Uniwersytet trzeciego wieku - Szczecin, Stargard, Koszalin

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie działa już ponad 40 lat. Podobne placówki funkcjonują także w innych miejscowościach województwa zachodnio-pomorskiego – Koszalinie, czy Stargardzie Szczecińskim. Zobacz, co oferują, jak się do nich zapisać, ile wynosi wpisowe. Dowiedz się, dlaczego na emeryturze dobrze jest zostać słuchaczem UTW.
Starsza kobieta z laptopem
źródło:123RF
Spis treści

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie powstał w 1978 roku i początkowo działał jako Studium III wieku. Od 1996 r. funkcjonuje w charakterze stowarzyszenia. Od roku 2013 mieści się we własnej siedzibie przy ul. Jana Pawła II. Placówka organizuje szereg wykładów prowadzonych przez pracowników naukowych szczecińskich uczelni oraz ekspertów. Studenci mogą też działać w licznych zespołach twórczych, szkoleniowych, kulturalno-rozrywkowych (np. plastycznym, komputerowym, fotograficznym, przyrodniczym, turystycznym, wokalnym i wielu innych).

Słuchaczem uniwersytetu 3 wieku w Szczecinie może zostać osoba, która posiada status emeryta lub rencisty, albo też pobiera świadczenie przedemerytalne. Liczy się też oczywiście chęć pogłębienia wiedzy i poszerzania kontaktów społecznych. Zapisując się na szczeciński UTW, należy: 

 • okazać dowód osobisty do wglądu,
 • przekazać zdjęcie do legitymacji studenckiej,
 • zapłacić: 
  • wpisowe: 50 zł,
  • składkę członkowską – 110 zł,
  • fundusz remontowy – 10 zł.

Razem wchodzi 170 zł za pierwszy rok nauki. Przedłużając członkostwo w tutejszym UTW na rok kolejny, płaci się 120 zł.

Dane kontaktowe Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie:

 • Ul. Jana Pawła II 17/3
 • tel. 91 812 39 75
 • e mail.: sutwszczecin@op.pl.

Oprócz powyższej placówki, w mieście działa jeszcze Uniwersytet Trzeciego Wieku - Szczecin Prawobrzeże:

 • ul. Seledynowa 91 a
 • tel.: 48 91 463 17 44
 • e mail: biuro@prawobrzeze.org.pl

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Stargardzie

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Stargardzie funkcjonuje od roku 2000. Jego działalność zainaugurowało Towarzystwo Przyjaciół Stargardu, wspólnie z Książnicą Stargardzką. Od 2002 r. miejscowy UTW jest samodzielnym stowarzyszeniem. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Stargardzie prowadzi wykłady, seminaria, dyskusje. Prowadzone są tu zajęcia z języków obcych, organizowane spotkania z przedstawicielami świata i nauki. Kultywuje się też działalność turystyczną i krajoznawczą. 

Członkiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Stargardzie może zostać każda osoba w wieku emerytalnym (w uzasadnionych przypadkach prawo to mają też renciści i inwalidzi w wielu przedemerytalnym), która chce wnieść swój wkład pracy społecznej i która opłaci składki członkowskie. Czesne za rok wynosi 80 złotych, zaś jednorazowe wpisowe – 20 zł. 

Dane kontaktowe Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Stargardzie:.

 • Ul. Piłsudskiego 105
 • Tel. 91 563 71 05
 • E mail: utw@utw.stargard.pl

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Koszalinie

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Koszalinie prowadzony jest przez miejscową Politechnikę. Powstał w 2007 roku, w celu aktywizacji osób w „złotym wieku”. Także i w tym przypadku członkiem UTW może zostać osoba posiadająca status emeryta lub rencisty, mająca chęć poszerzyć horyzonty, udzielać się społecznie i towarzysko, wnosząc przy okazji swój wkład w życie uniwersytetu. Zapisy na Uniwersytet Trzeciego Wieku w Koszalinie odbywają się raz w roku i, tak jak w większości tego placówek, liczy się zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. Liczba nowych słuchaczy uzależniona jest od liczby dostępnych miejsc, czyli takich, które zostały zwolnione po poprzednim roku akademickim. Czesne wynosi 45 zł za rok, zaś wpisowe – 20 zł. 

Dane kontaktowe Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Koszalinie:. 

Co to jest uniwersytet 3 wieku?

Uniwersytety 3 wieku,co do zasady, są placówkami edukacyjnymi, prowadzonymi przez uczelnie wyższe, stowarzyszenia, organizacje lub samorządy. Ich celem jest aktywizacja społeczna i intelektualna seniorów. Bardzo często UTW korzystają z sal dydaktycznych szkół wyższych, z tego środowiska wywodzi się też znacząca część wykładowców. Wszystko to sprawia, że uniwersytety trzeciego wieku momentami przypominają te prawdziwe. W odróżnieniu jednak od nich, na UTW nie ma ocen, egzaminów wstępnych ani końcowych. Nie ma też wystandaryzowanych programów nauczania. O wykładach, zajęciach i warsztatach decydują władze poszczególnych UWT, a często – sami słuchacze.

Uniwersytety trzeciego wieku w Polsce

Uniwersytety trzeciego wieku w Polsce działają od końca lat siedemdziesiątych, co oznacza że wdrożone zostały dosłownie po pięciu latach od zaistnienia tego rozwiązania na Zachodzie, a konkretnie we Francji (1973 r.). Według szacunków, obecnie w Polsce działać może nawet 400 uniwersytetów trzeciego wieku. W odróżnieniu od uczelni wyższych, nie ograniczają one swojego zasięgu jedynie do największych ośrodków akademickich. Często prowadzone są w miastach i miasteczkach, gdzie liczba mieszkańców nie przekracza 50 tysięcy. Są więc bardziej dostępne.

Czytaj również

Bibliografia

 • http://www.sutw.szczecin.pl
 • http://www.prawobrzeze.org.pl
 • http://utw.tu.koszalin.pl
 • https://www.utw.stargard.pl