13 emerytura 2020 - dla kogo, kiedy, kto nie dostanie?

13 emerytura zostanie wypłacona także w roku 2020 – to już niemal pewne. Pewne też jest, że trzynastka dla emerytów i rencistów zasilać ich konta będzie również w przyszłości. Dla kogo jest przewidziane świadczenie, ile wynosi, kto je dostanie, a kto nie?
Świnka skarbonka, stos monet i kalkulator
źródło:123RF
Spis treści

13 emerytura w 2020 roku 

9 stycznia Sejm przyjął rządową ustawę, w myśl której w 2020 roku, a także w latach następnych, wypłacona ma zostać trzynasta emerytura. Jest to specjalny rodzaj świadczenia przekazywanego jednorazowo raz do roku, którego beneficjentami są emeryci i renciści wszystkich rodzajów. Łącznie do jego pobierania w Polsce uprawnionych jest 9,8 miliona osób. Szacuje się, że koszt, jaki poniesie z tego tytułu budżet państwa, wyniesie około 11 miliardów złotych. Zobaczmy teraz na jakich zasadach przyznawana będzie 13 emerytura, jaką wysokość ma świadczenie, kto może je otrzymać, a kto nie skorzysta z tego przywileju. 

Na jakich zasadach trzynasta emerytura? 

Trzynasta emerytura zostanie wypłacona praktycznie z automatu, bez jakiegokolwiek kryterium dochodowego. Otrzymają ją (w równej wielkości) zarówno najgorzej, jak też najlepiej uposażeni emeryci i renciści. Pieniądze mają zostać przekazane bez jakichkolwiek formalności, w takiej samej formie, w jakiej wypłacane jest zwykłe świadczenie – na konto lub w gotówce. Co ważne, trzynasta emerytura sama w sobie nie jest uważana za dochód i jako taka nie może być brana pod uwagę w tych sytuacjach, gdy liczy się kryterium dochodowe (np. w przypadku wyliczania zasiłku rehabilitacyjnego). Dodatkowo trzynastka dla emerytów i rencistów stanowi wpływ, który nie podlega ewentualnym zajęciom komorniczym. 

Ile wynosi trzynastka dla emerytów? 

Trzynastka dla emerytów ma stanowić równowartość tak zwanej minimalnej emerytury brutto, której wartość w roku 2020 ustalono na poziomie 1200 złotych. W przypadku zwykłej emerytury, kwota netto wynosi 1026,69. Jednak w odniesieniu do trzynastych emerytur wartość świadczenia na rękę ma być niższa i wynieść 981 złotych. Ma to związek z koniecznością odprowadzenia także składki zdrowotnej oraz z rozliczaniem kwoty obniżającej podatek. W przestrzeni publicznej pojawił się wprawdzie postulat, by emeryckie trzynastki zwolnić z podatku, rozwiązanie to kosztowałoby jednak budżet państwa dodatkowe 2 miliardy złotych w skali roku. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że wysokość trzynastki dla emerytów określana jest na zupełnie innych zasadach, aniżeli te, które przyświecają wypłacie trzynastych pensji w zakładach pracy, i które są prostą pochodną osiąganego poziomu zarobków. 

Kiedy trzynasta emerytura? 

Kiedy trzynasta emerytura trafi do kieszeni zainteresowanych w 2020 roku? Stanie się to wczesną wiosną. Zdecydowana większość beneficjentów ma otrzymać pieniądze w kwietniu, reszta (uprawnieni do świadczeń przedemerytalnych) – najpóźniej w maju. Przypomnijmy w tym miejscu, że chwilę wcześniej, bo w marcu, ma nastąpić waloryzacja wysokości emerytur. Wiadomo już, że wzrosną one o przynajmniej 3,24 procent, przy czym nie mniej niż 70 złotych brutto – zastrzeżenie to sprawia, że ponad 6 milionów osób (wszyscy otrzymujący poniżej 2160,49 zł) dostaną podwyżkę procentowo bardziej znaczącą, niż wspomniane 3,24 proc. Dodatkowo w tym właśnie czasie dojdzie do podniesienia poziomu minimalnej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej oraz renty socjalnej z 1100 do 1200 zł brutto. Natomiast renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy zostanie podniesiona z 825 do 900 zł. 

Dla kogo 13 emerytura? 

Kto może liczyć na dodatkowe świadczenie? Dla kogo 13 emerytura? Tak jak mówiliśmy wyżej - praktycznie dla wszystkich. Rozwiązanie to ma być zastosowane w odniesieniu do osób pobierających: 

 • emerytury i renty w systemie powszechnym, 
 • emerytury i renty rolników, 
 • emerytury i renty służb mundurowych, 
 • emerytury pomostowe, 
 • świadczenia i zasiłki przedemerytalne, 
 • renty socjalne, 
 • renty strukturalne, 
 • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, 
 • rodzicielskie świadczenia uzupełniające, 
 • renty inwalidów wojennych i wojskowych. 

Kto nie dostanie 13 emerytury? 

Kto nie dostanie 13 emerytury? W tym przypadku katalog jest znacznie krótszy. W 2020 roku jednorazowego świadczenia nie dostaną te osoby, które przejdą na emeryturę po dniu 31 marca – w większości przypadków dotyczy to mężczyzn urodzonych w II, III i IV kwartale 1955 roku i kobiet, które na świat przyszły w analogicznym okresie roku 1960 (mowa o osobach, które na emeryturę chcą przejść bezpośrednio po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego). Dodatkowo trzynastki nie otrzymają te osoby, których prawo do otrzymywania świadczeń na dzień 31 marca będzie zawieszone, na przykład z powodu osiągania przychodów z pracy zarobkowej. 

Renta rodzinna a 13 emerytura 

Szczególnym rodzajem świadczenia jest renta rodzinna. Pieniądze w tym przypadku wypłacane są członkom najbliższej rodziny zmarłego emeryta (zazwyczaj jest to wdowa lub wdowiec, rzadziej dzieci i wnuki), ale tylko takim, którzy w momencie zgonu bliskiego mieli ukończone 50 lat lub byli uznani za niezdolnych do pracy. Rentę rodziną może otrzymywać więcej niż jedna osoba. W przypadku jednego beneficjenta świadczenie wynosi 85 procent emerytury, którą otrzymywałby zmarły. Gdy beneficjentów jest dwóch, otrzymują oni 90 proc. emerytury do podziału na pół. W przypadku trzech i więcej osób, do podziału jest 95 procent świadczenia po zmarłym. Osoby pobierające rentę rodzinną także mają prawo do tak zwanej 13 emerytury. Również i ona będzie podlegać podziałowi, jeśli uprawnienie to przysługuje więcej, niż jednej osobie. 

Czytaj również

Bibliografia

 • Projekt ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, https://www.gov.pl
 • Trzynasta emerytura także w 2020 roku, https://www.zadluzenia.com