Uniwersytet trzeciego wieku - Gdańsk, Gdynia, Sopot i Słupsk

Uniwersytety trzeciego wieku w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, ale też innych miejscowościach woj. pomorskiego – często niewielkich – wyrastają w ostatnich dwóch dekadach, jak grzyby po deszczu. To odpowiedź na rosnącą potrzebę aktywizacji coraz liczniejszej rzeszy osób w wieku senioralnym.
Seniorzy przygotowujący się do zajęć na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
źródło:123RF
Spis treści

Uniwersytety trzeciego wieku – Gdańsk

W Gdańsku, podobnie jak w innych dużych miastach, funkcjonuje wiele inicjatyw dla aktywnych seniorówUniwersytety trzeciego wieku w Gdańsku prowadzą tutejsze uczelnie wyższe, ale też różnego rodzaju stowarzyszenia, organizacje i instytucje. Wśród gdańskich UTW wymienić można między innymi:

 • Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku(pod auspicjami Uniwersytetu Gdańskiego)
  • Ul. Bażyńskiego 1a
  • Tel.: 58 523 23 54
  • E mail: trzeciwiek@ug.edu.pl
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku Ateneum– Szkoła Wyższa w Gdańsku
  • Ul. 3-Maja 25a
  • Tel.: 58 722 08 10
  • E mail: utw@ateneum.edu.pl
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
  • Tel.: 609 161 879
  • E mail: utw.awfis.gda@gmail.com
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku Pozytywnych Inicjatyw
  • Ul. Azaliowa 18
  • Tel.: 696 631 029
  • E mail: utw@pozytywneinicjatywy.pl
 • Gdańska Akademia Seniora przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku
  • Al. Gen. Józefa Hallera 16/18
  • Tel.: 58 301 42 08 wew. 55
  • E mail: gas@ckziu1.gda.pl

Jak się zapisać na uniwersytet 3 wieku w Gdańsku?

Każda z organizacji ma własne procedury rekrutacyjne, a także zasady dotyczące odpłatności i organizacji zajęć. Nie sposób w tym miejscu opisać wszystkich, przykładowo można natomiast podać, że Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku, który jest jednostką Uniwersytetu Gdańskiego, przyjmuje nowych słuchaczy 2 razy w roku, najczęściej w lutym i we wrześniu. Studentem może zostać każda osoba, która  deklaruje „chęć rozwoju intelektualnego”, i która ukończyła 50 lat. To swego rodzaju ciekawostka, zazwyczaj bowiem UTW w Polsce przyjmują osoby starsze – w wieku emerytalnym. Aby się zapisać do Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego wieku, nie trzeba zdawać egzaminów wstępnych, ani przedstawiać świadectwa maturalnego. Jedynym wymaganym dokumentem jest dowód osobisty (do wglądu). Należy też opłacić wykłady (45 zł za semestr) i ewentualnie zajęcia dodatkowe. 

Uniwersytet trzeciego wieku – Gdynia

UTW rozlokowane są też w innych miastach aglomeracji trójmiejskiej. Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 2004 roku z inicjatywy urzędu miasta. Projekt jest koordynowany przez jednostkę budżetową Centrum Aktywności Seniora. Do GUTW zapisać się mogą osoby, które są zameldowane w Gdyni oraz ukończyły 60. rok życia. Opłata za semestr wynosi 30 zł, a w cenie są 3 wybrane przedmioty. Dodatkowo należy jednak zapłacić za lektorat czy kurs komputerowy (po 40 zł). 

