Wniosek o emeryturę 2020: kiedy najlepiej złożyć? Wzór

Składasz wniosek e emeryturę w 2020 roku? Zaczekaj. Kończąc pracę w wakacje możesz dostać świadczenie nawet o kilkaset złotych wyższe, niż na przełomie wiosny i lata. Dlaczego? Kiedy najkorzystniej złożyć wniosek o emeryturę w 2020 roku?
Starszy mężczyzna wypełnia wniosek o emeryturę
źródło:123RF
Spis treści

Wniosek o emeryturę w 2020 roku 

Wniosek o emeryturę w 2020 roku może złożyć każda kobieta, która ukończyła 60 lat i mężczyzna po przekroczeniu 65. roku życia. Jest to efekt obniżenia wieku emerytalnego do pułapu obowiązującego przed rokiem 2012. Od kilku lat na emeryturę przechodzą niemal wyłącznie osoby urodzone po 1948 roku, a więc korzystające ze świadczeń na nowych zasadach. W ich przypadku staż pracy nie ma przełożenia na ustalenie prawa do emerytury, aczkolwiek może się przełożyć na jej wysokość. Zobaczmy teraz, jakie okoliczności powinniśmy brać pod uwagę szykując się do złożenia wniosku o emeryturę – w szczególności dotyczy to wyboru właściwej daty. Od tego w dużej mierze zależeć będzie wysokość przyznanego świadczenia. 

Kiedy najkorzystniej złożyć wniosek o emeryturę w 2020 roku 

Kiedy najkorzystniej złożyć wniosek o emeryturę w 2020 roku? Jeżeli istnieje taka możliwość, osoby które osiągną wiek emerytalny w pierwszych dwóch kwartałach, z zakończeniem pracy zawodowej i wysłaniem wniosku do ZUS powinny się wstrzymać do lipca. Z kolei pracownicy, którzy nabywają uprawnienia jesienią lub zimą powinni rozważyć możliwość pracy aż do lipca 2021 roku. Zdecydowanie zaś najgorszym miesiącem na składanie wniosku o emeryturę jest czerwiec – przyznane wówczas świadczenie może być niższe nawet o kilkaset złotych. Dlaczego? Wynika to wprost z jednej z zawiłości polskiego systemu emerytalnego, jakim jest waloryzacja zgromadzonych składek. 

Jak wniosek o emeryturę ZUS traktuje w lipcu, a jak w czerwcu 

Wysokość składek każdego przyszłego emeryta podlega waloryzacji – rocznej oraz dodatkowo kwartalnej. Polski system emerytalny został skonstruowany w taki sposób, że czerwiec jest jedynym miesiącem, w którym obowiązuje jedynie waloryzacja roczna – jest to więc wyjątkowo zły moment na to, by kończyć pracę zawodową. Nawet urzędnicy ZUS oraz Ministerstwa Pracy przyznają, że jeśli składać wniosek o emeryturę do ZUS, to w okresie od stycznia do maja lub od lipca do grudnia. Ale to nie wszystko, bowiem ze wszystkich tych 11 miesięcy wyraźnie można wskazać 3 najkorzystniejsze – to lipiec, a także sierpień i wrzesień. Dlaczego? 

Kiedy złożyć wniosek o emeryturę i dlaczego w III kwartale? 

Uaktualnienie składek polega na przemnożeniu środków zewidencjonowanych na koncie osoby ubezpieczonej przez specjalny wskaźnik waloryzacji, który powiązany jest z sytuacją w gospodarce i na rynku pracy. Przy czym należy pamiętać, że waloryzacja kwartalna prowadzona jest w oparciu o parametr sprzed dwóch kwartałów. Oznacza to, że w III kwartale 2020 roku (lipiec, sierpień, wrzesień) składki zostaną podwyższone o wskaźnik waloryzacji dla kwartału I (i analogicznie w kwartale IV z II itd.). A wszelkie dane historyczne pokazują, że w ostatnich latach w I kwartale parametr ten jest zdecydowanie najwyższy, w granicach 112-113 procent, podczas gdy w pozostałych okresach roku ledwie przewyższa 100 procent. Jasno pokazuje to tabela: 

