Alimenty od dziadków - Czy dziadkowie ponoszą odpowiedzialność za wnuka?

Czy dziadkowie ponoszą odpowiedzialność za niepłacone alimenty na rzecz swoich wnuków (alimenty od dziadków)?
Spis treści

Czy dziadkowie ponoszą odpowiedzialność za niepłacone alimenty na rzecz swoich wnuków (alimenty od dziadków)?

Janusz K. (woj. pomorskie)  prosi o odpowiedź:

Syn nie płaci zasądzonych na swą córkę alimentów. Była synowa żąda ich od nas. W jakiej sytuacji i jak długo dziadkowie muszą płacić na wnuki?

Alimenty od rodziców

Jeśli alimenty należą się dziecku, to przede wszystkim od rodziców.  Trzeba by więc porozmawiać z synem, dowiedzieć się dlaczego nie łoży na własne dziecko. Czy jest to wynikiem złej woli i braku  odpowiedzialności, czy też ma jakieś kłopoty finansowe i wtedy trzeba mu pomóc, choćby przez jakiś czas.

Alimenty od dziadków

Jeśli mediacje nie przyniosą rezultatu, wówczas należy liczyć się z tym, że synowa dostanie w sądzie orzeczenie nakazujące współudział w utrzymaniu wnuczki. Sąd, zgodnie z prawem, obciąża tym dziadków jeśli rodziców: zabrakło albo nie byliby w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od nich na czas potrzebnych dziecku środków utrzymania jest niemożliwe czy też połączone z nadmiernymi trudnościami. W takiej sytuacji – w pierwszej kolejności – płacić muszą dziadkowie – tu uwaga! – z obu stron. I w tym wypadku – jak zwykle przy alimentach – o tym kto i w jakiej wysokości także decyduje sąd. Bierze pod uwagę usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz możliwości majątkowe  i zarobkowe osób, które będą miały ten obowiązek finansowy.Dziadkowie – podobnie jak rodzice – płacić muszą aż do momentu, gdy dziecko będzie w stanie utrzymać się samodzielnie (chyba że dochody z jego majątku  wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania). A tak się dzieje np. wtedy, gdy młody człowiek się uczy , studiuje, choruje itd. Wówczas trzeba płacić.

Oczywiście, jeśli ktoś jest tzw. wiecznym studentem, bo tak mu wygodnie, jeśli się nie uczy i nie pracuje, bo mu się nie chce, to osoba płacąca może wystąpić do sądu o zwolnienie z obowiązku alimentacji. Może to też zrobić wtedy, gdy zmniejszyły się jej dochody. Wówczas sąd decyduje czy zmniejszyć alimenty, czy z nich zwolnić. Ale w żadnej sytuacji nie można samemu przestać płacić. Dziadkowie mogą też w niektórych sytuacjach (np. trudności były przejściowe) wystąpić do rodziców swych wnuków o zwrot pieniędzy. 

 

Czytaj również