PORTAL DLA SENIORÓW
 

Leki refundowane - aktualne ceny i lista refundacji leków

Starszy niż rok
Leki refundowane to środki, których zakup częściowo pokrywa NFZ. Lista leków refundowanych jest na bieżąco aktualizowana, co pewien czas wywołując radość bądź zgrzytanie zębów u pacjentów. Nowa lista leków refundowanych weszła w życie 1 maja 2018 roku. Jakie nowości zawiera ostatni wykaz leków refundowanych?


Nowa lista leków refundowanych


1 maja 2018 roku weszło w życie świeże obwieszczenie refundacyjne, czyli nowa lista leków refundowanych. Obszerny wykaz leków refundowanych, wyrobów medycznych i innych środków zawiera informacje o konkretnych medykamentach (nazwa, postać, dawka, zawartość opakowania), urzędowej cenie zbytu, cenie detalicznej, poziomie odpłatności (wyrażonym w procentach) a także wysokości dopłaty (w złotówkach) przez świadczeniobiorcę. Jeśli chodzi o same leki refundowane dostępne w aptece na receptę, lista zawiera 4311 pozycji. Do tego należy doliczyć środki spożywcze specjalnego przeznaczenia i wyroby medyczne, a także lekarstwa w ramach programu lekowego. Całej listy leków refundowanych Anno Domini 2018 oczywiście nie sposób omówić, warto jednak zwrócić uwagę na kilka nowości – także tych dotyczących seniorów i skierowanego do nich programu 75+.

 

Czytaj też: Zasady refundacji leków przez NFZ

 

Leki refundowane – dobre wiadomości dla chorych na nowotwory


W komunikacie towarzyszącym wejściu w życie aktualnej listy leków refundowanych, Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że obowiązujące od 1 maja 2018 roku obwieszczenie refundacyjne przynosi dobre wiadomości dla osób chorych na nowotwór złośliwy płuca a także nerek.

Na oficjalnej stronie rządu czytamy: „Pomimo przedłużających się prac nad ustalaniem ujednoliconych zapisów istniejącego programu leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34), wypracowano kompleksowe podejście do leczenia tego schorzenia. Pacjenci cierpiący na nowotwór złośliwy płuca, otrzymają dostęp do innowacyjnych opcji terapeutycznych z katalogu immunoterapii obejmujących substancje czynne niwolumab oraz pembrolizumab”. 

Nowoczesne technologie lekowe wprowadzane są również do istniejącego programu leczenia nowotworu nerki (ICD-10 C 64). Dodane zostają dwie substancje czynne - niwolumab oraz cabozantinib. Jak czytamy w komunikacie „rozszerzenie programu lekowego pozwoli na wydłużenie czasu przeżycia wolnego od progresji choroby oraz zmniejszenie ryzyka zgonu pacjentów.  Niwolumab został także objęty refundacją w ramach programu leczenia opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina (ICD-10 C 81)”

 

Czytaj też: Czy zakupy w e-aptece są bezpieczne

 

Refundacja leków – co za darmo dla seniorów


Wraz z ogłoszeniem nowej listy leków refundowanych, osoby po 75 roku życia zyskują dostęp do darmowych środków w ramach listy S, w tym heparyn drobnocząsteczkowych a także wielu terapii stosowanych w leczeniu astmy oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Rozszerzono też dostęp do terapii w leczeniu choroby Parkinsona – refundacją objęto substancję czynną o nazwie apomorphini hydrochloridum hemihydricum.

Od 1 maja 2018 r. w wykazie bezpłatnych leków dla seniorów 75+ znajdują się leki z następujących grup:

 • 103.2, Antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania pozajelitowego – gentamycyna,

 • 12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna,

 • 12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne,

 • 120.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne immunosupresanty - metotreksat do stosowania podskórnego,

 • 136.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - leflunomid,

 • 192.0, Leki przeciwmalaryczne - chlorochina - choroby z autoagresji,

 • 165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna,

 • 150.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon,

 • 242.0, Leki działające na układ nerwowy – pregabalina,

 • 197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu,

 • 198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe,

 • 199.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w niskich dawkach,

 • 199.2, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w średnich dawkach,

 • 199.3, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w wysokich dawkach,

 • 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole,

 • 201.1, Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu,

 • 201.3, Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o długim działaniu,

 • 203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu,

 • 208.0, Antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania do oczu,

 • 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych,

 • 83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego,

 • 85.0, Hormony trzustki – glukagon.


 

Czytaj też: Darmowe leki dla seniorów - informator

 

Nowy wykaz leków refundowanych – statystyka zmian


Ministerstwo Zdrowia podsumowując zmiany, jeśli chodzi o aktualną listę leków refundowanych, podkreśla że:

 • Do obwieszczenia zostało dodanych 70 produktów leczniczych w tym:

  • 49 produktów leczniczych w ramach listy aptecznej,

  • 1 wyrób medyczny w ramach listy aptecznej,

  • 16 produktów leczniczych w ramach programów lekowych,

  • 4 produkty lecznicze w ramach chemioterapii. • Dla 117 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 5521,59 zł do 0,02 zł).

 • Dla 542 produktów spadła dopłata pacjenta (od 98,19 zł do 0,01 zł).

 • Dla 481 produktów wzrosła dopłata pacjenta (od 113,40 zł do 0,03 zł).

 • Dla 1035 produktów spadły ceny detaliczne brutto (172,94 zł do 0,01 zł).

 • Dla 79 produktów wzrosły ceny detaliczne brutto  (od 14,64 zł do 0,02 zł).

Oceń artykuł

(liczba ocen 0)

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA