Dziedziczenie - jak to wygląda? Prawnik odpowiada na pytania

Spis treści

Pod opublikowanym ostatnio na CafeSenior artykułem "Testament - co się dzieję gdy go nie mamy?" pojawiły się pytania o szczególne sytuacje i warunki na podstawie których określamy dziedziczenie. Przedstawiamy je razem z odpowiedziami prawnika.

Przeczytaj: Zabezpieczenie majątku - jak to zrobić jeszcze za życia?

DZIEDZICZENIE W NIEFORMALNYM ZWIĄZKU


Srebro pyta: Mój syn żyje od 11 lat w związku nieformalnym. Mają wspólne dzieci (moje kochane wnuki). Podarowałam mu mieszkanie. Czy moja nieformalna synowa może po nim dziedziczyć (gdyby) jak żona? Namawiam ich do zawarcia związku małżeńskiego. Bezskutecznie. Jeżeli zostanie wpisana jako współwłaściciel, to czy będzie musiała ponosić jakieś opłaty?

Prawnik Joanna Kufel: Jeżeli syn nie sporządzi testamentu, po jego śmierci dojdzie do dziedziczenia ustawowego. Partnerka/nie-żona nie należy do żadnej z sześciu grup spadkobierców ustawowych, wobec czego nie będzie dziedziczyć po synu. W opisanej sytuacji do dziedziczenia dojdą najprawdopodobniej wyłącznie dzieci syna.

Jeżeli mieszkanie zostało podarowane synowi i jest on aktualnie jego wyłącznym właścicielem, tylko on może ustanowić współwłasność mieszkania (np. sprzedając udział w nim bądź przekazując go komuś w formie darowizny). Ustanowienie współwłasności nieruchomości jest związane z dodatkowymi opłatami (np. podatkiem od czynności cywilnoprawnych czy opłatami notarialnymi).

Zobacz także: Alimenty od dziadków - czy dziadkowie ponoszą odpowiedzialność za wnuka?

Dakini pyta: To nie komentarz, a bardziej zapytanie – a co z dziedziczeniem, gdy jedynymi spadkobiercami są: siostra (niewiele młodsza) i synowie tej siostry?
Czyli zostaje gmina jako spadkobierca? Muszę się z nimi zaprzyjaźnić czy bez przyjaźni są „gminni” spadkobiercami? :-)
A mogę sobie wybrać obcą osobę lub np. schronisko dla psów jako spadkobiercę?


Prawnik Joanna Kufel: Rodzeństwo należy do III grupy spadkobierców ustawowych. Jeżeli więc spadkodawca nie sporządzi testamentu i w momencie otwarcia spadku nie żyje żaden członek jego rodziny z I i II grupy, dziedziczyć po zmarłym będzie rodzeństwo. Gmina dochodzi do dziedziczenia w ostatniej kolejności, tj. w sytuacji, w której zmarły nie posiada żadnych bliskich z grupy I-V.

Zdolność do dziedziczenia co do zasady posiadają osoby fizyczne, które żyją w chwili otwarcia spadku oraz osoby prawne, które istnieją w tym momencie. W związku w trybie dziedziczenia testamentowego spadkobiercą może stać się instytucja (np. schronisko).

Sprawdź także: