszej części tekst nabożeństwa majowegojest następujący:

Ksiądz:Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

Wierni:Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Ksiądz:Módlmy się. Prosimy Cię , Panie Boże, dozwól nam sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, + a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy , + racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością . Przez Chrystusa Pana naszego.

Wierni:Amen.

Antyfona (Pod Twoją obronę):

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Modlitwa św. Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.

Wierni:Amen.

O której godzinie nabożeństwo majowe?

O której godzinie odprawia się nabożeństwo majowe? Wbrew potocznym opiniom, żadna konkretna nie jest wyznaczona. Wieczór też należy traktować umownie, w rzeczywistości bowiem częściej nabożeństwo majowe odprawia się późnym popołudniem – około godziny 18. W niedzielę zazwyczaj nawet godzinę wcześniej. W maju dni są już na tyle długie, że na dworze jest jeszcze zupełnie widno, nawet pod koniec nabożeństwa. 

Czytaj też:

 

Bibliografia

  • Nabożeństwa majowe – znaczenie, tradycja i współczesność, Katolicka Agencja Informacyjna, https://ekai.pl
  • Zenon Mońka, Nabożeństwo majowe, Niedziela, edycja częstochowska, 19/2001
  • Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny (w najnowszej wersji), parafia pw. Św. Mikołaja Biskupa w Bochni, http://mikolajbochnia.pl