Uniwersytet trzeciego wieku - Lublin, Chełm i Zamość

Uniwersytet trzeciego wieku w Lublinie działa pod auspicjami tutejszych uczelni wyższych i oferuje wykłady obejmujące zagadnienia humanistyczne, geograficzno-przyrodnicze oraz medyczno-techniczne. UTW funkcjonują także w innych miastach regionu, jak choćby Zamościu czy Chełmie.
Seniorzy w czasie zajęć na Uniwersytet Trzeciego Wieku
źródło:123RF
Spis treści

Uniwersytet trzeciego wieku – Lublin

Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa od 1985 roku z inicjatywy Haliny Szwarc, założycielki pierwszego w Polsce UTW, który powstał 12 lat wcześniej w Warszawie. Od roku 1991 akademia trzeciego wieku w Lublinie znajduje się pod patronatem naukowym Rektorów Lubelskich Szkół Wyższych(UMCS, KUL, UM, UP, PL). 

Studenci LUTW uczestniczą w wykładach ogólnouniwersyteckich, odbywających się 3 razy w tygodniu, od października do końca maja. Podczas inauguracjiroku akademickiego uniwersytetu trzeciegowieku, słuchacze otrzymują harmonogram zajęć na cały semestr. Wykłady pogrupowane są w 3 kategorie:

 • wykłady popularnonaukowe z wiedzy ogólnej (humanistyka, ekonomia, prawo, psychologia), prowadzone przez pracowników naukowych lubelskich uczelni. Odbywają się w poniedziałki, w auli Agro Uniwersytetu Przyrodniczego;
 • wykłady popularnonaukowe geograficzno-przyrodnicze, z elementami turystyki seniorów. Odbywają się w środy, w auli Wydziału Chemii UMCS;
 • wykładypopularnonaukowe o zdrowiu i technice, podczas których  prezentowana jest tematyka funkcjonowania organizmu człowieka i profilaktyka schorzeń wieku starszego, a także najnowsze osiągnięciawspółczesnej medycyny oraz techniki. Zajęcia prowadzą lekarze oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Lubelskiej. Zajęcia odbywają się w piątki, w auli na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.

Dane kontaktowe: 

 • Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • ul. Czwartaków 15 pokój nr 9, DS „Ikar”
  • tel./fax 81 537 28 65
  • sekretariat.lutw@gmail.com

Uniwersytet trzeciego wieku – Zamość

Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku funkcjonuje od 2002 r, działając pod patronatem Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Głównym celem placówki jest aktywizacja intelektualna i fizyczna osób starszych. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zamościu proponuje słuchaczom różnorodne wykłady oraz zajęcia, w tym między innymi: 

 • język angielski i niemiecki,
 • informatyka,
 • kurs Tai Chi,
 • zajęcia na basenie,
 • zespół wokalny,
 • wycieczki krajoznawcze.

Jeśli chodzi o wykłady, w ramach ZUTW posłuchać można między innymi o prawach konsumenta, zagadnieniach związanych z radioterapią chorób onkologicznych, aktywności duszpasterskiej Jana Pawła II i wielu innych interesujących zagadnieniach.

Dane kontaktowe:

 • Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • ul. Akademicka 8, p. 15
  • tel.  881 241 121
  • email: zutw@onet.pl

Uniwersytet trzeciego wieku – Chełm

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chełmie działa pod patronatem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz Chełmskiego Towarzystwa Naukowego. Zadania, które stawia przed sobą szkoła, to:

 • wspieranie potencjału społecznego seniorów z Chełma;
 • upowszechniania godnego stylu życia – promowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze, w życiu społecznym i obywatelskim, podtrzymywanie więzi społecznych, integracja środowiskowa.

W tym celu podejmowane są takie działania, jak:

 • edukacja kulturalna (kształcenie kompetencji niezbędnych do uczestnictwa w kulturze);
 • edukacja społeczna (język jako narzędzie komunikacji społecznej);
 • edukacja technologiczna (m.in. w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technik komunikacyjnych);
 • edukacja ekologiczna (kształtowanie świadomości ekologicznej, przekazywane wiedzy na temat funkcjonowania środowiska przyrodniczego);
 • edukacja pro-zdrowotna (uświadamianie współzależności między zdrowiem fizycznym, psychicznym i duchowym);
 • edukacja prawna (kształcenie umiejętności praktycznych, niezbędnych w relacjach z instytucjami publicznymi; poradnictwo prawne).

Dane kontaktowe: 

 • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chełmie:

Uniwersytet trzeciego wieku - od ilu lat można się zapisać?

UTW w całej Polsce przyjmują bardzo zróżnicowane kryteria, odnośnie wieku swoich słuchaczy. Popularnym rozwiązaniem jest przyjmowanie osób w wieku emerytalnym (65 lat mężczyźni, 60 kobiety), albo powyżej 50 lub 60 roku życia. Granice nie zawsze jednak są ostro postawione, czego dobrym przykładem szkoły z woj. lubelskiego. I tak, na stronie internetowej Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wielu czytamy: Słuchaczem może być każdy, kto pragnie pogłębiać wiedzę i przejawia chęć dalszego rozwoju intelektualnego własnej osoby.Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chełmie informuje zaś: Zapraszamy do udziału w zajęciach, warsztatach, wykładach wszystkich mieszkańców Chełma i okolic w tzw. złotym wieku. 

W kwestii szczegółów, warto jednak kontaktować się ze szkołami bezpośrednio, telefonicznie lub mailowo. Należy pamiętać, że na stronach internetowych niektórych UTW w Polsce brakuje podstawowych praktycznych informacji odnośnie wysokości czesnego, cezury wiekowej, czy procedur rekrutacji. 

UTW w Polsce

UTW w Polscedziałają od lat siedemdziesiątych XX wieku. Początkowo stanowiły swego rodzaju awangardę oraz ciekawostkę. Obecnie jest ich około 400 i w swej masie stają się jednym z kluczowych elementów polityki senioralnej. Należy pamiętać, że w Polsce, podobnie jak w większości krajów Europy, następuje proces bardzo szybkiego starzenia się społeczeństwa. Główny Urząd Statystyczny prognozuje, że już niedługo odsetek osób w wieku poprodukcyjnym może osiągnąć pułap 30 procent, zaś w połowie stulecie przekroczy 40 procent. Rolą UTW w Polsce, jak też w innych krajach, jest aktywizacja społeczna seniorów, podnoszenie kwalifikacji intelektualnych oraz poprawa jakości życia.

Czytaj również

Bibliografia

 • http://utw.lublin.pl
 • http://zutw.wszia.edu.pl
 • https://pwszchelm.edu.pl