Święci patroni i błogosławieni na każdy dzień. Imiona

Święci mogą być patronami dni, imion, miast, państw, grup społecznych i zawodowych. Zobacz, czego poszczególni święci są patronami. Poznaj świętych patronów Polski.
Matka boska
Źródło:123RF
Spis treści

Święci w Kościele

Święci Kościoła katolickiego to ci, którzy dostąpili godności przebywania z Bogiem w Niebie. O świętości człowieka decydują papieże – ogłaszana jest ona w czasie uroczystości kanonizacyjnej. Świętymi są męczennicy za wiarę, ludzie oddani wierze i instytucji Kościoła, wykazujący się osobistym heroizmem i poświęceniem za drugiego człowieka, działający społecznie. Święci,ze względu na swoje przymioty, uważani są przy tym przez Kościół za swego rodzaju wzorce osobowe, godne naśladowana. Wszyscy święcizostają przy tym patronami – danego kraju, diecezji, grupy zawodowej, a także lat, miesięcy dni (np. 11 listopada to dzień św. Marcina, a 14 lutego – dzień św. Walentego). Świętego patronama też każda osoba, która otrzymała imię na chrzcie – dla Kościoła jest to akt nadania swego rodzaju tożsamości. Dodatkowo patronami mogą być także osoby uznane za błogosławione, czyli jest takie, na których kult Watykan zezwala w obrębie jednej lub kilku diecezji.

Święci patroni

Święci patroni dobierani są na podstawie osobistych przymiotów czy rysu biograficznego. I tak przykładowo, patronami są święci lub błogosławieni:

 • Andrzej Bobola – patron kolejarzy (a także kilku diecezji);
 • Florian – patron strażaków, a także piwowarów, kominiarzy, Krakowa i Austrii;
 • Franciszek z Asyżu – patron robotników, więźniów, aktorów, licznych zakonów (Franciszkanów, Klarysek, Bernardynek);
 • Idzi – patron matek karmiących;
 • Hubert – patron myśliwych, leśników; 
 • Jan Nepomucem – patron spowiedników, księży, Czech, Pragi;
 • Jerzy – patron rycerzy, harcerzy, Anglii, Portugalii;
 • Joanna d’Arc – patronka pracowników radia i telewizji;
 • Kunegunda – patronka matek oczekujących potomstwa;
 • Maria Magdalena – patronka zakonów kobiecych, dzieci mających trudności z chodzeniem, Marsylii, Prowansji, Neapolu, Sycylii;
 • Cyryl – patron Europy;
 • Stanisław ze Szczepanowa – patron Polski.

To tylko kilkanaście z kilkuset przykładów, pokazujących jak różne mogą być obiekty patronatu.

Polscy święci i patroni Polski

Lista polskich świętych liczy około 30 nazwisk – niektóre są sporne ze względu na przynależność narodową, nie jest też do końca określone, czy mianem tym określać należy na przykład Czechów, Niemców czy Węgrów żyjących i działających na ziemiach polskich (zazwyczaj za polskich świętych są oni uznawani, czego przykładem pochodzący z Czech biskup Wojciech, który oddał wielkie zasługi w dziele chrystianizacji Polski, czy królowa Jadwiga, wywodząca się z węgierskiej dynastii Andegawenów, a zasiadająca na polskim tronie). Część z polskich świętych, jest zarazem patronami Polski, przy czym na przestrzeni dziejów zaszło w tej materii nieco zmian. Obecnie Polska ma za patronów 5 świętych. 

 • Główni patroni Polski:
  • Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski;
  • Święty Wojciech, czeski biskup, męczennik, zginął w 997 roku chrystianizując ziemie polskie;
  • Święty Stanisław, biskup krakowski w XI wieku, męczennik. 
 • Patroni drugorzędni:
  • Święty Andrzej Bobola;
  • Święty Stanisław Kostka. 

W czasach historycznych, patronami Królestwa Polskiego a następnie Królestwa Polski i Litwy byli (oprócz Matki Boskiej, św. Wojciecha, św. Stanisława i św. Stanisława Kostki ) także:

 • Św. Florian z Lauriacum,
 • Św. Wacław,
 • Św. Kazimierz Jagiellończyk (królewicz),
 • Św. Jacek Odrowąż,
 • Św. Kinga,
 • Św. Jan Kanty,
 • Św. Jan z Dukli,
 • Św. Władysław z Gielniowa.

Kościół wierzy, że święci patroni orędują za Polską w Niebie. 

Święci na każdy dzień

Oprócz osób, instytucji, grup zawodowych i społecznych, diecezji, miast czy krajów, Kościół uznaje też, że patrona ma każdy z 366 dni w roku. Część z nich jest powszechnie znana, tak jak najpopularniejszy z nich chyba św. Sylwester I, papież w czasach gdy chrześcijaństwo jako religia i Kościół jako instytucja były jeszcze w powijakach (pierwsza połowa IV wieku). Św. Sylwester, jak nietrudno się domyślić, jest patronem ostatniego dnia w roku, a więc 31 grudnia. Inne przykłady świętych na każdy dzień, to:

 • Św. Sebastian męczennik – 20 stycznia,
 • Św. Walenty – 14 lutego,
 • Św. Wojciech – 23 kwietnia,
 • Św. Zofia – 15 maja,
 • Św. Joanna Antyda – 23 maja,
 • Jan Chrzciciel – 24 czerwca,
 • Św. Piotr i św. Paweł – 29 czerwca.

Jak łatwo się zorientować, patronaty te znajdują dokładne odzwierciedlenie w zestawieniu zdecydowanie bardziej zlaicyzowanym – pokrywają się z kalendarzem imienin i świąt. 

Święci patroni do bierzmowania

Wybierani są też święci patroni od bierzmowania. Odbywa się to na podobnej zasadzie, jak w czasie Chrztu, przy czym w większości wypadków imię bierzmowani wybierają samodzielnie (jako, że w odróżnieniu od chrzczonych maluchów, są już ludźmi przynajmniej 15-letnimi). Także i w tym przypadku powinno się wybrać imię jednego ze świętych lub błogosławionych, tylko oni mogą być bowiem patronami. Jest to tradycja sięgająca czasów ewangelicznych, nawiązująca do nadawania imion przez Jezusa tym, którzy wstępowali w poczet jego uczniów. 

Czytaj:

 

Bibliografia

 • Wojciech Nowicki, Święci patronowie polscy, Przewodnik katolicki, https://www.przewodnik-katolicki.pl
 • Chronologiczny spis informacji o świętych i błogosławionych, https://brewiarz.pl
 • Imiona Świętych i wykaz Świętych patronów imion z opisem patronażu, http://patroni.waw.pl