Zabezpieczenie majątku - jak to zrobić jeszcze za życia?

W trakcie całego swojego życia ogromna rzesza ludzi, zdążyła zgromadzić cenny dla nich majątek, który niewątpliwie nie będzie nam przydatny "po drugiej stronie". Nie każdy senior jednak wie, że dzięki posiadanym dobrom - można skutecznie zadbać nie tylko o sam majątek i potomków, ale przede wszystkim o swoje zabezpieczenie majątku aż do ostatnich dni.
Spis treści

Zabezpieczenie majątku - dziedziczenie


Wielokrotnie w serwisie omawiana była instytucja testamentu, który jest najprostszą formą dziedziczenia po zmarłych, tuż po najmniej skomplikowanym dziedziczeniu ustawowym - które wprost z przepisów mówi kto i w jakich częściach uzyska nasz majątek po śmierci.

Niemniej, obywa podane rozwiązania mają pewne wady. Dziedziczenie ustawowe - powoduje podział majątku spadkowego według reguł zapisanych w przepisach, przez co wiele osób może nie być usatysfakcjonowanych takim podziałem ich dóbr. Testamenty nie rzadko  budzą sporo wątpliwości, a w przypadku konfliktów w rodzinie - bywają kością niezgody. Historia zna przypadki zaginięć testamentów jak i podważania ich ważności - co oczywiście rodzi dużo problemów i obaw.

Czytaj też: Testament własnoręczny. O co zadbać, żeby był ważny?

Obydwie wskazane powyżej formy - zostały stworzone wprost do pośmiertnego przekazania bliskim swojego majątku. W mojej ocenie jednak warto poznać dodatkowo jedną szczególnie ważną instytucję prawną, umożliwiające przekazanie majątku za życia z jednoczesnym zabezpieczeniem sobie odpowiednich warunków życiowych.

Prawo dożywocia to bardzo korzystne rozwiązanie prawne.

Przeczytaj również: testament - co się dzieję gdy go nie mamy?

Umowa dożywocia - zabezpieczenie majątku naszych bliskich

Prawo dożywocia to rozwiązanie prawne, które polega na zaistnieniu dwóch elementów:

  • przekazanie własności nieruchomości (np. z seniora na dziecko, wnuka itp.) wraz z
  • jednoczesnym zobowiązaniem się nabywcy do zapewnienia zbywającemu (seniorowi) utrzymania aż do śmierci;

Patrz! : Dług zamiast spadku? Ciemna strona dziedziczenia

Umowa dożywocia uregulowana przez art. 908-916 kodeksu cywilnego. Dla swej ważności powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Z chwilą jej zawarcia senior przekazuje posiadaną dotychczas nieruchomość wskazanej osobie (np. dziecku, wnukowi) - zaś ta osoba ma bezwzględny obowiązek jej utrzymania, w szczególności poprzez dostarczenie:


  • wyżywienia,
  • ubrania,
  • mieszkania,
  • światła, opału,
  • opieki i pielęgnacji w chorobie,
  • sprawienie własnym kosztem pogrzebu odpowiedniego do lokalnych zwyczajów;

Sprawdź również: Co to jest zachowek i co warto o nim wiedzieć?

Prawo dożywocia - stanowi darowiznę majątku za życia w zamian za zapewnienie utrzymania aż do jego końca.

 

Darowizna majątku za życia

Jak zatem widzimy, w dużym uproszczeniu można uznać więc - że prawo dożywocia - stanowi darowiznę majątku za życia w zamian za zapewnienie utrzymania aż do jego końca.

Po sporządzeniu umowy dożywocia wraz z wpisem o zmianie właściciela nieruchomości do ksiąg wieczystych - umieszczany jest również zapis o ciążącym na nieruchomości prawie dożywocia dla wskazanej osoby. Powoduje to bardzo mocną ochronę interesu seniora, gdyż tak obciążoną nieruchomość - dużo trudniej będzie komukolwiek zbyć.

Na koniec warto odpowiedzieć sobie jeszcze tylko na pytanie, czy prawo dożywocia uwzględnia sytuację gdyby z jakichś powodów relacje seniora z nabywcą nieruchomości się pogorszyły i nie byli oni w stanie się porozumieć? To naturalne, że takie sytuacje się zdarzają, ludzie na różnym etapie swojego życia porzucają bliskich lub unikają z nimi kontaktu z powodu rodzinnych konfliktów.

Czytaj więcej: Jak przekazać 1% podatku i wybrać organizację?

Wracając jednak do prawa dożywocia - gdyby zobowiązany nie wykonywałby swoich obowiązków należycie przepisy przewidują właściwe rozwiązanie. Sąd może na wniosek, którejkolwiek ze stron - zamienić zobowiązanie związane z utrzymaniem i zapewnieniem bytu na dożywotnią rentę zapewniającą to wszystko seniorowi w zamian za dokonane przeniesienie własności nieruchomości.

Podsumowując, zatem jak widzimy - prawo dożywocia - jest mocnym zabezpieczeniem interesów seniora, jego bytu i utrzymania aż do śmieci w zamian za przekazanie nieruchomości za życia. Niemniej, zawsze należy rozważyć wszystkie możliwości prawne oraz wybrać najodpowiedniejsze do naszej sytuacji rodzinnej.

Sprawdź również:

Co z tym dziedziczeniem? Prawnik odpowiada na pytania

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy po zmarłym bliskim? Rady prawnika

Limity zarobków emerytów


Autor tekstu: Kancelaria Doradztwa Prawnego LEGEUM