Msza święta online, na żywo, nagranie – gdzie oglądać?

Msza święta online, na żywo, nagranie to formy uczestnictwa w nabożeństwach. To rozwiązanie służy przede wszystkim osobom, które z ważnych powodów nie mogą przyjść do kościoła i uczestniczyć we mszy świętej. Dla wielu osób wierzących to poważny problem. Ale Kościół stwarza wiernym możliwości uczestnictwa we mszy świętej, mimo różnych przeszkód. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie oglądać nagrania z mszy świętej.
Ksiądz odprawia mszę świętą
Źródło:123RF
Spis treści

Msza święta w niedzielę to jedna z głównych form modlitwy, praktykowanych przez wiernych. Dla wielu z nich niemożność uczestnictwa w nabożeństwie nie znajduje usprawiedliwienia. Dlatego tak chętnie korzystają z form, które pozwalają w inny sposób uczestniczyć w niedzielnym nabożeństwie. Kościoły obecnie stawiają na różne formy kontaktu z parafianami i w różny sposób do nich docierają.

Msza święta

Msza święta jest spotkaniem wiernych, aby pod przewodnictwem kapłana sprawować pamiątkę męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. To bezkrwawa ofiara, w czasie której kapłan przemienia na ołtarzu chleb i wino w Ciało i Krew Chrystusa. 

Niedziela, zgodnie z prawem kanonicznym to nakazany dzień świąteczny. Zajmuje uprzywilejowane miejsce w katalogu dni świątecznych nakazanych. Zgodnie z zasadą Kongregacji Obrzędów z 1967 roku wierny czynnie uczestniczy we Mszy świętej, jeśli rozumie i obserwuje to, co dzieje się podczas sprawowania Mszy świętej. Ważne jest, aby myśleć o tym, co słyszy się w czasie mszy. Księża często formułują stwierdzenie, iż Msza święta jest pewną ofiarą ze swego czasu. Uczestnictwo we Mszy świętej z przyjmowaniem Komunii świętej określane jest jako pełniejsze uczestnictwo, zwane również „uczestnictwem doskonalszym”. Udział w nabożeństwie za pośrednictwem Internetu, w mszach świętych online czy przekazywanych przez telewizję bądź radio to sposób na niezaniedbywanie obowiązku uczestnictwa w nabożeństwie, gdy pójście do kościoła nie jest możliwe. 

Msza święta online

Transmisje online z mszy świętych przeznaczone są głównie dla :

  • osób chorych, 
  • osób starszych, 
  • osób, które naprawdę z ważnych powodów nie mogą udać się do kościoła,
  • osób, przebywających za granicą, które chcą połączyć się duchowo z konkretną parafią i wspólnotą wiernych.

Wiele osób twierdzi, iż lepiej jest uczestniczyć we mszy świętej osobiście. Niektórzy nawet określają to jako uczestnictwo „ciałem i duchem”. Jednak nie zawsze jest to możliwe. Niekiedy choroba czy chwilowa niedyspozycja zatrzymują w domu. Czasami także zatrzymuje w domu konieczność  zaopiekowania się osobą poważnie chorą. Wierni nie mogą usprawiedliwiać nieobecności w kościele lenistwem czy wygodą. Korzystanie z mszy internetowych nie służy temu celowi. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy tego konkretnego dnia po prostu nie mogą być w kościele z ważnych przyczyn. Dostęp do Internetu stwarza takie możliwości. Można uczestniczyć we mszy świętej online, korzystając z Internetu w komputerze lub nawet telefonie. Taka forma pozwala na kontakt ze swoją parafią i udział w konkretnej mszy. Sporo osób, które nie mogą udać się do kościoła woli uczestniczyć w nabożeństwie, transmitowanym z macierzystej parafii. W dzisiejszych czasach większość z nich transmituje swoje msze święte przez Internet. Można je oglądać na stronach internetowych poszczególnych parafii bądź na kanale YouTube. Niektóre parafie transmitują tylko msze niedzielne, inne umożliwiają dostęp do mszy każdego dnia. Niektórzy twierdzą, iż nowoczesna technologia to nowe idealne narzędzie ewangelizacji w dzisiejszych czasach. 

Msza święta na żywo

Msze święte są transmitowane na żywo w telewizji, radio czy Internecie. Chcąc ją obejrzeć należy kliknąć w aktywny link na danej stronie internetowej, na przykład „oglądaj na żywo Mszę świętą” lub „transmisja na żywo”. Następuje wtedy automatyczne przekierowanie na transmisje mszy świętej na żywo. To rozwiązanie przeznaczone jest dla osób chorych, starszych czy podróżujących. Niektórzy wierni przebywają w krajach, gdzie nie ma możliwości uczestnictwa bezpośredniego w nabożeństwie, a msza święta na żywo w Internecie taką możliwość daje. Telewizja i radio też transmitują msze święte na żywo. Kapłani przypominają jednak, że transmisja w radio czy telewizji nie spełnia całkowicie obowiązku niedzielnego uczestnictwa w nabożeństwie. Przyczyną nieobecności w kościele nie może być lenistwo czy wygoda. Ta forma przekazu skierowana jest do tych, którzy nie mogą naprawdę z ważnych przyczyn uczestniczyć osobiście.

Msza święta - nagranie

W Internecie pojawiają się też nagrania z mszy świętych, które już się odbyły. Dają one możliwość uczestnictwa w wybranej mszy świętej z danej konkretnej parafii czy kościoła. Wierni mogą oglądać nagrania w skupieniu, z możliwością zatrzymania relacji, zastanowienia się nad słowami kapłana. Osoby chore mogą w dowolnym czasie w niedzielę odtworzyć mszę, odprawianą dla konkretnej wspólnoty. Jest to okazja do podtrzymania wspólnoty duchowej osób chorych wierzących z innymi wiernymi. Internet daje sporo możliwości jednoczenia się ze wspólnotą wiernych. Wiele osób często korzysta z nagrań w intencji chorych czy osób samotnych. Niektóre z parafii oferują pobranie aplikacji radiowej na telefon i odsłuchiwanie nagrań mszy świętej. 

Skoro już nie można uczestniczyć we Mszy świętej osobiście, zawsze można w niej uczestniczyć dzięki kamerom, udostępnionym online, dzięki nagraniom telewizyjnym lub radiowym. Osoby, które nie posiadają komputera czy laptopa mogą uczestniczyć w nabożeństwach emitowanych przez telewizje. A osoby, które nie korzystają z telewizorów mają możliwości wysłuchania mszy w radio. Większość parafii udostępnia obraz z kamer i dźwięk ze swoich kościołów, aby być bliżej swoich wiernych.      

Autor: Jolanta Woźniak

Czytaj: