Uniwersytet trzeciego wieku - Kielce, Skarżysko-Kamienna

Uniwersytet Trzeciego Wieku Kielce mają od 1985 roku. Ten pierwszy, trzy kolejne powstały w ostatnich latach. Podobne inicjatywy są w innych miastach woj. świętokrzyskiego. To znak czasów. Aktywni seniorzy stanowią coraz większy odsetek populacji 60 +.
Seniorzy za zajęciach na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
źródło:123RF
Spis treści

Uniwersytet trzeciego wieku – Kielce

W Kielcach, stolicy województwa świętokrzyskiego, uruchomiono aż cztery uniwersytety trzeciego wieku. Pierwszy z nich działa od przeszło 30 lat, trzy pozostałe natomiast powstały w ostatnim czasie:

 • Świętokrzyski Uniwersytet III wieku,
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku – Ponad Czasem,
 • Uniwersytet Otwarty przy Politechnice Świętokrzyskiej,
 • Staropolski Uniwersytet III wieku.

Co mają do zaoferowania słuchaczom?

Świętokrzyski Uniwersytet III Wieku

Świętokrzyski Uniwersytet III Wieku w Kielcachpowstał w 1985 roku przy Wyższej Szkole Pedagogicznej. Od 2006 r. jest stowarzyszeniem, nad którym patronat sprawują Akademia Świętokrzyska, Politechnika Świętokrzyska, Wyższa Szkoła Umiejętności i Kieleckie Towarzystwo Naukowe. W obecnych czasach studia trzeciego wieku w ŚUTW podejmuje co semestr przeszło 500 słuchaczy. Placówka oferuje im cykl wykładów, prowadzonych w większości przez pracowników naukowych kieleckich uczelni, a także seminaria (m.in. z filozofii, literatury) i warsztaty (filmowe, literackie, rękodzielnicze). Przy ŚUTW powołano też sekcje komputerową, teatralną, wokalną. Ponadto słuchacze mogą uczęszczać na lektoraty z języków obcych, gimnastykę, pływanie, taniec. Dane kontaktowe:

 • Świętokrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • ul. Seminaryjska 28A
 • tel: 41 361-00-05
 • e-mail: sekretariat@sutw-kielce.pl.

Kielecki UTW „Ponad Czasem”

Kielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Ponad Czasem”rozpoczął działalność w 2015 roku i ma formę stowarzyszenia, do którego celów statutowych należą prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk oraz aktywizacja osób starszych. Uczelnia proponuje słuchaczom szereg wykładów i zajęć, z czego część jest dostępna w po uiszczeniu jedynie składki członkowskiej, za część zaś trzeba dodatkowo dopłacić. W pierwszej kategorii mieszczą się z zajęcia między innymi z rękodzieła, fotografii, malarstwa, historii (powszechnej, sztuki, wzornictwa), a także nordic walking, gimnastyka i turystyka (w rejonie Kielc). Dodatkowo zaś płatne są: nauka obsługi komputera, taniec, joga, język angielski, brydż, gimnastyka w basenie. 

Dane kontaktowe: 

 • Kielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku "Ponad Czasem"
  • Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 20
  • Tel: 570-001-202
  • ponadczasem.kielce@gmail.com

Studia 3 wieku na Politechnice

Swój UTW otworzyła także miejscowa uczelnia techniczna – funkcjonuje on pod nazwą Uniwersytetu Otwartego Politechniki Świętokrzyskiej. W tym przypadku przyjęty został interesujący model, jeśli chodzi o kryteria uczestnictwa. Podczas gdy większość tego typu placówek przyjmuje słuchaczy w wieku emerytalnym, UOPŚ nie stawia żadnych barier. W ramach integracji międzypokoleniowej zaprasza na wykłady i zajęcia osoby zarówno powyżej 50 roku życia, jak i młodzież, która ukończyła 16 lat. Program Uniwersytetu Otwartego obejmuje 3 lata nauki w dziedzinach technicznych, ekonomicznych, przyrodniczych i humanistycznych, w ofercie są też lektoraty i zajęcia sportowo-rekreacyjne. Uczestnictwo w 75 procentach zajęć automatycznie upoważnia do uzyskania dyplomu. Przy rekrutacji należy wpłacić 100 złotych oraz przekazać 2 zdjęcia legitymacyjne. 

Uniwersytet trzeciego wieku – Skarżysko Kamienna

UTW działają także w innych miejscowościach województwa świętokrzyskiego. Przykładem jest Skarżyski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Placówka działa od 2008 roku i obecnie ma około 250 słuchaczy. Uczestnikiem UTW w Skarżysku może zostać każda osoba, która ukończyła 50 rok życia i jest bezrobotna lub nieczynna zawodowo, bez względu na swój poziom wykształcenia formalnego. Zapisy odbywają się raz na rok, w drugiej połowie września. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Skarżysku oferuje zajęcia z takich dziedzin, jak między innymi:

 • informatyka,
 • języki obce,
 • nauka pływania,
 • taniec.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Skarżysku Kamiennej działa w Miejskim Centrum Kultury im. Leopolda Staffa, przy ul. Słowackiego 25. Kontakt telefoniczny: 41 25 31 482 wew. 105. Adres mailowy: kontakt@skarżyski-utw.pl. Strona www: https://skarzyski-utw.pl

Aktywni seniorzy

Granica 60 a nawet 70 lat coraz rzadziej jest cezurą wyznaczającą moment przejścia do świata starości. Aktywni seniorzy stanowią coraz częstszy obrazek w wielu polskich miejscowościach. W dużej mierze związane jest to z wydłużającym się przeciętnym trwaniem życia oraz poprawą kondycji zdrowotnej, fizycznej i intelektualnej w grupie osób starszych. Istotna jest też zmiana nawyków i filozofii życiowej, a także wsparcie ze strony inicjatyw takich, jak uniwersytety trzeciego wieku, czy program senior +. Uniwersytety trzeciego wieku w Polsce i w całej Europie mają jeden podstawowy cel: zaktywizować społecznie jak najszerszą rzeszę osób w starszym wieku, tak by zmniejszyć pole marginalizacji tej grupy obywateli. Edukacja też jest oczywiście ważna, ale w tym przypadku nie najważniejsza. Nauka nie jest w żaden sposób oceniana, dyplomy zaś ukończenia UTW są wyłączne symboliczne. W społecznym wymiarze należy rozpatrywać nie tylko udział w zajęciach (wykładach, warsztatach, lektoratach), ale też wycieczkach, czy uroczystościach – szczególnym wydarzeniem dla wielu osób jest zakończenie oraz inauguracja roku akademickiego uniwersytetu trzeciego wieku

 

Czytaj również

Bibliografia

 • http://www.sutw-kielce.pl
 • https://www.utwponadczasem.com
 • https://tu.kielce.pl
 • https://skarzyski-utw.pl