Uniwersytet trzeciego wieku - Poznań, Kalisz, Gniezno, Piła

Uniwersytety trzeciego wieku w Poznaniu, Ostrowie, Kaliszu, Pile czy Gnieźnie oraz wielu innych miejscowościach Wielkopolski, oferują seniorom możliwość uczestnictwa w interesujących wykładach i zajęciach praktycznych, ale przede wszystkim – pozwalają wyjść z domu i spędzić czas wśród innych ludzi.
Seniorzy na zajęciach lekcyjnych
źródło:123RF
Spis treści

Uniwersytety trzeciego wieku w Poznaniu

Uniwersytet trzeciego wieku Poznań ma nie jeden, a kilka. Związane są z miejscowymi szkołami wyższymi. Każdy z nich oferuje słuchaczom cykl wykładów (dostępnych po uiszczeniu opłaty wpisowej oraz niewielkiego czesnego) a także  zajęcia w sekcjach tematycznych (częściowo dodatkowo płatne). Aby przystąpić do wybranego UTW w Poznaniu, należy wypełnić jedynie deklarację członkowską i uiścić wspomniane opłaty, pamiętając przy tym, że ilość miejsc może być ograniczona – w takiej sytuacji o przyjęciach najczęściej decyduje kolejność zgłoszeń. Nie ma natomiast egzaminów wstępnych. Egzaminy nie są też przeprowadzane na zakończenie semestru czy roku akademickiego. Nie ma również ocen cząstkowych. Nie istnieją także ograniczenia formalne, jeśli chodzi o posiadane wykształcenie. Z drugiej nie należy zapominać, że uniwersytet dla seniorów nie jest uczelnią wyższą w ustawowym tego pojęcia znaczeniu, co oznacza, że jego ukończenie nie skutkuje uzyskaniem wyższego wykształcenia. 

UTW Poznań

W Poznaniu otwarte zostały następujące uniwersytety trzeciego wieku:

 • Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku. Działa we współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza i innymi wyższymi szkołami w Poznaniu. Słuchaczom oferuje wykłady oraz zajęcia w sekcjach: muzyka, taniec, historia sztuki, genealogia, języki obce (angielski, włoski, niemiecki, francuski i rosyjski), turystyka piesza, elastyczność i relaks. 

Dane kontaktowe:

 • ul. Ratajczaka 37
 • Tel. 61 851 00 36
 • E mail: utw.poznan@vp.pl
 • Uniwersytet Każdego Wieku w Poznaniu. Placówka działa od 2005 roku przy Wyższej Szkole Bankowej. Słuchaczem może zostać każda dorosła osoba, nie tylko senior. Nie liczy się wiek, wykształcenie, status społeczno-ekonomiczny. Oferta skierowana jest do emerytów, rencistów, osób pracujących i bezrobotnych. Członkowie UKW mogą liczyć na udział w wykładach (m.in. w takich obszarach, jak: zdrowie, historia, psychologia, rozwój osobisty), spotkaniach z ciekawymi ludźmi, wydarzeniach kulturalnych, zajęciach praktycznych. 

Dane kontaktowe:

 • ul. Powstańców Wielkopolskich 2A, 
 • Tel. 61 655 33 46
 • Email ukw@wsb.poznan.pl
 • Akademia Trzeciego Wieku, Collegium Da Vinci – zaprasza wszystkie osoby w wieku 50+. Wykłady odbywają się raz w tygodniu, w piątki i mogą na nie uczęszczać także osoby nie będące członkiem ATW (za odpłatnością 10 zł/wykład). Oprócz tego Collegium Da Vinci oferuje seniorom zajęcia w licznych sekcjach tematycznych: humanistycznych, artystycznych, sportowych, komputerowych oraz językowych. Dane kontaktowe:
  • ul. gen. T. Kutrzeby 10
  • Tel. 61 271 10 30/31
  • E mail: ayw@cdv.pl
 • Otwarta Wszechnica Ekonomiczna, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, oferuje wykłady i zajęcia w obszarze szeroko rozumianej tematyki ekonomicznej, społecznej i humanistycznej, a także lektoraty, zajęcia artystyczne i sportowe. 

Dane kontaktowe:

 • al. Niepodległości 10
 • Tel 61 856 92 45
 • E mail: wszechnica@ue.poznan.pl
 • Uniwersytet Artystyczny III Wieku, prowadzony jest przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniua jego działalność zbieżna jest z nazwą i profilem uczelni. W ofercie znajdują się między innymi wykłady o sztuce oraz sekcje artystyczne (rysunek, malarstwo, ikonopisanie). 

