Rozważania różańcowe na każdy dzień i święta. Teksty

Rozważania różańcowe są fundamentalną częścią każdej modlitwy różańcowej. Czyniąc rozważania różańca, katolicy kontemplują życie i naukę Jezusa Chrystusa, przenosząc ją na grunt własnych doświadczeń. Medytacji dokonuje się korzystając z własnego potencjału intelektualnego i duchowego, przy wsparciu gotowych tekstów.
Starsza kobieta odmawia modlitwę różańcową
Źródło:123RF
Spis treści

Czym są rozważania różańcowe?

Rozważania różańcowe są swego rodzaju kontemplacją wydarzeń z życia Jezusa Chrystusa i jego matki Maryi, opisanych w Ewangelii. Rozważania różańcowe mają charakter zarówno intelektualny, jak i duchowy, a towarzyszy im ustanowiony przez Kościół Rzymsko-Katolicki rytuał odmawiania modlitw: Ojcze nasz (1 raz), Zdrowaś Maryjo (10 razy), Chwała Ojcu. Powyższy schemat modlitewny, żmudny i monotonny, podkreśla medytacyjny wydźwięk różańca, choć też jest przez krytyków uważany za zbyt „mechaniczny”. Tego samego zarzutu nie sposób jednak sformułować pod adresem rozważaniań różańcowych, zwłaszcza jeśli czynione są z rozmysłem. 

O czym są rozważania różańca?

Wydarzenia, które stanowią kanwę rozważań różańca, określane są mianem tajemnic. Kościół wyróżnia 20 tajemnic, podzielonych na cztery grupy, po pięć każda. 

 • Tajemnice radosne ukazują cud narodzin Jezusa i pierwsze lata jego życia;
 • Tajemnice światła to obraz nauk i cudów dokonywanych przez Chrystusa w czasie jego ziemskiego życia, aż po ustanowienie sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa w czasie Ostatniej Wieczerzy;
 • Tajemnice bolesne są zapisem męki i śmierci Jezusa na krzyżu;
 • Tajemnice chwalebne traktują o zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jezusa, zesłaniu Ducha Świętego oraz wniebowzięciu oraz ukoronowaniu Maryi.  

Rozważania różańcowe na każdy dzień

Różaniec można odmawiać w całości, jest to jednak rytuał bardzo długi (wymaga rozważań różańcowych na temat każdej z 20 tajemnic, z powieleniem modlitewnego schematu –w tym czasie wspomniane modlitwy należałoby w sumie powtórzyć kilkaset razy). W praktyce więc różaniec odmawia się w odniesieniu do jednej tylko tajemnicy lub jednej części (a więc 5 tajemnic). Kościół katolicki rozpisuje schemat rozważań różańcowych na każdy dzień. Nie należy się do niego stosować w sposób sztywny, nie mniej stanowi on swego rodzaju kanon, z którego korzysta duża część wiernych: 

 • poniedziałek – Tajemnice radosne, 
 • wtorek – Tajemnice Bolesne, 
 • środa – Tajemnice Chwalebne, 
 • czwartek – Tajemnice Światła,
 • piątek – Tajemnice Bolesne,
 • sobota – Tajemnice Radosne,
 • niedziela – Tajemnice Chwalebne.

Dobiera się też niekiedy tajemnice różańcowe do rozważań pod kątem świąt i okoliczności. W Boże Narodzenie częściej kontemplowane są tajemnice radosne, w Wielkim Tygodniu (a także m.in. w intencji zmarłych) – bolesne i chwalebne. Jeśli ktoś nie potrafi kontemplować tajemnic samodzielnie, może skorzystać z gotowych tekstów – dostępne są na spotkaniach modlitewnych, w książkach, broszurach, Internecie. 

Rozważania różańcowe radosne

Rozważania różańcowe radosne są kontemplacją cudu przyjścia na świat Jezusa – syna Boga, co ma być wyrazem bożej miłości dla rodzaju ludzkiego. Jak wierzą Chrześcijanie, poprzez Jezusa Bóg stał się taki, jak człowiek; zamieszkał pośród nas. Rozważania różańcowe radosne dotyczą następujących tajemnic:

Rozważania różańcowe - tajemnice światła

Druga część rozważań różańcowych, tajemnice światła, odnosi się do tego okresu w życiu Jezusa, gdy głosił on słowo Boże, na dowód zaś własnej boskości czynił cuda. By w niego uwierzyć i by wskazać drogę. Ostatnia z tajemnic światła odwołuje się wprost do wydarzeń, które miały miejsce w czasie Ostatniej Wieczerzy. Bardzo często rozważanie tajemnic światła wierni traktują w kategoriach swego rodzaju inspiracji dla własnych działań. Tajemnicami światła są:

Rozważania różańcowe - część bolesna

Rozważania różańcowe w części bolesnej służą kontemplacji męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Rozważamy cierpienia duchowe, których Chrystus doświadczał w czasie modlitwy w ogrodzie oliwnym, jak też pochylamy się nad jego męką, gdy był bity, poniżany, koronowany cierniową koroną, a na koniec wiedziony na śmierć na krzyżu. Rozważania różańcowe w części bolesnej dotyczą takich tajemnic, jak:

 • Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu,
 • Biczowanie Pana Jezusa,
 • Cierniem ukoronowanie,
 • Droga Krzyżowa Pana Jezusa, 
 • Śmierć Jezusa na krzyżu.

Rozważania różańcowe - tajemnice chwalebne

Ostatnia część rozważań różańcowych, tajemnice chwalebne, ukazuje cud zmartwychwstania Jezusa, a także sekwencję następnych zdarzeń dotyczących jego powrotu do Boga, a także tego, w jaki sposób do Nieba trafia jego matka, Maryja. Rozważania do tajemnic chwalebnych często interpretowane są między innymi jako wyraz potęgi Boga, do którego należy ostateczne słowo na ziemi i w niebie. Tajemnicami chwalebnymi są: 

Czytaj też: 

 

Bibliografia

 • Maciej Okoński, Różaniec. Prosta droga do nieba, https://stacja7.pl
 • Jan Góra, Rozważania różańcowe, https://rozaniec.dominikanie.pl