Zapalenie błędnika - objawy, leczenie i przyczyny

Zapalenie błędnika objawia się zawrotami głowy, zaburzeniami równowagi, szumami w uszach, drganiem gałek ocznych, nudnościami, wymiotami i pogarszającym się słuchem oraz gorączką. Chory z zapaleniem błędnika może też odczuwać zmęczenie, a w niektórych przypadkach może dojść do całkowitej głuchoty, dlatego wyżej wymienionych objawów nie można bagatelizować. W większości przypadków przyczyną zapalenia błędnika jest infekcja wirusowa lub bakteryjna i wymaga ono leczenia, nierzadko szpitalnego.
Spis treści

Zapalenie błędnika

Umiejscowiony w głowie błędnik, jako element ucha wewnętrznego, jest bardzo ważnym organem, dzięki któremu słyszymy i poruszamy się. Zapalenie błędnika może poważnie zaburzyć pracę organizmu, a nieleczone lub leczone zbyt późno, może mieć poważne konsekwencje zdrowotne.

W zależności od przyczyny wyróżnia się trzy rodzaje zapaleń błędnika:

 • infekcyjne (bakteryjne),
 • wirusowe,
 • nieinfekcyjne.

Bakteryjne zapalenie błędnika w większości przypadków jest powikłaniem zapalenia w uchu środkowym, a wywołują go takie bakterie, jak streptococcus pneumoniae neisseria meningitidis i haemophilus influenzae. Leczenie błędnika może też być konieczne u osób chorych na gruźlicę i kiłę, gdyż choroby te mogą prowadzić do zapalenia tej części ucha wewnętrznego.

Błędnik – leczenie

Zapalenie błędnika bardzo często musi być leczone w warunkach szpitalnych. Leczenie błędnika może bowiem wymagać założenia drenów, mających za zadanie odprowadzić nadmiar wydzieliny z ucha.

Pacjentom z tym schorzeniem podaje się głównie antybiotyk. Aby upewnić się, że chory ma zapalenie błędnika, lekarz może wykonać otoskopię, czyli wziernikowanie ucha, ale też skierować go na zdjęcie rentgenowskie (RTG) lub tomografię komputerową (TK).

Objawy błędnika

Zapalenie błędnika - objawy:

 • zawroty głowy,
 • zaburzenia równowagi,
 • nudności,
 • wymioty,
 • gorączka,
 • szum w uszach,
 • zmęczenie,
 • oczopląs.

Wirusowe zapalenie błędnika

Wirusowe zapalenie błędnika może być nabyte w wyniku zarażenia się takimi chorobami, jak różyczka, świnka, odra, cytomegalia, HIV, ale może być też wrodzone. Raczej rzadko dochodzi do zapalenia grzybiczego i autoimmunologicznego oraz toksycznego (wywołanego alkoholem lub lekami: niektórymi antybiotykami, furosemidem lub progestagenami).

Zapalenie błędnika - drogi zakażenia

Do zakażenia błędnika najczęściej dochodzi poprzez jamę bębenkową. Dzieje się tak w przypadku, gdy choroba jest konsekwencją zapalenia ucha środkowego, które często ma charakter przewlekły. Zdecydowanie rzadziej stwierdza się przedostanie się zakażenia przez wodociąg ślimaka lub przewód słuchowy wewnętrzny. Dzieje się tak w przypadku zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

Zapalenie błędnika może mieć też charakter krwiopochodny, a więc następuje w wyniku zakażenia poprzez naczynia krwionośne. W tym przypadku bakterie lub wirusy docierają do błędnika wraz z krwią.

Ropne zapalenie ucha a błędnik

Wyciek ropnej wydzieliny z ucha może być objawem ropnego lub przewlekłego zapalenia ucha środkowego. Objawu nie można bagatelizować, gdyż nieleczone schorzenia mogą prowadzić do ropnego zapalenia błędnika, ale też innych bardzo poważnych powikłań, takich jak porażenie nerwu twarzowego, zakrzepowe zapalenie zatoki esowatej, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, ropień wewnątrzczaszkowy, zapalenie kości skroniowej oraz sepsa (posocznica). To ostatnie stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia pacjenta.

Ropne zapalenia błędnika może prowadzić do kostniejącego zapalenia błędnika. Jest to trwała dysfunkcja tego narządu, a więc nie można jej wyleczyć.

Zapalenie błędnika - leczenie domowe

Jeśli odczuwasz zawroty głowy, masz zaburzenia równowagi, nudności czy wymioty, a złemu samopoczuciu towarzyszy wysoka temperatura ciała i zmęczenie, zgłoś się do lekarza rodzinnego lub specjalisty, który wskaże jak leczyć błędnik. Nieleczone zapalenie może prowadzić do uszkodzenia błędnika, częściowej lub całkowitej głuchoty, a nawet do ropnia mózgu. Dlatego też z takimi objawami powinno się niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Czytaj również: