Uniwersytet trzeciego wieku - Olsztyn, Elbląg, Szczytno i Ełk

Swój uniwersytet trzeciego wieku Olsztyn ma już od ponad 20 lat. Podobne ośrodki działają też w innych miejscowościach Warmii i Mazur, na przykład w Elblągu, Ełku czy Szczytnie. Zobacz, jaką mają ofertę, jak można się z nimi skontaktować i zapisać na zajęcia.
Seniorzy siedzą na ławce
źródło:123RF
Spis treści

Uniwersytet trzeciego wieku – Olsztyn

Działający w Olsztynie Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 1995 roku, a po przeszło dwóch dekadach funkcjonowania, skupia ponad 1100 słuchaczy. Ośrodek ten oferuje uczestnikom wykłady, lektoraty, zajęcia praktyczne, ćwiczenia gimnastyczne i sportowe, wycieczki. Przykładowe tematy wykładów z jednego tylko semestru:

 • Uzdrawiająca moc zapachów – aromaterapia,
 • Polska między Niemcami i Rosją,
 • Kobieta w więzieniu,
 • Pies na co dzień,
 • Literatura izraelska.

Jak więc widać, uniwersytet trzeciego wieku w Olsztynie zapewnia dużą różnorodność. Nie inaczej jest w przypadku zajęć praktycznych, wśród których znajdują się takie pozycje, jak joga, pływanie, gimnastyka, chór i wiele innych. 

Wpisowe wynosi 50 złotych, zaś czesne za 1 semestr – 40 złotych. Składki za poszczególne semestry należy opłacać do końca października i lutego. Nie uiszczając opłaty za dwa kolejne semestry, słuchacz zostaje skreślony z listy. 

Dane kontaktowe: 

 • Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie
  • Ul. Mrongowiusza 8/10
  • Tel. 89 523 65 89
  • E mail: wm.utw.olsztyn@gmail.com

Uniwersytet trzeciego wieku - Elbląg

W innymi mieście woj. warmińsko-mazurskiego, Elblągu, działa Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie funkcjonuje od 1999 roku, a zainicjowane zostało jako wyraz niezgody na wykluczenie społeczne osób starszych oraz lekceważenie ich potrzeb intelektualnych. Z czasem w działalność placówki włączyły się władze miejskie. Uniwersytet trzeciego wieku w Elblągu oferuje aktywności w ramach kilkunastu sekcji, takich, jak:

 • zajęcia komputerowe, 
 • lektorat języka angielskiego i niemieckiego,
 • gimnastyka rehabilitacyjna, 
 • zajęcia na basenie, aqua aerobik, 
 • zajęcia muzykoterapeutyczne, 
 • warsztaty rękodzieła artystycznego,
 • warsztaty rękodzieła artystycznego – haft,
 • warsztaty malarskie, 
 • sekcja piosenki, 
 • warsztaty relaksacyjne, 
 • paneurytmia, 
 • tenis stołowy, 
 • kółko teatralne.

Zapisy na uniwersytet trzeciego wieku w Elblągu odbywają się w maju i sierpniu oraz wrześniu. Czesne wynosi 100 zł za 12 miesięcy, ale dodatkowo należy zapłacić za lektoraty (360 zł za 3 lata), czy basen (150 zł).

Dane kontaktowe: 

 • Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu
  • Ul. Rzeźnicka 14 B i C
  • Tel. 55 648 69 35, 698 281 331
  • E mail: utwion.elbląg@wp.pl

Uniwersytet trzeciego wieku – Szczytno, Ełk

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie prowadzony jest przez stowarzyszenie, nad którym patronat organizacyjny sprawują starostwo oraz urzędy miasta i gminy, zaś patronat naukowy ma Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego. Ze strony internetowej UTW wynika, że prowadzi on zajęcia z jogi, gimnastyki, języków angielskiego i niemieckiego i rękodzieła artystycznego, Członkowie uniwersytetu mogą też udzielać się w chórze oraz korzystać z basenu. 

Dane teleadresowe: 

 • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczytnie
  • Ul. Walentego Barczewskiego 1
  • Tel.  509 746 288, 600 429 415
  • E mail: sutwszczytno@o2.pl

UTW znajdują się też w innych miejscowościach regionu, jak choćby w Ełku. Tu powstał Ełcki Uniwersytet Trzeciego Wieku (ul. Kościuszki 25, tel.519 777 060) a także Uniwersytet Trzeciego Wieku pod auspicjami bydgoskiej Wyższej Szkoły Gospodarki (zapisy w Ełku: ul. 11 Listopada 24, tel. 87 621 76 11, e mail: zaneta.jakubowska@byd.pl).

Zapisy na uniwersytet trzeciego wieku

Zapisy na uniwersytety trzeciego wieku w różnych ośrodkach odbywają się wedle różnych zasad. Nie mniej, w większości przypadków możliwość taka istnieje dwa razy w roku – przed semestrem zimowym i letnim. Różne są obwarowania, jeśli chodzi o wiek uczestników. Najczęściej oferta skierowana jest do osób w wieku poprodukcyjnym, czyli mówić wprost – emerytów. Zdarza się jednak, że cezura zostaje ustalona na poziome 60 a nawet 50 lat. Zróżnicowane są też opłaty za uczestnictwo w UTW. Przeważnie stawki wahają się od 40 do 100 zł za rok nauki, często jednak w tej cenie mieszczą się jedynie wykłady, natomiast za lektoraty i zajęcia praktyczne (także sportowe) należy dopłacić. Tym, co łączy procedury zapisów we wszystkich ośrodkach, jest brak egzaminów wstępnych oraz wymagań odnośnie posiadanego wykształcenia. Oznacza to, że na uniwersytet trzeciego wieku zapisać może się zarówno profesor, magister oraz posiadacz matury, jak i osoba która legitymuje się wykształceniem zawodowym lub podstawowym. 

UTW w Polsce

Idea UTW w Polsce wdrażana jest w życie od przeszło 40 lat i stanowi bezpośrednie nawiązanie do rozwiązań zaproponowanych we Francji w roku 1973. Nadrzędnym celem jest aktywizacja osób starszych. UTW nie mają z góry narzuconych ram programowych, dlatego w praktyce ich oferta jest bardzo zróżnicowana. UTW działające w większych miastach, pod auspicjami miejscowych uczelni wyższych, często oferują zajęcia z wykładowcami tychże, a także ekspertami, czy osobami znanymi z mediów. W ośrodkach mniejszych program bywa znacznie skromniejszy, często ograniczony do zajęć ruchowych i artystycznych, nauki języków obcych oraz aktywności krajoznawczej.

 

Czytaj również

Bibliografia

 • https://utw.olsztyn.pl
 • http://www.utwion.elblag.pl
 • https://sutwszczytno.jimdo.com