 • wskaźnik waloryzacji za I kwartał 2017 r. - 113,02% 
 • za II kwartał 2017 r.   - 101,57% 
 • za III kwartał 2017 r. – 100,0% 
 • za IV kwartał 2017 r. - 101,1% 
 • za I kwartał 2018 r.    - 112,41% 
 • za II kwartał 2018 r.   - 100,64% 
 • za III kwartał 2018 r. - 100,00% 
 • za IV kwartał 2018 r. - 100,5% 
 • za I kwartał 2019 r. - 111,84% 
 • za II kwartał 2019 r.   - 101,7% 
 • za III kwartał 2019 r. - 100,30% 

Wszystko to sprawia, że odpowiedź na pytanie, kiedy złożyć wniosek o emeryturę staje się oczywista – w lipcu, sierpniu lub wrześniu, gdy stosowany jest wskaźnik waloryzacji z I kwartału. 

Wzór pisma o przejście na emeryturę 

Samo złożenie wniosku jest rutynową procedurą. Wzór pisma o przejście na emeryturę otrzymać można w inspektoracie ZUS lub pobrać ze strony internetowej. Formularz jest stosunkowo długi. Wypełniając wniosek podać musimy dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL itd.) a także adres zameldowania lub stałego pobytu, aktualny adres zamieszkania i adres do korespondencji. W dalszej części pisma przyszły emeryt proszony jest o określenie zakresu wniosku. Punkt 2 wypełnić mogą osoby urodzone do 31 grudnia 1948 roku, ubiegające się o emeryturę na starych zasadach, wybierając jeden z dostępnych wariantów dotyczących wyliczenia wysokości świadczenia: 

 • zarobki pozwalające na ustalenie najkorzystniejszej kwoty świadczenia– taką ewentualność powinny zakreślić osoby, które nie potrafią samodzielnie określić, co jest dla niech najbardziej opłacalne i kwestię tę chcą zostawić do rozstrzygnięcia urzędnikowi ZUS; 
 • zarobki z 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z ostatnich 20 lat poprzedzających bezpośrednio rok, w którym złożyłem wniosek o emeryturę; 
 • zarobki z 10 kolejnych lat poprzedzających rok, w który nabyłem prawo do zasiłku przedemerytalnego; 
 • zarobki z dowolnych 20 lat wybranych z całego mojego stażu pracy. 

Pamiętać należy, że „stara emerytura” przysługuje wyłącznie osobom, które wniosek w 2020 roku składać będą wieku przynajmniej 72 lat. Dotyczy to więc stosunkowo wąskiej grupy osób pracujących długo po przekroczeniu wieku emerytalnego (najczęściej są to pracownicy wyższych uczelni oraz przedstawiciele wolnych zawodów). Pozostałe osoby (urodzone po 31 grudnia 1948) będą jednak starać się o emeryturę na nowych zasadach, a więc w oparciu o zgromadzone i zwaloryzowane składki (w tym przypadku w punkcie 3 należy jedynie zakreślić kratkę „tak”). 

W dalszej części wniosku o emeryturę do ZUS należy określa się, czy zamierzamy nadal osiągać przychody, a jeśli tak, to czy mogą one spowodować zawieszenie prawa do otrzymywania świadczenia, przy czym punkt ten nie dotyczy osób, które przekroczyły ustawowy wiek emerytalny. 

Na koniec podajemy adres, pod który ma być dostarczana emerytura w gotówce, lub numer konta, na które ZUS ma przelewać comiesięczne świadczenie. 

Czytaj również

Bibliografia

 • Wskaźniki waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za poszczególne kwartały, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, https://www.zus.pl
 • Wniosek EMP, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, https://www.zus.pl