Czerwony Portfelik Senior w kolejnych miastach

Czerwony Portfelik Senior, bezpłatny dwumiesięcznik dla seniorów, zwiększa swój zasięg. Czasopismo, które dotychczas ukazywało się we Wrocławiu i Poznaniu, od 21 października będzie wydawane również w Krakowie.

Dodatkowo swoim zasięgiem czasopismo obejmie kolejne miasta województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego i małopolskiego. Na początek trafi do 10 największych miast każdego z województw, w których działają Uniwersytety Trzeciego Wieku. W ten sposób czasopismo dotrze do 30 000 czytelników – seniorów. Na następny rok wydawca zakłada zaistnienie na kolejnych rynkach.

Bezpłatny poradnik skierowany jest do osób dojrzałych, które chcą być aktywne, uczestniczyć w różnych wydarzeniach i mieć szeroki dostęp do informacji nt. usług i produktów im dedykowanych. Czasopismo propaguje tematykę prozdrowotną i aktywny styl życia od 2011 r., kiedy to ukazał się pierwszy numer na rynku wrocławskim. Ukazuje się regularnie w nakładzie ponad 10 tys. egzemplarzy na jedno miasto/województwo. Jego dystrybucja jest w pełni skoncentrowana na miejscach, gdzie obecni są na co dzień seniorzy. Dwumiesięcznik dostarczany jest bezpośrednio do klubów seniora, na Uniwersytety Trzeciego Wieku, a także do: bibliotek, sklepów, organizacji, instytucji i stowarzyszeń senioralnych. Poradnik dostępny jest także w płatnej ogólnopolskiej prenumeracie.

„Zależy nam na utrzymaniu lokalnego charakteru poradnika, co oznacza, że każde wydanie jest unikalne i skupione na lokalnych inicjatywach i wydarzeniach z danego regionu, bowiem takie właśnie informacje są najciekawsze dla naszych czytelników. Chcemy pośredniczyć między ekspertami z różnych dziedzin, a seniorami poprzez prezentowanie na łamach czasopisma materiałów o charakterze informacyjnym i edukacyjnym m.in. ciekawych osobistości ze środowiska senioralnego oraz wydarzeń i akcji, w których seniorzy mogą wziąć udział. Naszym celem jest pomagać seniorom odnajdywać się w szybko zmieniającej się rzeczywistości, przyczynić się do integracji środowiska, a także mieć na względzie budżet seniora – w końcu czerwony portfel przynosi szczęście i pieniądze” – mówi Linda Matus, Redaktor Naczelna Czerwonego Portfelika Senior.

Dwumiesięcznik od dwóch lat tworzony jest przy współpracy ze środowiskiem senioralnym, a jego siłą jest otwartość na seniorów: spotkania, rozmowy, pokazywanie liderów w środowisku i wartych uwagi przykładów osób starszych, które mogą służyć za inspiracje dla innych.

Polskie społeczeństwo starzeje się, w związku z czym rynek usług senioralnych ma duży potencjał, ale jest wciąż w początkowym stadium rozwoju. Stąd inicjatywy na rzecz seniorów są potrzebne i ważne. Czerwony Portfelik Senior angażuje się również w działania społeczne. Redaktorzy czasopisma biorą udział w projekcie Akademia Rozwoju Seniora przy Wrocławskim Centrum Seniora, prowadzonym przez dr Walentynę Wnuk – doradcę Prezydenta Wrocławia ds. Seniorów.

„To szkoła dla liderów środowiska senioralnego, która pokazuje prawdziwy obraz dojrzałości i wypracowuje skuteczne formy współpracy z osobami starszymi. Dzięki tej inicjatywie pogłębiamy wiedzę i doskonalimy się w naszych działaniach oraz propozycjach kierowanych do seniorów” – dodaje Linda Matus.

Misją dwumiesięcznika jest zachęcanie do działania poprzez aktywne kształtowanie własnej jesieni życia oraz przeciwstawianie się stereotypom. Temu ma służyć również profil na Facebook’u Jesteśmy w tym samym wieku, który jest swoistym mostem międzypokoleniowym: www.facebook.com/JestesmyWTymSamymWieku

 
Więcej z kategorii Wydarzenia
Koncert dla seniorów – „Bajgosie i Limerynie”
Uniwersytet Otwarty UW - poszerz wiedzę
Powstała Warszawska Rada Seniorów. Jaki ma skład?
Powiązane artykuły
Aktywny senior. Co robić w Białymstoku?
Cukrzyca oswojona – spotkanie dla seniorów w Łodzi
Koncert dla seniorów – muzyczne niespodzianki
Poznań: Latająca Poradnia Geriatryczna
Targi Seniora w Krakowie