Emerytury bez podatku - od kiedy i czy będą? Projekt

„Emerytura bez podatku” utknęła w Sejmie. Na jak długo? Czy jest szansa na przegłosowanie emerytury bez podatku w 2020 roku? Co zakłada projekt, kogo dotyczy, ile może zyskać na proponowanych rozwiązaniach przeciętny świadczeniobiorca?
Starsza kobieta wylicza podatek
źródło:123RF
Spis treści

Emerytura bez podatku 

Złożony do Sejmu obywatelski projekt „Emerytura bez podatku” zakłada zniesienie obciążeń fiskalnych oraz obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zwolnienie z podatku dochodowego oraz daniny na rzecz ZUS oznaczałoby, że każdy emeryt i rencista otrzymałby do ręki świadczenie wyższe o około 20 procent od tego, które dostaje obecnie. Ile dokładnie mogłaby wynieść różnica? Przy dzisiejszym poziomie obciążeń, wysokość świadczeń brutto i netto wynosi przykładowo: 

  • 1500 zł brutto -  1258 zł netto, 
  • 2000 zł brutto – 1661 zł netto, 
  • 2500 zł brutto – 2065 zł netto. 

Jeśli projekt „Emerytura bez podatku” wszedłby w życie, obecna kwota brutto stałaby się de facto emeryturą lub rentą netto. Czy są na to szanse? Jak posłowie odnieśli się do „Emerytury bez podatku” w czasie pierwszego czytania? Czy istnieje realna możliwość wprowadzenia tego typu rozwiązania w życie, a jeśli tak – kiedy? 

Emerytury bez podatku 2020 

Czy jest szansa na emeryturę bez podatku w 2020 roku? Wszystko w rękach polityków. Podpisany przez ponad 140 tysięcy osób obywatelski projekt „Emerytura bez podatku”, został złożony do Sejmu jeszcze w roku 2018, a więc w poprzedniej kadencji parlamentu. Posłowie po raz pierwszy pochylili się nad nim dopiero w styczniu 2020 roku. Mimo, iż problem jest społecznie palący, debata odbyła się w sali świecącej pustkami. Jak uzasadniał przedstawiciel komitetu inicjatywy ustawodawczej, Mieczysław Kasprzak z PSL-Kukiz'15, projekt ten jest czytelny i sprawiedliwy. Wyjaśnił, że z roku na rok sytuacja ekonomiczna emerytów i rencistów jest coraz gorsza, tegoroczna waloryzacja świadczeń nie rekompensuje wzrostu cen żywności, energii, usług i leków, a wystarczającym rozwiązaniem nie jest wypłata tzw. trzynastych emerytur (niecałe 1000 zł netto raz w roku – przyp. CS). Występujący w imieniu rządu wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed odpierał jednak, że projekt „Emerytura bez podatku” jest niesprawiedliwy społecznie i jako taki - trudny do zaakceptowania. Podkreślił, że największymi jego beneficjentami byłyby osoby najlepiej uposażone. Zniesienie opodatkowania w przypadku osób otrzymujących 1200 złotych oznaczałoby bowiem zaledwie 175 zł zysku miesięcznie, ale w przypadku emerytur na poziomie 5000 zł brutto korzyść wynosiłaby aż 868 zł. 

Emerytura bez podatku – Sejm nie mówi „nie” 

Ostatecznie procedujący nad emeryturą bez podatku Sejm nie powiedział „nie”, aczkolwiek nie padło też zdecydowane „tak”. Głosami 375 posłów, przy 78 głosach sprzeciwu i 2 wstrzymujących się, obywatelski projekt został po pierwszym czytaniu skierowany do dalszych prac w komisji finansów publicznych i polityki społecznej. Za takim wyjściem ze spornej sytuacji byli zarówno parlamentarzyści partii rządzącej, jak też opozycji. Dalsza dyskusja dotyczyć ma szczegółowych rozwiązań dotyczących między innymi powszechności proponowanych rozwiązań (czy zwolnienie z podatku ma objąć wszystkich w równym stopniu, czy w sposób przywilejujący najuboższych), a także kosztów dla budżetu państwa. Co to oznacza, kiedy projekt „Emerytura bez podatku” może wrócić na parlamentarną salę? 

Od kiedy emerytury bez podatku? 

Obserwatorzy politycznego życia, znawcy parlamentarnych praktyk wiedzą, że prace w komisji mogą się zakończyć zarówno w ciągu kilku tygodni, jak też przeciągać przez całą kadencję. W związku z tym pytanie od kiedy emerytury bez podatku, pozostaje dziś bez odpowiedzi. Zdaniem komentatorów, w tym przede wszystkim ekonomistów, głównym problemem z punktu widzenia rządu jest nie tyle dyskusyjna sprawiedliwość proponowanych rozwiązań, co koszt ich wprowadzenia w życie, który jest szacowany na poziomie 15-16 miliardów złotych rocznie. A przypomnijmy, ze decyzją parlamentu wszystkim emerytom i rencistom przyznano właśnie stałe prawo do otrzymywania tzw. trzynastki, czyli dodatkowego świadczenia wypłacanego raz w roku w wysokości minimalnej emerytury brutto, co dla budżetu stanowi obciążenie na poziomie 11 mld zł. Czy państwo stać na kolejny wydatek? Eksperci w to wątpią, zwłaszcza że już w najbliższej perspektywie przewidywane jest spowolnienie doskonałej koniunktury gospodarczej. 

W jakich krajach jest emerytura bez podatku? 

Przedstawiciele inicjatywy ustawodawczej podkreślają, że proponowane rozwiązanie nie jest novum na skalę światową – podobne pomysły wdrożono także w innych państwach europejskich i to dawno temu. W jakich krajach jest emerytura bez podatku? Jak sztandarowy przykład podaje się Węgry, gdzie od 1995 roku emerytura uznawana jest za dochód osobisty zwolniony z opodatkowania. Podobnie jest w Bułgarii oraz na Litwie. Czy może tak być również w Polsce? Wprowadzenie emerytury bez podatku jest oceniane w pozytywnych kategoriach przez około 80 procent społeczeństwa, w tym także osób młodszych. Jednak realistyczne prognozy dotyczące możliwości zniesienia obciążeń podatkowych z emerytów zakładają, że jeśli rozwiązanie to miałoby wejść w życie, to w mocno zmienionej, rozmiękczonej formie, na przykład z ustanowieniem progów dochodowych i dowartościowaniem tych emerytów i rencistów, którzy dziś żyją na skraju ubóstwa. 

Czytaj również

Bibliografia

  • Emerytura bez podatku ? Najważniejsze informacje, https://www.zadluzenia.com
  • Emerytura bez podatku w Sejmie.