Uniwersytet III wieku - Wrocław, Świdnica, Jelenia Góra

Uniwersytety III wieku w woj. dolnośląskim działają we Wrocławiu i wielu innych miejscowościach. Aby się zapisać na UTW, nie trzeba spełniać żadnych wymagań odnośnie wykształcenia czy doświadczenia zawodowego. Istotna jest jedynie cezura wiekowa.
Nauczyciel na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
źródło:123RF
Spis treści

Uniwersytet III wieku

Uniwersytet III wieku jest placówką dydaktyczną, która nie tylko kształci słuchaczy w wieku senioralnym, ale przede wszystkim wypełnia istotną misję aktywizacji społecznej osób zagrożonych marginalizacją ze względu na wiek, sytuację zdrowotną i status zawodowy. UTW zapewniają wolny dostęp osobom, które spełniają wymagania wiekowe (zazwyczaj niezbędne jest osiągnięcie pułapu 50 lub 60 lat, albo przekroczenie wieku emerytalnego – każdorazowo określa to statut szkoły). Nie ma natomiast ograniczeń dotyczących posiadanego wykształcenia. Aby zostać słuchaczem UTW, nie trzeba też zdawać egzaminów wstępnych. Oceny nie są również wystawiane na koniec nauki. W woj. dolnośląskim uniwersytetów trzeciego wieku jest bardzo dużo, najwięcej we Wrocławiu, ale swoje UTW mają też mniejsze miejscowości, jak Świdnica czy Jelenia Góra. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku – Wrocław

Uniwersytet Trzeciego Wieku we Wrocławiu należy do najstarszych w Polsce. Powstał w roku 1976, a więc zaledwie 3 lata po uruchomieniu pierwszej tego typu placówki we Francji. W pierwszych trzech latach działał jako Studium Trzeciego Wieku, w 1979 r. zyskał status uniwersytetu i rozpoczął funkcjonowanie przy Medycznym Studium Zawodowym, od 1997 roku zaś funkcjonuje pod patronatem rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie zajęcia prowadzą tu wykładowcy UW, a także wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademii Wychowania Fizycznego. Szkoła oferuje słuchaczom zróżnicowane wykłady, a także zajęcia w wielu sekcjach tematycznych, w tym między innymi: medycznej, miłośników sztuki, kultury fizycznej, żeglarskiej, brydżowej, turystycznej, wzajemnej pomocy. Udział w zajęciach językowych i sportowych jest dodatkowo płatny (w 2019 r. – 50 zł). Zapłacić też trzeba za warsztaty komputerowe (75 zł). Dane kontaktowe:

 • Uniwersytet Trzeciego Wieku we Wrocławiu
  • ul. Dawida 1/3 
  • tel. 71 367-20-01 (wew. 147) 
  • e mail: utw@uwr.edu.pl

Pozostałe UTW we Wrocławiu

We Wrocławiu funkcjonują jeszcze inne UTW, choć nie posiadające tak długiej tradycji, to również mające słuchaczom wiele do zaproponowania. Bardzo często działają przy wyższych uczelniach i programowo w naturalny sposób są z nimi związane. Wśród wrocławskich uniwersytetów 3 wieku można wymienić między innymi

 • Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Powołany do życia w 2010 roku, zajmuje się animacją kulturową seniorów w sferze artystycznej, rekreacyjnej, zabawowej, prozdrowotnej, rekreacyjno–turystycznej i sportowej. Dodatkowo słuchacze biorą udział w wykładach i seminariach z zakresu filozofii, pedagogiki, gerontologii oraz nauk przyrodniczych. Czesne za każdy semestr wynosi 200 zł. 