Dane kontaktowe: 

 • al. Marcinkowskiego 29
 • Tel. 61 853 00 18, wew. 119
 • E mail: uatw@uap.edu.pl
 • Przyrodniczy Uniwersytet Trzeciego Wieku – szkoła dla seniorów działająca przy poznańskimUniwersytecie Przyrodniczym. W ofercie m.in. wykłady na temat roślin oraz zdrowego odżywiania. 

Dane kontaktowe:

 • ul. Wojska Polskiego 28
 • Tel. 61 848 70 26
 • E mail: cku@up.poznan.pl
 • Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet Medyczny. Oferuje wykłady i zajęcia dotyczące tematów związanych z ochroną zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń wieku starszego. 

Dane kontaktowe:

 • ul. Fredry 10
 • Tel. 61 854-60-31
 • E mail promocja@ump.edu.pl 

Uniwersytet trzeciego wieku w Kaliszu

UTW działają także w innych miastach Wielkopolski. Dobrym tego przykładem jest Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kaliszu „Calisia”. Szkoła powstała w 2006 roku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Wojciechowskiego. Zapisy na nowy rok akademicki odbywają się w maju, a uprawnionymi do członkostwa w UTW są posiadacze legitymacji emeryta lub rencisty. Zajęcia prowadzone są w licznych sekcjach, w tym humanistyczno-kulturalnej, językowych, artystycznych, sportowych. 

Dane kontaktowe: 

 • Ul. Targowa 24
 • Tel.: 604 509 864
 • E mail: biuroutwcalisia@onet.pl

Uniwersytet trzeciego wieku w Gnieźnie

Gnieźnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku oferuje wykłady i zajęcia w zróżnicowanych sekcjach tematycznych, w tym między innymi: warsztaty teatralne, terapia ruchem, terapia tańcem, klub strzelecki, aqua aerobic, lektoraty języków obcych, klub podróżnika, salon polityczny, historia, teologia i wiele innych. Szkoła organizuje też dla swoich słuchaczy wycieczki (na przykład w 2019 roku do Bawarii czy w Góry Świętokrzyskie). 

Dane kontaktowe:

 • ul. Kostrzewskiego 5-7 (Budynek  Kolegium Europejskiego)
 • tel. 061 829 48 16, 694 220 545
 • E-mail: gutw@poczta.onet.pl

Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 2007 roku. Patronat nad szkołą sprawuje Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Comiesięczne wykłady prowadzone są przez pracowników naukowych SAN z Łodzi, UAM z Poznania oraz ostrowskiego Towarzystwa Naukowego. Zajęcia praktyczne odbywają się w sekcjach dydaktycznych, kołach zainteresowań. Słuchaczami UTW mogą zostać osoby, które osiągnęły wiek emerytalny lub są rencistami. Rok akademicki w Ostrowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku zaczyna się w październiku i trwa do czerwca. Zapisy prowadzone są na przełomie sierpnia i września. 

Dane kontaktowe:

 • ul. Królowej Jadwigi 8/C 
 • telefon/fax: 62-735 53 22
 • E-mail: info@outw.edu.pl

Uniwersytet trzeciego wieku w Pile

W Pile działają dwa UTW. Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest placówką, której wsparcie merytoryczno-organizacyjne zapewniła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile. Oprócz wykładów, NUTW oferuje zajęcia w sekcjach tematycznych: językowej, komputerowej, ekologiczno-przyrodniczej, turystyczno-sportowej, historycznej, kulturalnej, a także ekofilozofii oraz pomocy koleżeńskiej. 

Dane kontaktowe:

 • ul. Bydgoska 23 (byłe Gimnazjum nr 5)
 • E mail: nadnoteckiutw@onet.pl

Drugą tego typu placówką w mieście jest Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile. Zajęcia odbywają się w takich sekcjach tematycznych jak brydż, ekologia, gimnastyka z piłką siatkową, klub angielski, klub miłośników literatury pięknej, klub podróżnika, koło plastyczne, nordic walking i wiele innych. Dane kontaktowe: 

 • Ul. Kilińskiego 12a
 • Tel: 788 450 877
 • E mail: utwpila@wp.pl

Czytaj również

Bibliografia

 • Uniwersytety Trzeciego Wieku, http://centrumis.pl/utw.html
 • https://cdv.pl/o-nas/collegium-da-vinci/atw/
 • http://www.utw.poznan.pl
 • https://www.wsb.pl/poznan/studia-i-szkolenia/uniwersytet-kazdego-wieku
 • https://utwpila.pl.tl
 • http://www.nadnoteckiutw.pila.pl
 • http://www.outw.edu.pl
 • https://gutw.edupage.org
 • https://calisia.kalisz.pl