Dane teleadresowe GUTW

 • Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Gdynia
  • ul. 3 Maja 27/31, 
  • tel. 58 661 55 38, 
  • e mail sekretariat@cas.gdynia.pl

Oprócz tego, w Gdyni działają jeszcze następujące UTW:

 • Akademia Każdego Wieku w Gdyni 
  • ul. Kielecka 7,
  • tel. 58 660 74 00
  • e mail: gdynia@seniorzy.pl
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Marynarki Wojennej
  • ul. Śmidowicza 69, 
  • tel. 261 26 27 43
  • e-mail: a.mielnicka@amw.gdynia.pl
 • Gdyńska Akademia Srebrnego Wieku YMCA,
  • ul. Żeromskiego 26, 
  • tel. 58 620 31 15
  • e mail: gdynia@seniorzy.ymca.pl

Uniwersytet trzeciego wieku – Sopot

Sopocki Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał przy tutejszym Centrum Kształcenia Ustawicznego. Działa od 2003 roku. Cykl nauki trwa 2 lata, a słuchaczem może zostać „każda osoba w wieku starszym, nieczynna zawodowo”. Dane teleadresowe:

 • Sopocki Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
  • ul. Kościuszki 223/24, 
  • Tel. 58 551-56-36
  • e-mail: utw@ckusopot.pl

Inną UTW w Sopocie jest Psychologiczny Uniwersytet Trzeciego Wieku, projekt przeznaczony dla osób po 50. roku życia, mający na celu przybliżenie zagadnień związanych z psychologią. Przedsięwzięcie realizowane jest przez sopocką filię Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS.

 • Psychologiczny Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
  • ul. Polna 16/20, 
  • tel. 694 44 17 39
  • e mail: jwalczak@swps.edu.pl

UTW w Sopocie prowadzi też instytucja kościelna:

 • Uniwersytet Trzeciego Wieku Archidiecezji Gdańskiej
  • Kościół św. Jerzego, ul. Kościuszki 1
  • Tel.: 608 358 244
  • E mail: u.otwarty@wp.pl

Uniwersytet trzeciego wieku – Słupsk

Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku to tylko jeden z wielu przykładów tego typu inicjatyw zlokalizowanych w woj. pomorskim poza aglomeracją trójmiejską. SUTW działa od 2004 roku i jest ściśle związany z miejscowymi szkołami wyższymi. Liczy ponad 300 członków i ma blisko 20 sekcji tematycznych, takich jak historia, biologia, informatyka, literatura, malarstwo, teatr, rękodzieło, pływanie, gimnastyka, turystyka. 

Oprócz tego, uniwersytety trzeciego wieku w woj. pomorskim działają jeszcze między innymi w takich miejscowościach, jak:

 • Wejherowo,
 • Reda,
 • Rumia,
 • Władysławowo,
 • Hel,
 • Krokowa,
 • Kartuzy,
 • Kościerzyna,
 • Malbork,
 • Kwidzyń,
 • Starogard Gdański,
 • Skarszewy,
 • Sztum,
 • Peplin,
 • Czersk,
 • Bytów,
 • Łeba,
 • Ustka.

Aktywni seniorzy

Powyższe zestawienie pokazuje, że idea aktywnych seniorów jest w Polsce coraz bardziej żywa. Uniwersytety trzeciego wieku, działające na świecie od roku 1973, a w Polsce od 1978, docierają do coraz mniejszych miejscowości. Niektóre z nich oferują wykłady prowadzone przez nauczycieli akademickich z lokalnych uczelni wyższych, inne są po prostu formą organizacji czasu. Należy pamiętać, że nadrzędnym celem działania UTW jest aktywizacja społeczna oraz psychologiczna mobilizacja osób, które zakończyły pracę zawodowo - tak by jak najdłużej pozostawały czynnymi członkami społeczeństwa, a ich życie na emeryturze miało wyższą jakość emocjonalną i intelektualną. 

Czytaj również

Bibliografia

 • Uniwersytety Trzeciego Wieku na Pomorzu. Poradnik dla seniora, Dziennik Bałtycki, 2 grudnia 2017
 • https://www.cas.gdynia.pl
 • https://gutw.ug.edu.pl
 • https://ckusopot.pl/utw/
 • https://www.swps.pl/sopot/putw
 • http://www.sutw.org