Dane kontaktowe:

 • ul. Witelona 25a, pok. 83
 • Tel. 71 347 3193
 • e-mail: utw@awf.wroc.pl
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku oddział we Wrocławiu. Działa od 2008 roku, powołany do życia uchwałą senatu wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. W ofercie: wykłady audytoryjne, zajęcia praktyczne, językowe (angielski, niemiecki i rosyjski) i sportowe (basen, gimnastyka w wodzie, gimnastyka korekcyjna kręgosłupa, gimnastyka przy muzyce, siłownia i nordic walking). Do wyboru jest 17 sekcji zainteresowań, w tym m.in. chór, haiku, medycyna, kultura i sztuka, poezja, fotografia i wiele innych. 

Dane kontaktowe: 

 • ul. Wielka 61 (budynek H)
 • tel./fax 71 - 36 80 916         
 • e-mail: utw@ue.wroc.pl

Oprócz tego we Wrocławiu seniorzy skorzystać mogą jeszcze z oferty takich jednostek, jak:

 • Otwarty Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu 
  • ul. Chełmońskiego 37B (budynek F-1)
  • tel.: 71 320-5734
  • e-mail: otwarty.utw@upwr.edu.pl
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu
  • Ul. Parkowa 34
  • Telefon: 71 330 77 79 
  • E-mail: utw@umed.wroc.pl
 • Akademia Sztuki Trzeciego Wieku – Artystyczny UTW we Wrocławiu
  • Robotnicza 36
  • Tel.:  71/ 359 14 44
  • E mail: astwwroclaw@gmail.com
 • Dolnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dolnośląskiej Szkole Wyższej
  • ul. Wagonowa 1, pok. 9 (I piętro) 
  • tel. 693-010-161
  • e-mail: dutw@dsw.edu.pl

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świdnicy

UTW znajdują się też w wielu innych miejscowościach województwa dolnośląskiego. Jednym z przykładów jest Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Szkoła działa od 2007 roku i kieruje swoją ofertę do wszystkich osób, które ukończyły pięćdziesiąty rok życia. Oprócz wykładów, słuchacze mogą liczyć na zajęcia w grupach zainteresowań (w tym m.in. języki obce, brydż, zumba, joga, grupa wokalna, grupa teatralna, taniec towarzyski, psychologia). Aby zapisać się na Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świdnicy, należy uiścić opłatę wpisową w wysokości 50 zł, a następnie opłacać składki członkowskie. W odróżnieniu od większości działających w Polsce UTW, świdnicka szkoła nie pobiera z góry semestralnego czy rocznego czesnego – składki opłacane są co miesiąc (6 zł), przez dowolny okres. 

Dane kontaktowe: 

 • Ul. Długa 33
 • Tel.: 513 005
 • E mail: sutw.swidnica@gmail.com

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze

Karkonoski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze działa przy tutejszej Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej. Szkołę powołano do życia w 2000 roku. W ofercie znajdują się między innymi 

 • wykłady plenarne z różnych dziedzin wiedzy, 
 • salon muzyczny, 
 • mała akademia filmowa, 
 • seminaria (filozofia, psychologia, historia sztuki, sztuka współczesna, komunikacja społeczna), 
 • sekcje tematyczne (pracownia malarska i grafiki, warsztaty literackie, sekcja fotograficzna, teatralna, rękodzieła, chór, kabaret,
 • zajęcia z kultury fizycznej (gimnastyka, joga lub tai-chi, taniec solo lub w grupie, nordic walking, pływanie),
 • lektoraty językowe (angielski, niemiecki).

Także i w tej szkole, opłatę członkowską wnosi się raz na miesiąc, przez dowolny okres, aż do momentu złożenia pisemnej rezygnacji. 

Dane kontaktowe:

 • Ul. Lwówecka 18, budynek 12 pokój nr 5
 • tel.: 75 64 533 44

Czytaj również

Bibliografia

 • http://www.ue.wroc.pl/uniwersytet_iii_wieku/1817/uniwersytet_trzeciego_wieku_oddzial_we_wroclawiu.html
 • http://www.kpswjg.pl/pl/sekretariat-kutw
 • http://utw.swidnica.pl/strona-glowna-64.html
 • http://awf.wroc.pl/pl/article/1371/1064/O_nas