Uniwersytet trzeciego wieku - Warszawa, Radom, Płock

Uniwersytety Trzeciego Wieku w Warszawie zapewniają społeczną aktywizację oraz dużą porcję fascynujących wykładów i zajęć dla tysięcy słuchaczy. UTW powstają m.in. przy największych stołecznych uczelniach. Nie inaczej jest w regionie – działają uniwersytety trzeciego wieku w Radomiu, Płocku i wielu innych miastach.
Seniorzy na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
źródło:123RF
Spis treści

UTW Politechniki Warszawskiej

Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej funkcjonuje od 2007 roku i podlega rektorowi uczelni. Powołany został w celu aktywizacji społecznej seniorów,  umożliwia kształcenie osobom, które zakończyły pracę zawodową.Z oczywistych względów w UTW PW dominuje tematyka związana działalnością dydaktyczną i pracami naukowymi Politechniki Warszawskiej. Zajęcia odbywają się w systemie semestralnym, po 12 tygodni zajęć w każdym półroczu. UTW Politechniki Warszawskiej oferuje:

 • wykłady: 
  • Historia Architektury - poniedziałki,
  • Kultura i społeczeństwo – wtorki, 
  • Sprawy Seniorów/Rozmaitości - środy (tylko w semestrze zimowym),
  • Technika wczoraj, dziś, jutro – czwartki,
 • kursy i pracownie;
  • kursy komputerowe o różnej tematyce,
  • nauka 6 języków obcych, 
  • zajęcia ruchowe, 
  • pracownie plastyczna i fotograficzne,
  • pracownie techniczne,
 • zajęcia poza Politechniką
  • wykłady, wycieczki techniczne i krajoznawcze, seanse kinowe, przedstawienia, koncerty.

Słuchaczem UTW Politechniki Warszawskiej może zostać każda osoba, która ukończyła 50 lat, złożyła deklarację i wniosła opłatę członkowską. Za cały rok należy zapłacić 50 zł (przy wpisie jedynie na II semestr – 30 zł). Dodatkowo płatne są ćwiczenia (120 zł za rok za zajęcia 2-godzinne i 60 zł za jednogodzinne). Zapisy na zajęcia prowadzone są przed początkiem każdego semestru: we wrześniu-październiku i lutym-marcu. 

Dane kontaktowe:

 • Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej
 • Plac Politechniki 1, Gmach Główny PW, pokój 220
 • Tel.: 22 234 61 46
 • e-mail: utw@pw.edu.pl

Uniwersytet trzeciego wieku - Warszawa Śródmieście

W samym śródmieściu Warszawy mieści się kilka UTW. Wśród nich między innymi Uniwersytet Trzeciego Wieku Collegium Civitas, istniejący od roku 2009. Szkoła oferuje seniorom zajęcia prowadzano przez naukowców, dziennikarzy, przedstawicieli świata sztuki. Oprócz wykładów przewidziane są zajęcia takie jak:

 • klub filmowy, psychologiczny, książki,
 • sztuka twórczego pisania,
 • taniec w kręgu, 
 • nauka angielskiego, 
 • nauka obsługi komputera, 
 • zajęcia muzealne i wycieczki.

Zajęcia odbywają sięw Pałacu Kultury i Nauki. Rekrutacja w UTW Collegium Civitas prowadzona jest na przełomie maja i czerwca – wyłącznie dla słuchaczy, którzy chcą kontynuować naukę w kolejnym roku akademickim. Dla nowych członków przewidziana jest rekrutacja uzupełniająca w późniejszym terminie, aż do wyczerpania wolnych miejsc. 

Dane kontaktowe:

 • Collegium Civitas, Pałac Kultury i Nauki, XII piętro
  • Pl. Defilad 1
  • Tel.: 22 656 71 87
  • E mail: utw@civitas.edu.pl

Kolejnym UTW znajdującym się w Śródmieściu Warszawy jest Staromiejski Uniwersytet Trzeciego wieku im Marii Skłodowskiej-Curie. Szkoła działa przy Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego. Oferuje seminaria min. historyczne, psychologiczne oraz dotyczące zdrowego żywienia, a także lektoraty i zajęcia gimnastyczne. 

Dane kontaktowe:

 • Staromiejski Uniwersytet Trzeciego wieku im Marii Skłodowskiej-Curie

Uniwersytet trzeciego wieku - Warszawa Mokotów

UTW w Warszawie są praktycznie we wszystkich dzielnicach, czasem nawet po kilka w jednej lokalizacji. Dobrym przykładem jest Mokotów. Od 1987 roku działa tu Mokotowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Co ciekawe, placówka organizuje zajęcia nie tylko dla mieszkańców południowej Warszawy, ale też dla UTW działających za wschodnią granicą Polski, utrzymując kontakty z podobnymi szkołami we Lwowie, Brześciu i Grodnie. W programie są liczne wykłady (odbywają się w poniedziałki i środy w godz. 16-17) oraz seminaria (m.in. język angielski i niemiecki, psychologia, taniec w kręgu). Zapisy do Mokotowskiego UTW prowadzone są w drugiej połowie września w Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców przy ul. Woronicza 44. Opłata wpisowa wynosi 30 zł, zaś roczne czesne – 130 zł. 

Dane kontaktowe:

 • Mokotowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • ul. Woronicza 44
  • e mail: mutw@op.pl

W dzielnicy Mokotów zajęcia prowadzi też Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej. Prowadzące go stowarzyszenie działa od roku 2006. UTWSGH oferuje zajęcia prowadzone przez specjalistów ze świata nauki, kultury i sztuki. W programie, oprócz wykładów plenarnych słuchacze mają do wyboru:

 • lektoraty językowe,
 • zajęcia sportowe, 
 • treningi pamięci, 
 • internetowy klub seniora, 
 • koło rysunkowe, 
 • kluby: teatru i poezji, dyskusyjny, brydżowy, piechurów oraz English club i Italiano club.

