Uniwersytet trzeciego wieku - Rzeszów, Krosno, Tarnobrzeg

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rzeszowie zaprasza emerytów i rencistów od 55 roku życia, oferując intersujące wykłady, seminaria i zajęcia w sekcjach tematycznych. UTW Rzeszów to nie jedyna tego typu placówka na Podkarpaciu. Podobne funkcjonują między innymi w Krośnie czy Tarnobrzegu.
Seniorzy uczą się
źródło:123RF
Spis treści

UTW Rzeszów

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rzeszowie należy do najstarszych w kraju. Został powołany do życia w roku 1983 uchwałą senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Przez pierwsze 24 lata placówką niezmiennie kierowała Genowefa Kruczek-Kowalska. Obecnie UTWR działa jako studium otwarte przy Uniwersytecie Rzeszowskim (UR). UTW w Rzeszowieoferuje słuchaczom:

 • cotygodniowe wykłady ogólne (odbywają się we wtorki w godz. 17.00-18.30 w Auli Głównej UR przy ul. Rejtana 16 C); 
 • seminaria tematyczne;
 • zajęcia dodatkowe w sekcjach, klubach i grupach:
  • sekcja artystyczno-kulturalna:chór Cantilena, klub malarstwa (3 grupy), klub rękodzieła (2 grupy), klub fotografii (4 grupy), klub filmu i teatru, grupa teatralna Słowo do słowa, Dyskusyjny Klub Książki, Klub Melomana, Klub Seniora 80+;
  • sekcja rekreacji sportowo-turystycznej:gimnastyka, tenis stołowy, cantienica, trening TER;
  • sekcja języków obcych: język angielski (14),  j. francuski (1), j. hiszpański |(1), j. niemiecki (3), j. włoski (5);
  • sekcja komputerowa – 13 grup.

UTW w Rzeszowie ma około 900 słuchaczy rocznie. 

Uniwersytet trzeciego wieku – Krosno

Szkoły o podobnym charakterze działają także w innych miejscowościach województwa podkarpackiego. Jednym z przykładów jest Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jest to placówka kulturalno-oświatowa, oferująca seniorom systematycznie zajęcia z różnych dziedzin, dające możliwość zagospodarowania wolnego czasu i utrzymania aktywności życiowej. Przykładowe tematy wykładów z ostatniego czasu:

 • Konsumenci seniorzy a sprzedaż bezpośrednia – prawa i zagrożenia,
 • Portrety wyjątkowych kobiet w literaturze i nie tylko,
 • Biskup Tadeusz Pieronek,
 • Polacy, Patrioci, Przedsiębiorcy na Podkarpaciu.

Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku mieści się przy ul. Piotra Skargi 1 (biuro – pokój nr 8, kontakt mailowy utw@interia.pl). 

Uniwersytet trzeciego wieku – Tarnobrzeg

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnobrzegu działa od 2007 roku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Tarnowskiego przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10. Szkoła ma dla swoich słuchaczy ofertę wykładów otwartych, a także zajęć, takich jak:

 • lektoraty języków obcych,
 • warsztaty komputerowe,
 • ćwiczenia sportowo-rehabilitacyjne.

Wykłady odbywają się w auli PWSZ przy ul. Wyszyńskiego 10, zawsze w czwartki o godz. 16.00 (co dwa tygodnie, na przemian z projekcją filmu w EKF). Natomiast zajęcia w grupach prowadzone są  wedle odrębnego harmonogramu w sali 1.23

Uniwersytet trzeciego wieku – od ilu lat można się zapisać

Od ilu lat można się zapisać na uniwersytet trzeciego wieku? Poszczególne placówki przyjmują w tym względzie zróżnicowaną politykę. Bardzo często granicą jest osiągnięcie wieku emerytalnego, to jest 65 lat dla mężczyzn i 60 dla kobiet. UTW w Rzeszowie stosuje nieco łagodniejszą cezurę. Słuchaczem w tym przypadku może zostać osoba w wieku 55+, ale nie każda, lecz taka, która jest już nieaktywna zawodowo, czyli emeryt lub rencista z potwierdzonymi uprawnieniami. Podobne rozwiązanie przyjął Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnobrzegu, z tą różnicą, że dolna granica wynosi 50 lat. 

Ile kosztują zapisy na uniwersytet trzeciego wieku?

Różna jest też polityka szkół 3 wieku odnośnie kosztów kształcenia. Zazwyczaj są jednak one niewielkie. Tak jest w przypadku Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie. Tak zwane wpisowe wynosi tu 20 złotych, a roczne czesne – tylko 80 złotych. Co więcej, dla osób w wieku 80+ przewidziano daleko idącą ulgę. Wpisowe w ich przypadku to tylko 10 złotych, zaś czesne za cały rok – 20 zł. Za te pieniądze słuchacz otrzymuje legitymację UTW, która uprawnia do uczestnictwa w zajęciach, korzystania z biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz do zniżek na niektóre imprezy i koncerty w Rzeszowie. Z kolei UTW w Tarnobrzegu pobiera 50 złotych wpisowego, przy czesnym dla wszystkich słuchaczy w wysokości 60 złotych rocznie. 

Co to jest uniwersytet trzeciego wieku?

Należy pamiętać, że uniwersytety trzeciego wieku zajmują się działalnością edukacyjną, ale nie są jednostkami stricte naukowymi i dydaktycznymi. Zazwyczaj działają w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach, a nie szkolnictwie wyższym. W związku z tym, rekrutacja na UTW prowadzona jest bez jakichkolwiek egzaminów, nie ma też wymagań formalnych odnośnie posiadanego wykształcenia słuchaczy (nie jest potrzebna matura). W czasie nauki nie są wystawiane oceny, na koniec zaś semestrów nie ma egzaminów. Dyplomy mają charakter czysto symboliczny i z oczywistych względów nie mają znaczenia formalnego (ukończenie uniwersytetu trzeciego wieku nie oznacza nabycia wyższego wykształcenia). Głównym celem działania UTW jest aktywizacja osób starszych i poprawa jakości ich życia, zarówno w wymiarze intelektualnym, jak też emocjonalnym, zdrowotnym i fizycznym.

Czytaj również

Bibliografia

 • http://www.ur.edu.pl
 • http://utw-krosno.pl
 • ww.pwsz.tarnobrzeg.pl