Uniwersytet trzeciego wieku - Kraków, Tarnów, Nowy Trag

Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku to tylko jedna z kilku obecnie działających w Krakowie tego typu szkół. Podobne placówki funkcjonują też w innych miastach Małopolski, czego przykładem UTW w Nowym Targu czy Tarnowie. Co oferują, jak kształcą, kto może zostać ich słuchaczem, ile kosztuje nauka?
Lekcja informatyki na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
źródło:123RF
Spis treści

Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku kontynuuje tradycje międzyuczelnianego studium powołanego w 1982 przez Uniwersytet Jagielloński i ówczesną Akademię Medyczną. Jest to więc jedna z najstarszych tego typu placówek w kraju. Obecnie zajęcia odbywają się w historycznych obiektach I kampusu na Starym Mieście a także w II kampusie. Prowadzą je znani i cenieniu wykładowcy UJ, a cykl kształcenia przypomina studia podyplomowe. Słuchacze realizują wybrane kursy (1 na rok). W latach 2018/19 i 2019/20 szkoła prowadziła kursy wiodące w następujących obszarach:

 • historia sztuki,
 • historia i kultura Krakowa,
 • judaistyka,
 • Chiny: historia, kultura, społeczeństwo.

Dodatkowo JUTW oferuje słuchaczom seminaria fakultatywne, zajęcia dodatkowe, kursy języków obcych (możliwość organizacji nauki dowolnego języka, nawet chińskiego, pod warunkiem zebrania grupy min. 12 osób), czy zajęcia sportowe.

Żeby zostać słuchaczem Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, należy mieć ukończone 60 lat oraz legitymować się wykształceniem minimum średnim. Wymóg dotyczący wykształcenia wyróżnia krakowski UTW na tle innych placówek w kraju, które zazwyczaj nie stawiają w tej materii żadnych ograniczeń. 

Zapisy na nowy rok akademicki dla nowych słuchaczy odbywają się w czerwcu, aż do wyczerpania limitu miejsc. Liczy się kolejność zgłoszeń. Należy pamiętać, że pierwszeństwo mają dotychczasowi słuchacze, kończący I lub II rok nauki, którzy stosowne deklaracje o chęci kontynuacji kształcenia powinni złożyć w maju. Uwaga: studentem Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku można być przez maksymalnie 3 lata. Ewentualny kolejny 3-letni cykl można rozpocząć wyłącznie wówczas, gdy uczelnia dysponuje wolnymi miejscami we wrześniu. 

Czesne za 1 semestr nauki wynosi 150 złotych, dodatkowo przystępując do JUTW należy uiścić jednorazową opłatę wpisową w wysokości 20 zł. Osobno płatne są lektoraty językowe (160 zł za semestr). 

Dane kontaktowe:

Papieski uniwersytet trzeciego wieku w Krakowie

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krakowie działa również przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Placówka funkcjonuje od roku akademickiego 2012/13. Oferta edukacyjna ma charakter naukowo-religijny. Swoim słuchaczom szkoła proponuje zajęcia pogłębiające wiedzę w zakresie filozofii, teologii, historii i nauk społecznych. Oprócz wykładów i zajęć praktycznych, członkowie uniwersytetu mogą liczyć na udział w:

 • okolicznościowych rekolekcjach, dniach skupienia, konferencjach formacyjnych,
 • pielgrzymkach, wycieczkach,
 • imprezach kulturalnych (teatr, kino, opera, filharmonia),
 • zwiedzaniu zabytków kultury chrześcijańskiej.

Słuchaczem papieskiego UTW w Krakowie może zostać każda osoba, która ukończyła 50 lat i jest emerytem lub rencistą. Rekrutacja trwa od maja do września. Czesne za jeden semestr wynosi 100 złotych. Studiować można przez nieograniczoną ilość lat. Dane kontaktowe:

 • ul. Bernardyńska 3, pok. 58
 • tel. 12 428 60 30, wew. 937 lub 519 323 340
 • e-mail: utw@upjp2.edu.pl

Pozostałe uniwersytety w Krakowie

Oprócz wyżej wymienionych, działają jeszcze takie uniwersytety w Krakowie, jak między innymi:

 • Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej
  • ul. Ingardena 4 pok. 15 parter
  • tel. 12 662 7462
  • e-mail : utw@up.krakow.pl
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Ekonomicznym
  • Ul. Rakowicka 27, pokój K-3 (parter), Budynek „Księżówka"
  • tel. 12 293 59 42
  • e-mail: jstyrna@uek.krakow.pl
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Rolniczym
  • al. 29 listopada 46, 31-425 Kraków
  • tel.: 12 662 51 74
  • e-mail: utw@urk.edu.pl
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku – Akademia Ignatianum
  • ul. Kopernika 26
  • tel.: 123 999 521

UTW Nowy Targ

UTW w Nowy Targu rozpoczął działalność w 2007 roku. Patronat naukowy nad placówką objęła Podhalańska Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa w Nowym Targu (PPWSZ). Oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Targu przeznaczona jest dla osób w wieku 55+, które zakończyły aktywność zawodową, czyli są na emeryturze lub rencie. Zajęcia prowadzone są przez kadrę naukową PPWSZ. Oprócz wykładów słuchacze mogą liczyć na:

 • spotkania z władzami samorządowymi, lekarzami medycyny, prawnikami, twórcami ludowymi itp., 
 • lektoraty języków obcych,
 • warsztaty komputerowe, 
 • warsztaty plastyczne,
 • ćwiczenia gimnastyczno- relaksacyjne, 
 • warsztaty taneczne, 
 • spacery nordic-walking, 
 • wycieczki piesze turystyczno- krajoznawcze.

Dane kontaktowe:

 • Ul. Krzywa 1
 • Tel.: 18 26 11 220 lub 519 106 201  
 • E mail: utw-nowytarg@wp.pl

Uniwersytet trzeciego wieku w Tarnowie 

W Tarnowie działają dwa UTW. Pierwszy z nich, to Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. W ofercie znajdują się między innymi wykłady, seminaria, kurs języka angielskiego, a także liczne warsztaty praktyczne, w tym między innymi: komputerowe, choreograficzne, taneczne, malarskie, psychologiczne, kinezyterapii, oksfordzkie, „damą być”. 

Dane kontaktowe:

W mieście funkcjonuje od kilkunastu lat także Tarnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zajęcia prowadzone są tu dzięki wsparciu wolontariuszy z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (Sekcja w Tarnowie), Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie oraz osób zaprzyjaźnionych z Fundacją „Kromka Chleba”. Słuchaczem TUTW może zostać rencista, emeryt i osoba samotna powyżej 45 roku życia. Wykłady prowadzone są w blokach tematycznych, oprócz tego studenci mogą wziąć udział w zajęciach praktycznych (język angielski, informatyka, gimnastyka). Przy tarnowskim UTW działa Klub Seniora, miejsce spotkań przy kawie i herbacie. 

Dane kontaktowe:

 • Pl. Kazimierza 5
 • tel. 14 656 02 36

Czytaj również

Bibliografia

 • utw.uj.edu.pl
 • upjp2.edu.pl/uniwersytet-trzeciego-wieku
 • http://www.utw.nowytarg.pl
 • utw.pwsztar.edu.pl
 • https://kromkachleba.pl/pl/tutw/uniwersytet