Warunki odpustu zupełnego za zmarłego i dla siebie

Aby uzyskać odpust zupełny dla siebie lub zmarłego, należy spełnić określone w prawie kanonicznym warunki. Wyjaśniamy, czym jest odpust zupełny i jak uzyskać odpust zupełny za zmarłego.
Kobieta modli się przy oknie
Źródło:123RF
Spis treści

Co to jest odpust zupełny?

Odpust to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały odpuszczone już co do winy. Jeżeli darowana jest cała przewidziana przez Boga kara, wówczas mówimy o odpuście zupełnym. Jeśli zaś kara jest jedynie zmniejszona, mamy do czynienia z odpustem cząstkowym. Odpust może zostać udzielony zarówno osobom żywym, jak i zmarłym. Dotyczy on oczywiście tylko chrześcijan. Zasady dotyczące uzyskiwania odpustów zostały spisane w prawie kanonicznym, czyli zbiorze norm prawnych, które określają m.in. strukturę i sposób zarządzania Kościołem oraz prawa i obowiązki poszczególnych jego członków - duchownych i świeckich. Zgodnie z nimi, każdy wierny ma możliwość uzyskania odpustu zupełnego oraz cząstkowego dla samego siebie, jak i dla osób zmarłych poprzez wstawiennictwo. Nie można natomiast przekazać odpustu innym żyjącym. Odpust cząstkowy można otrzymać kilka razy dziennie, a odpust zupełny tylko raz w ciągu dnia. Wyjątkiem jest moment śmierci, kiedy to można uzyskać odpust zupełny nawet jeśli tego samego dnia wierny uzyskał już inny.

Odpust zupełny - warunki

Warunki konieczne, wspólne dla odpustu zupełnego, jak i cząstkowego to bycie ochrzczonym, znajdowanie się w stanie łaski uświęcającej (czyli po spowiedzi świętej sakramentalnej, bez nieodpuszczonego grzechu ciężkiego), posiadanie intencji uzyskania odpustu oraz wypełnienie we właściwy sposób i w określonym czasie wskazanych czynności. Warunki odpustu zupełnego to, oprócz powyższych, wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, przyjęcie komunii eucharystycznej i modlitwa w intencjach papieskich (np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”), czyli takich, za które w danym miesiącu modli się głowa Kościoła. Komunia święta i modlitwa w intencjach papieskich powinny mieć miejsce w dniu, w którym wykonuje się wspomnianą już czynność związaną z odpustem. Jedna spowiedź wystarczy dla uzyskania kilku czy nawet kilkunastu odpustów, warunkiem jest jednak to, by za każdym razem być w stanie łaski uświęcającej. Osoba, która uzyska odpust zupełny znajduje się w takim stanie, jak zaraz po Chrzcie Świętym.

Jak uzyskać odpust zupełny?

Do tak zwanych dzieł odpustowych, które umożliwiają wiernym uzyskanie odpustu zupełnego każdego dnia, zalicza się:

 • pobożne czytanie i rozważanie wybranego fragmentu Pisma Świętego przez pół godziny, 
  z należytym szacunkiem dla Słowa Bożego;
 • odmówienie jednej części Różańca świętego, wspólnie z kimś w dowolnym miejscu. 
  W przypadku odmawiania modlitwy różańcowej w samotności, konieczne jest odmówienie jej przed Najświętszym Sakramentem, czyli w kościele lub kaplicy, w której znajduje się tabernakulum z Najświętszym Sakramentem;
 • adoracja Najświętszego Sakramentu przynajmniej przez pół godziny w kościele lub kaplicy;
 • odprawienie Drogi Krzyżowej w kościele, kaplicy lub w miejscu, gdzie jest prawnie założona, poświęcona Droga Krzyżowa;
 • odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym Sakramentem.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego w wyznaczone dni

W wyznaczone dni odpust zupełny można uzyskać poprzez m.in. :

 • nawiedzenie kościoła, w którym trwa Synod diecezjalny i odmówienie tam modlitw „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”;
 • pobożny udział w Adoracji Krzyża w Wielki Piątek i ucałowanie krzyża;
 • przyjęcie pierwszej Komunii Świętej lub pobożny udział w tej ceremonii;
 • odmówienie w uroczysty sposób hymnu „Przed tak wielkim Sakramentem” w Wielki Czwartek;
 • odmówienie w uroczysty sposób hymnu „Przed tak wielkim Sakramentem” w Boże Ciało;
 • pobożne przyjęcie Błogosławieństwa Papieskiego udzielanego Miastu i Światu (można obejrzeć go w telewizji lub wysłuchać przez radio);
 • pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy zakonnej w święta Założyciela i odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”;
 • pobożne nawiedzenie kościoła w święto tytułu i dnia 2 sierpnia (odpust Porcjunkuli) 
  i odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”.

Odpust zupełny za zmarłego

Warunki odpustu zupełnego za zmarłego są dokładnie takie same jak te, dotyczące uzyskania odpustu zupełnego dla siebie, inne są jednak dzieła odpustowe, które umożliwiają uzyskanie odpustu zupełnego za zmarłego. Należy do nich przede wszystkim nawiedzenie kościoła lub kaplicy od południa 1 listopada i przez cały Dzień Zaduszny. Także odwiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada, połączone z modlitwą za zmarłych może być ofiarowane jedynie osobom zmarłym. Za nawiedzenie cmentarza w inne dni uzyskamy natomiast dla nich odpust cząstkowy. Wierny, który uzyska odpust zupełny za zmarłych, ratuje dusze z czyśćca. Warto pamiętać, że po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych (o ile pozostaniemy w stanie łaski uświęconej), a po jednej Komunii Świętej i jednej modlitwie uzyskamy tylko jeden odpust zupełny.

Zobacz także:

 

Bibliografia

 • http://www.duchprawdy.com/wykaz_odpustow.pdf
 • Wytrwał T., „Odpusty. Jak dostąpić łaski darowania kar za grzechy?”, Poznań 2002, ISBN: 83-7033-430-X
 • Czajkowska A., Złotkowska I., „Jak pomagać duszom czyśćcowym? Odpusty”, Częstochowa 2007, ISBN: 9788374241243