Obniżenie wieku emerytalnego od 2017 - zasady

Wiek emerytalny – od 1 października 2017 wynosi 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Obniżenie wieku emerytalnego nastąpiło zaledwie 4,5 roku po wejściu w życie reformy zrównującej wiek emerytalny w Polsce dla kobiet i mężczyzn i podnoszącej go do 67 lat. Czy będzie zmiana wieku emerytalnego w 2020 roku?
Spis treści

Wiek emerytalny w Polsce

Do 2012 roku wiek emerytalny w Polsce wynosił 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. W 2012 roku Sejm uchwalił ustawę w myśl której począwszy od 1 stycznia 2013 roku wiek emerytalny zaczął być stopniowo podnoszony (o miesiąc co kwartał), docelowo mając osiągnąć pułap 67 lat w przypadku zarówno pań, jak i panów.
Zamierzony wiek emerytalny kobiet miał w ten sposób zostać osiągnięty w roku 2040 i jako pierwsze tak długo musiałyby pracować panie urodzone 30 września 1973 roku. Jeśli chodzi o mężczyzn – droga do wyższego wieku emerytalnego byłaby krótsza, skok z 65 do 67 lat miał być zakończony w roku 2020, a jako pierwsi na emeryturę w wieku 67 lat odchodziliby panowie urodzeni 30 września 1953 roku. Politycy podwyższając wiek emerytalny kierowali się przede wszystkim przestrogami ekonomistów. Argumentowano, że:

 • postępujące zmiany demograficzne (niski przyrost naturalny, szybkie „starzenie się” społeczeństwa, postępujący przyrost osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do tych, którzy jeszcze nie mogą pracować),
 • niewydolność systemu emerytalnego, wymuszają podniesienie wieku emerytalnego, nawet jeśli będzie to decyzja skrajnie niepopularna społecznie.

Wiek emerytalny - zmiany po 2017 

Po wyborach parlamentarnych i zmianie rządu, nowy gabinet zgłosił projekt ustawy przywracającej poprzedni wiek emerytalny, która już w 2016 roku została przyjęta przez Sejm. Nowe przepisy o wieku emerytalnym weszły w życie 1 października 2017 roku. Obniżenie wieku emerytalnego sprawiło, że jednego dnia uprawnienia do tego świadczenia otrzymało automatycznie około 300 tysięcy osób – kobiet mieszących się w przedziale od 60 lat do 61 lat i 4 miesięcy (urodzonych między 1 października 1957 r. a 1 czerwca 1956 r.), a także mężczyzn, którzy ukończyli od 65 lat do 66 lat i 4 mies.(urodzonych między 1 października 1952 a 1 czerwca 1951 roku).

Wiek emerytalny 2020 nie ulegnie zmianie, nadal dla kobiet to 60 lat, a dla mężczyzn 65.

Obniżenie wieku emerytalnego

Obniżenie wieku emerytalnego obniżyło też wiek, w którym kobiety i mężczyźni zostali objęci 4-letnim okresem ochronnym. Przy czym należy pamiętać, że ochrona obowiązuje tylko do ukończenia wieku zapisanego w ustawie, a więc 60 i 65 lat. Jeśli ktoś chce pracować dłużej, musi się liczyć z tym, że pozostanie bez ochrony.
Obniżenie wieku emerytalnego ma także wymierne, negatywne konsekwencje dla kieszeni – oczywiście, jeśli ktoś zdecyduje się (lub będzie zmuszony przez pracodawcę) do zakończenia pracy zawodowej w „ustawowym” czasie. Mówiąc wprost – jeśli ktoś chce mieć wyższą emeryturę, powinien pracować dłużej, niż ustawa o wieku emerytalnym przewiduje. A to dlatego, że w nowym systemie, wysokość świadczenia zależy między innymi od parametru zwanego „średnim dalszym trwaniem życia”.

Wiek emerytalny tabela

Podstawę obliczenia emerytury stanowi suma:

 • składki na ubezpieczenie emerytalne,
 • zwaloryzowany kapitał początkowy,
 • pieniądze zewidencjonowane na indywidualnym subkoncie.

Aby uzyskać wysokość miesięcznego świadczenia, podstawę obliczenia emerytury należy podzielić przez tzw. średnie dalsze trwanie życia dla kobiet i mężczyzn będących w wieku osoby odchodzącej na emeryturę. W naturalny sposób, im później przejdziemy na emeryturę, tym wyliczone przez demografów „dalsze trwanie życia” będzie statystycznie krótsze, a wynik dzielenia będzie dawać korzystniejszą kwotę. Oszacowano, że w przypadku kobiety zarabiającej średnią krajową, emerytura uzyskana w wieku 67 lat mogłaby wynosić około 3,5 tysiąca, w wieku 60 lat – zaledwie 2 tysiące złotych brutto.

Wiek emerytalny w Europie

Ze względu na sytuację demograficzną, w całej Europie prowadzona jest ożywiona debata na temat konieczności dłuższej pracy. Po obniżeniu wieku emerytalnego, Polska znów jest w stawce krajów, gdzie wiek ten jest najniższy. Krócej pracuje się tylko na Białorusi i Ukrainie, tak samo – w Albanii.

Jak wygląda wiek emerytalny w Europie?

 • Białoruś: kobiety - 58, mężczyźni – 63
 • Ukraina: 60, 62
 • Albania: 60, 65
 • Słowacja: 62, 62
 • Austria: 65, 65
 • Szwajcaria: 65, 65
 • Włochy: 66, 66
 • Belgia: 67, 67
 • Dania: 67, 67
 • Chorwacja: 67, 67
 • Francja: 67, 67
 • Grecja: 67, 67
 • Hiszpania: 67, 67
 • Holandia: 67, 67
 • Irlandia: 68, 68
 • Wielka Brytania: 68, 68


Czytaj także:

Najniższa emerytura w Polsce – ile wynosi (brutto, netto)? 

Emerytury w Europie. W których krajach są najwyższe?

Emerytury mundurowe - wojskowe i policyjne - zmiany

Wcześniejsza emerytura z ZUS – kto może ją dostać?