Wrocław: Wywiad z twórczynią Szkoły Liderów

Dr Walentyna Wnuk jest doradcą UM Wrocławia ds. Seniorów. We Wrocławskim Centrum Seniora prowadzi zajęcia w ramach Szkoły Liderów dla osób kreujących ofertę senioralną w mieście. W wywiadzie, którego udzieliła WCS, opowiada o projekcie i problemach, z jakimi mierzą się starsze osoby.

Wywiad przeprowadzony został miesiąc temu przy okazji zakończenia I edycji Szkoły Liderów. Obecnie można się jeszcze zgłaszać do II edycji, która rozpoczyna się 29 stycznia.

Więcej informacji >>

Wrocławskie Centrum Seniora: Pani Doktor, z okazji uroczystości zakończenia I edycji Szkoły Liderów, która właśnie dobiegła końca, chciałam Panią zapytać  o okoliczności powstania tego projektu, powołanego do życia z Pani inicjatywy…

Walentyna Wnuk: Powodów było wiele… a narastały one wraz z rozwojem mojej pracy z seniorami, obserwacji i refleksji płynących z mojej działalności. Może wymienię w tym miejscu trzy najważniejsze obszary. Spotykając się z liderami, podczas  cyklicznych dyżurów w siedzibie Wrocławskiego Centrum Seniora, miałam okazję poznać rzeczywiste problemy z jakimi borykają się na co dzień liderzy placówek senioralnych. Drugą okolicznością było Wrocławskie Forum Seniorów, na którym to co roku prezentowana jest działalność klubów seniora, ich dokonania, ale także trudności, z którymi przychodzi im obcować. Okazuje się, że często te deficyty wynikają z niewłaściwej postawy lub braku odpowiednio przygotowanego lidera, prawdziwego zorganizowanego i świadomego przywódcy. I w końcu trzecia przesłanka, to własne obserwacje z moich wizyt w klubach seniora, które często ujawniały brak podstawowych umiejętności aktywnego i zorganizowanego działania, angażowania wszystkich członków do wspólnych inicjatyw. Wyciągnięte na tej podstawie wnioski przemawiają za tym, aby w sposób systemowy wzmacniać merytorycznie liderów, pomagać im w rozwiązywaniu problemów i zająć się nimi, pomóc odnaleźć się liderom, stąd Szkoła Liderów.

WCS: Jakie problemy seniora-lidera uważa Pani za najbardziej pilne do rozwiązania?

W.W.: Chciałabym, aby kluby seniora rozwijały się, budowały programy działania, które jeszcze w większym stopniu będą zaspakajały oczekiwania Klubowiczów.  Kluby stanowią ważne ogniwa pomocy i wsparcie seniorów w miejscu zamieszkania. Lider placówki senioralnej nie tylko musi mieć świadomość swojej misji, ale przede wszystkim doskonalić wciąż umiejętności.

WCS: Przejdźmy może do ewaluacji programu… Co Panią najbardziej zaskoczyło w dokonanej przez uczestników ocenie szkoły?

W.W.: Posiadana przez uczestników świadomość doświadczanych problemów i potrzeba zdobywania wiedzy oraz dzielenia się doświadczeniem, chęć samorozwoju. To ważne, bo starość jest najbardziej zindywidualizowanym etapem życia. Umiejętność pracy w środowisku osób starszych to nie lada wyzwanie!

WCS: Jakie są zatem Pani wnioski po zakończeniu I edycji Szkoły Liderów?

W.W.: Pilna potrzeba doskonalenia liderów przez Wrocławskie Centrum Seniora, w ramach Akademii Rozwoju Seniora, budowanie nowych ofert edukacyjnych. Bardzo ważna jest kontynuacja kształcenia absolwentów Szkoły Liderów, na wyższym poziomie, która może przyjąć różne formy, między innymi poprzez indywidualne konsultacje, zajęcia warsztatowe itp. Konieczny jest rozwój kompetencji nabytych podczas uczestnictwa w Szkole Liderów. Przewiduję kontynuację formuły pierwszego stopnia tej szkoły dla nowej grupy liderów i kandydatów na liderów odczuwających potrzebę zdobywania kompetencji niezbędnych w pracy z ludźmi starszymi.

WCS: Serdecznie dziękuję Pani za poświęcony czas  na rozmowę. Jeszcze raz gratuluję i dziękuję za tak wspaniały projekt,  prosząc o więcej i życząc udanej kontynuacji!

W.W.: Dziękuję.

 

Tekst na stronie WCS

 

Powiązane artykuły
Fajbusiewicz na tropie
Magda Umer: duet z czasem
Lucyna Malec - optymistka z natury [WYWIAD]
Halina Kunicka: piosenka zamiast paragrafów
Magda Umer: jest cudnie