Jeśli chodzi o opłaty, wpisowe wynosi jednorazowo 30 zł. Składka semestralna – 80 zł. Za fakultety należy zapłacić 6,50 zł za 1 godz. zajęć. Uczestnictwo w Klubie Włoskim kosztuje 25 zł/m-c. 

Dane kontaktowe:

 • Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej
  • ul. Rakowiecka 24,pok. 104, I piętro (budynek A)
  • tel.: 22 564 98 10
  • e-mail: utw@sgh.waw.pl

Na Mokotowie działa też Warszawski Uniwersytet Trzeciego Wieku im Fryderyka Chopina. Placówka zaprasza do uczestniczenia w różnorodnych zajęciach:

 • dydaktycznych ( wykłady, seminaria),
 • twórczych (malarstwo, ceramika, chór, teatr, rękodzieło),
 • rekreacji ruchowej i turystyki ( gimnastyka, Tai-Chi, spacery, wycieczki),
 • warsztatach (pamięciowe, lektoraty, obsługa komputera).

Dane kontaktowe:

 • Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im Fryderyka Chopina,
  • ul. Łowicka 21
  • tel.: 22 881-00-72;
  • e-mail: wutw@wp.pl    

Uniwersytet trzeciego wieku - Warszawa Ursynów

Mieszkańcy Ursynowa od 2005 roku korzystać mogą z oferty Ursynowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. J.U. Niemcewicza przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Zajęcia odbywają się na terenie starego i nowego kampusu SGGW, a także na Zamku Królewskim, w Muzeum Narodowym, Teatrze Narodowym, Pałacu w Wilanowie, Łazienkach Królewskich. Wykłady prowadzą naukowcy, dziennikarze, podróżnicy, przedstawiciele świata kultury i sztuki. Dostępne są lektoraty z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, a także warsztaty psychologiczne oraz różne rodzaje gimnastyki (m.in. rehabilitacyjna, w basenie, joga, Qi Gong). 

Dane kontaktowe:

 • Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. J.U. Niemcewicza przy SGGW
  • ul. Dereniowa 2
  • tel. 022 593 15 90
  • e-mail:   uutw@sggw.pl

Uniwersytet trzeciego wieku - Warszawa Bielany

Bielański Uniwersytet Trzeciego Wieku związany jest z tutejszym Ośrodkiem Kultury. Oprócz wykładów BUTW oferuje:

 • trening pamięci,
 • język hiszpański,
 • język angielski,
 • język włoski,
 • taniec w kręgu,
 • warsztaty wokalne – bielańskie głosy.

Opłata wpisowa wynosi 30 złotych, zaś semestralna – 90 zł. Dodatkowo płatne są lektoraty (50 zł za j. angielski i 70 zł za j. włoski i 100 zł za j. hiszpański), treningi pamięci (40 zł), gimnastyka Qi Gong (50 zł).

Dane kontaktowe: 

 • Bielański Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • ul. Goldoniego 1
  • Tel. 22 834-65-47

Uniwersytet trzeciego wieku – Radom

Aktywni seniorzy z ofert UTW mogą korzystać także w większości innych miast województwa mazowieckiego. Przykładowo, w Radomiu działają:

 • Radomski Uniwersytet Trzeciego Wieku, który funkcjonuje pod patronatem Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu. W ofercie zajęcia m.in. z rękodzieła artystycznego, gimnastyki rehabilitacyjnej, jogi, obsługi komputera. Dane teleadresowe:
  •  ul. Malczewskiego 16, 
  • tel.: 600 100 751, 
  • e mail: rutw@onet.pl
 • Uniwersytet Trzeciego Wiekupod patronatem Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. W ofercie wykłady (np. Życie prywatne Karola Marksa, Elementarz dietetyki, Konsekwencje techniczne odkryć geograficznych, Symbolika w sztuce) oraz liczne zajęcia fakultatywne: plastyczne, taneczne, językowe, komputerowe. Dane teleadresowe:
  • ul. Malczewskiego 29 ( budynek Rektoratu) pokój 23,
  • tel. 48 361 72, 
  • e-mail: utw@uthrad.pl

Uniwersytet trzeciego wieku - Płock

Ma też kilka swoich uniwersytetów trzeciego wieku Płock. Wśród nich wymienić można:

 • Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
  • Pl. Dąbrowskiego 2, p.1o1 PWSZ
  • Tel. 024 366-54-00 wew.242
  • E-mail: sutwplock@o2.pl
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku „Trzecia Młodość”przy Stowarzyszeniu Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja, którego patronem jest płocka filia Politechniki Warszawskiej
  • ul. Jachowicza 2 , pok. 3 (Gmach Mechaniki)
  • tel. 722 150 808
  • e-mail: mariusz.portalski@gmail.com
 • Płocki Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • ul. Kochanowskiego 17, Mała Wieś 
  • kontakt przez formularz dostępny na stronie http://pputw.pl/index.php/kontakt

Czytaj również

Bibliografia

 • http://www.utw.pw.edu.pl
 • https://www.civitas.edu.pl
 • https://cbr.gov.pl
 • http://tmu3w.pl
 • http://oferta.sgh.waw.pl
 • http://www.wutw.waw.pl
 • http://uutw.pl
 • http://www.rutw.radom.pl
 • https://www.uniwersytetradom.pl
 • http://www.uniwersytet3w-plock.pl
 • http://sutwplock.pl/pl
 • http://pputw.pl