Refundacja aparatu słuchowego dla emeryta - z NFZ czy z PFRON?

Refundacja aparatu słuchowego dla emeryta stanowi istotne odciążenie z uwagi na koszty zakupu urządzenia, nierzadko kilkukrotnie przewyższające wysokość świadczenia emerytalnego. Refundacja aparatu słuchowego możliwa jest z dwóch źródeł: NFZ oraz PFRON.
Spis treści

Refundacja aparatu słuchowego dla emeryta

Refundacja aparatu słuchowego może być dla emeryta niczym koło ratunkowe. Choć w wielu przypadkach nie pokryje całości kosztów zakupu, to w istotnym stopniu odciąży domowy budżet. Aparaty słuchowe są urządzeniami wydatnie poprawiającymi komfort słyszenia, w wielu przypadkach umożliwiającymi normalne funkcjonowanie osób niedosłyszących w społeczeństwie. W coraz większym stopniu elektroniczne, coraz bardziej zminiaturyzowane, wygodne i niezauważalne dla otoczenia. Niestety, w wielu przypadkach poprawne słyszenie okaże się luksusem, jeśli tylko zajrzymy do cennika. Koszty nabycia aparatu słuchowego to minimum 1000 zł, a przeważnie znacznie więcej. Urządzenia średniej klasy kosztują powyżej 2500 zł, a najwyższa półka to koszt zakupu rzędu 5-10 tysięcy złotych. Na jaką refundację aparatu słuchowego można liczyć, na jakich zasadach i z jakich źródeł?

Źródła refundacji aparatów słuchowych

Refundacja aparatu słuchowego dla emeryta możliwa jest z dwóch źródeł. Pierwszym z nich jest Narodowy Fundusz Zdrowia, który udziela bezzwrotnej pomocy na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia o wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. NFZ uzasadnia i różnicuje wysokość dotacji ze względu na:

 

  • wielkość wady słuchu mierzoną w decybelach (uznawana jest wada powyżej 30 lub 40 dB);
  • wiek pacjenta – inne stawki i zasady powyżej oraz poniżej 26 roku życia;
  • typ sprzętu: aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne albo kostne.

Drugą możliwością jest refundacja przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym środki są w tym przypadku rozdzielane przez Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej lub Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i tam właśnie należy kierować wnioski o pomoc.

Refundacja aparatu słuchowego na przewodnictwo powietrzne

Oferowana przez NFZ refundacja aparatu słuchowego na przewodnictwo powietrzne możliwa jest w przypadku osób dorosłych, jeśli niepełnosprawność słuchowa przekracza poziom 40 dB, zaś u osób poniżej 26 roku życia – 30 dB. Dorośli, w tym seniorzy, ograniczeni są limitem cenowym na poziomie 1000 zł, przy czym wkład własny pacjenta musi w tym przypadku wynosić 30 proc. Oznacza to, że maksymalna refundacja aparatu słuchowego tego typu wynosi 700 zł. Pomoc dostępna jest raz na 5 lat. W nieco lepszej sytuacji są osoby młodsze (poniżej 26 lat). Tu limit cenowy wynosi 2000 zł, a wkład własny – 0 proc. Do tego refundacja aparatu słuchowego możliwa jest co 3 lata.

Refundacja aparatu słuchowego na przewodnictwo kostne

Refundacja aparatu słuchowego na przewodnictwo kostne wynosi w przypadku osób po 26 roku życia maksymalnie 1260 zł (limit cenowy to 1800 zł, ale wymagany jest 30-procentowy wkład własny). Dostępna jest raz na 5 lat przy założeniu niepełnosprawności słuchowej 2, 3 i 4 stopnia (powyżej 40 dB). Osoby młodsze mają nieco łatwiej – co 3 lata mogą się ubiegać o refundację aparatu słuchowego z limitem cenowym 1800 zł i zerowym udziałem własnym.

Refundacja z PFRON

Jak widać, refundacja aparatu słuchowego w przypadku osób dorosłych pokryje najwyżej 70 procent wydatku, a i to wyłącznie w sytuacji, gdy zdecydujemy się na sprzęt w cenie absolutnego minimum. Na szczęście w określonych przypadkach resztę kosztów może pokryć dotacja z PFRON, traktowana jako uzupełnienie refundacji NFZ. Wysokość wsparcia z PFRON wynosi do 150 procent limitu cenowego ustanowionego na dany produkt przez NFZ. Pamiętać jednak należy, że wsparcie tego typu mogą otrzymać jedynie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, a także spełniające kryterium dochodowe– poniżej 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych i do 50 proc. u osób żyjących w gospodarstwa domowych wieloosobowych.

Jak uzyskać refundację do aparatu słuchowego?

Refundacja aparatów słuchowych jest możliwa po uzyskaniu przez pacjenta specjalnego zlecenia na zakup. Zlecenie wystawia lekarz specjalista z dziedziny audiologii i foniatrii, otolaryngologii lub laryngologii. Aby skorzystać z jego usług konieczne jest z kolei skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego powinniśmy się udać w pierwszej kolejności. Niestety, to dopiero początek. Uzyskane zlecenie należy potwierdzić w lokalnym oddziale NFZ i dopiero wówczas można się udać do sklepu. Uwaga: wybrany przez nas punkt sprzedaży musi mieć podpisaną umowę z NFZ, jest to warunek niezbędny do uzyskania refundacji aparatu słuchowego.


Czytaj też: 

Grupa inwalidzka

Zadbaj o słuch, zanim będzie za późno

Refundacja aparatu słuchowego dla emeryta

Problem ze słuchem - problem społeczny