Uniwersytety trzeciego wieku w Polsce - Białystok i Suwałki

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku to jedna z licznych na Podlasiu inicjatyw mających na celu uczynić jesień życia lżejszą, mądrzejszą, przyjemniejszą i bardziej aktywną. Podobne przedsięwzięcia pojawiają się w innych miejscach regionu, między innymi w Suwałkach.
Seniorzy na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
źródło:123RF
Spis treści

Uniwersytet trzeciego wieku – Białystok

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku powstał w 1994 roku z inicjatywy prof. Wojciecha Pędicha i prof. Władysława Serczyka, stanowiąc efekt współpracy białostockich uczelni wyższych oraz Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury. Dziś patronat naukowy nad jednostką sprawuje rektor Uniwersytetu w Białymstoku. Celem statutowym UTW jest rozwój intelektualny i fizyczny osób starszych, poprzez edukację i aktywizację społeczną. Biuro Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku mieści się przy ul. Zamenhoffa 15. Telefon kontaktowy to: 85 745 71 08. Adres e mail: utw@uwn.edu.pl.

Zajęcia dla aktywnych seniorów w Białymstoku

Zajęcia dlaaktywnych seniorów prowadzone są w białostockim UTW w kilku formach i w kilku lokalizacjach. I tak: 

 • wykłady odbywają się w auli głównej Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza, a także w Bibliotece Uniwersyteckiej. 
 • zajęcia fakultatywne realizowane są w Muzeum Podlaskim i innych tego typu placówkach na Podlasiu, a także w miejscowej filii Uniwersytetu Muzycznego im . F. Chopina w Warszawie. 
 • zajęcia w sekcjach i zespołach zainteresowań – w różnych miejscach na mapie Białegostoku. 

Jeśli chodzi o ostatnią z wymienionych aktywności - w białostockim uniwersytecie dla seniorów działają sekcje: redakcyjna,malarska, turystyczna, gimnastyczna, szachowo- brydżowa, ping-pong,siatkarska,żeglarska,piłki siatkowej, rowerowa, nordic -walking, bilard, joga, pomocy koleżeńskiej, fotograficzno-filmowa, historyczna, teatralna, taneczno-wokalna, tańca cygańskiego, kreatywność. Uczestnicy UTW mogą się też udzielać w chórze albo filmowym klubie dyskusyjnym. W ofercie są też lektoraty z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i esperanto. 

Uniwersytet trzeciego wieku - Suwałki

UTW działają też w innych regionach Podlasia. Powstał na przykład Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach. Odbywają się tu wykłady, ale też organizowane są wieczorki taneczne, wyjazdy do opery, teatru i na wycieczki – wszystko to, co pozwala seniorom aktywnie spędzić czas wśród ludzi. W ramach suwalskiego UTW działają takie sekcje, jak:

 • brydżowa, 
 • fotograficzna, 
 • komputerowa, 
 • nauka języków obcych,
 • pływacka, 
 • pomoc koleżeńska, 
 • rękodzieła, 
 • sportowa, 
 • spotkania towarzyskie, 
 • teatralno-kabaretowa, 
 • turystyczna, 
 • wolontariat, 
 • wycieczki.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach mieści się przy ul. Noniewicza 71. Telefon kontaktowy: 87 566 42 11. Adres strony internetowej: http://www.utw.suwalki.pl 

Uniwersytety trzeciego wieku w Polsce

Uniwersytety trzeciego wieku w Polsce rosną w siłę, stanowiąc odpowiedź na zmiany demograficzne – postępujące starzenie się społeczeństwa, w którym już niedługo 30 procent mają stanowić osoby w wieku poprodukcyjnym. Oznacza to, że seniorzy stają się ogromną grupą docelową dla wszelkiego tego typu inicjatyw. Należy pamiętać, że głównym celem UTW jest aktywizacja społeczna oraz poprawa jakości ich życia. W Polsce obecnie działa około 400 uniwersytetów trzeciego wieku, a ich liczba systematycznie rośnie. Początki tego ruchu datowane są nad Wisłą na rok 1978; pięć lat wcześniej pierwsze UTW wystartowały we Francji. Oferta poszczególnych ośrodków jest bardzo zróżnicowana. Najwyższy poziom merytoryczny zazwyczaj oferują te, nad którymi patronaty sprawują szkoły wyższe. Często wówczas zajęcia odbywają się w uczelnianych murach i prowadzone są przez wykładowców akademickich. W mniejszych miastach i miasteczkach oferta może się sprowadzać do zajęć kulturalnych, sportowych, krajoznawczych i w szerokim tego pojęcia znaczeniu – towarzyskich.

Jak się zapisać do szkoły trzeciego wieku?

Aby zapisać się do szkoły trzeciego wieku, należy sprostać oczekiwaniom formułowanym przez konkretną jednostkę – zazwyczaj są one minimalne i ograniczają się do wieku (w większości szkół wprowadzona jest cezura 60 lat, kryterium może też być osiągniecie wieku emerytalnego, ewentualnie – posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności). Uwaga: w wielu przypadkach problemem jest dostępność miejsc – często przyjmowanych jest tylko tylu słuchaczy, ilu po zakończeniu poprzedniego semestru odeszło w UTW. W niektórych sytuacjach wymagane może być wypełnienie szczegółowej deklaracji, w której należy nie tylko wpisać dane osobowe, ale też zadeklarować, w jaki sposób samemu chciałoby się wesprzeć działanie UTW. Tak jest choćby w uniwersytecie białostockim. Co ważne, aby dostać się na uniwersytet trzeciego wieku, nie trzeba posiadać nawet matury. Nie ma też żadnych egzaminów wstępnych ani końcowych. Zazwyczaj konieczne jest natomiast uiszczenie wpisowego oraz czesnego za semestr lub rok, płatne bywają też często lektoraty i inne zajęcia dodatkowe. 

Czytaj również

Bibliografia

 • http://utw.uwb.edu.pl
 • http://federacjasuwalki.pl