Spotkanie sprzedażowe - co zrobić, gdy dałeś się naciągnąć na bardzo drogi zakup

Spotkanie sprzedażowe to sytuacja, która może przydarzyć się każdemu. Pewnie nie raz słyszałeś o dramatycznych sytuacjach, gdy ktoś z Twoich bliskich dał się naciągnąć na "pokazie pościeli czy garnków". Często te zakupy opiewają na bardzo duże sumy. Co zrobić? Jak zrezygnować z zakupu?
Spis treści


Twój rodzic, dziadek, babcia udali się na spotkanie sprzedażowe i wpadli w taką pułapkę? A może Ty sam drogi seniorze - nieopatrznie dokonałeś zakupu?

Spotkanie sprzedażowe

Dowiedź się co możesz zrobić, jeśli dałeś się naciągnąć na drogi zakup.

Przede wszystkim warto ustalić pewne fakty, im szybciej to zrobisz - tym lepiej. Pamięć bywa zawodna, a szczegóły w tym wypadku będą niezwykle istotne. Po pierwsze - gdzie miał miejsce zakup?

Wiadomo, możliwości jest dosyć sporo: w domu starszej osoby, na specjalnie przygotowanym pokazie, w siedzibie danej firmy, w markecie.

Szczególnie uprzywilejowane są osoby, które dokonały zakupu w wyniku wizyty akwizytora oraz na specjalnie przygotowanym pokazie. Zgodnie bowiem z art. 27 ustawy o prawach konsumenta - "konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów".

Czytaj więcej: W jaki sposób zabezpieczyć majątek za życia? 

Szczególnie uprzywilejowane są osoby, które dokonały zakupu w wyniku wizyty akwizytora

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Jak powinno wyglądać oświadczenie o odstąpieniu od umowy?

Nie musi mieć żadnej konkretnej formy - wystarczy, że wprost wyraża Twoją wolę. Może to być równie dobrze proste pismo, w którym napiszesz:

  1. kto odstępuje,
  2. od umowy zakupu jakiego przedmiotu
  3. skierujesz to pismo do firmy, od której dokonałeś zakupu.


Takie pismo wysyłamy listem poleconym, aby mieć dowód jego nadania.

Jak pokazaliśmy wcześniej - istotny jest termin kiedy doszło do zakupu. Co ważne, o tym prawie przedsiębiorca powinien był wyraźnie i w sposób trwały poinformować (np. na piśmie) kupującego. Jeśli nie dopełnił tego obowiązku - prawo to wygasa dopiero po 12 miesiącach!

Czytaj więcej: Co to jest zachowek i co warto o nim wiedzieć? 

Nieopatrznie dokonałeś zakupu? Dowiedź się co możesz w związku z tym zrobić!

 

 

Prawo odstąpienia od umowy

Co jeśli przedsiębiorca dopełnił obowiązku poinformowania nas o prawie odstąpienia ale nadal uważamy, że doszło do niekorzystnej dla nas sytuacji?

Istnieje możliwość uchylenia się od skutków prawnych dokonanej już czynności prawnej (zakupu), jeśli powstało ono w wyniku błędu - na przykład jeśli uważamy, że zostaliśmy wprowadzeni w błąd podczas dokonywania zakupu lub prezentacji, wywołano na nas niekorzystną presję. Możliwość taką daje nam art. 84 kodeksu cywilnego. Jeśli chcemy uchylić się od skutków dokonanej czynności - powinniśmy na piśmie wysłać taką informację do sprzedawcy wraz z wyjaśnieniem powodu wspomnianej sytuacji i powołaniem powyższego przepisu.

Jeśli zaś wszystkie powyższe polubowne rozwiązania nie pomogę i oszukujący Cię przedsiębiorca nadal nie chce uznać Twoich racji istnieje jeszcze jeden sposób na rozwiązanie tej trudnej sytuacji.

Art. 388 § 1 kodeksu cywilnego mówi, że: "Jeżeli jedna ze stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo lub niedoświadczenie drugiej strony, w zamian za swoje świadczenie przyjmuje albo zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej świadczenie, którego wartość w chwili zawarcia umowy przewyższa w rażącym stopniu wartość jej własnego świadczenia, druga strona [...] unieważnienia umowy."

Czytaj więcej: Wydziedziczenie - na czym polega? 

Często zakupy na spotkaniach sprzedażowych opiewają na bardzo duże sumy.

 

Nieważność umowy z powodu wyzysku

Ustalenie nieważności umowy z powodu wyzysku jest możliwe.

Jak widzisz, przepisy przewidują możliwość na drodze postępowania sądowego, ustalenia nieważności umowy z powodu wyzysku. Aby taka możliwość miała miejsce, muszą zaistnieć dwie bardzo ważne kwestie:


  • wzajemne świadczenia stron (zapłata - otrzymany produkt) muszą pozostawać w rażącej dysproporcji; jest to o tyle istotne, że często oferowane produkty są w dużo większych kwotach, często wręcz astronomicznych kwotach - niż rynkowa wartość podobnych produktów;
  • do zakupu doszło w wyniku wykorzystania wyzyskania przymusowego położenia, niedołęstwa lub niedoświadczenia drugiej strony; Tutaj szczególnie łatwo wykazać wykorzystanie niedołęstwa osoby starszej, która z racji na wiek może mieć duże problemy z postrzeganiem otaczającej je rzeczywistości, szczególnie na pokazach gdzie udziela się atmosfera, że "wszyscy kupują" i że to "uciekająca okazja ważna tylko dzisiaj"

  •  

Patrz na to: Zakupy przez internet. jak prawo chroni konsumenta?

Podsumowując - jeśli Ty sam drogi seniorze lub ktoś z Twoich bliskich, jeśli masz seniora w swojej otoczeniu - dokonał zakupu towaru, który już kilka chwil po przyniesieniu go do domu budzi bardzo mocno wasze wątpliwości i macie poczucie zostania oszukanymi - warto przemyśleć skorzystanie z zaprezentowanych powyżej rozwiązań.
Uważajcie  na przyszłość  bo spotkanie sprzedażowe może się dla was źle skończyć.

Przeczytaj również: Co daje gwarancja? Poznaj uprawnienia wynikające z gwarancji

Autor tekstu: Kancelaria Doradztwa Prawnego LEGEUM

Przeczytaj też: Reklamacja usługi telekomunikacyjnej? W jaki sposób?