Uniwersytet trzeciego wieku - Bydgoszcz, Włocławek, Toruń

Uniwersytetów trzeciego wieku w Bydgoszczy jest aż osiem. Aktywni seniorzy do UTW mogą się zapisać także w innych miastach województwa kujawsko-pomorskiego – Toruniu, czy Włocławku.
Student Uniwersytetu Trzeciego Wieku
źródło:123RF
Spis treści

Uniwersytet trzeciego wieku – Bydgoszcz

Z danych urzędu miasta wynika, że w Bydgoszczy działa aż 8 uniwersytetów trzeciego wieku. Wśród nich wymienić można:

 • Bydgoski Uniwersytet Trzeciego Wieku- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy
  • ul. Stefana Batorego 1/3
  • tel. 502 344 230
 • Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bydgoszczy 
  • ul. Chodkiewicza 30
  • tel. 52 360 83 86 lub 52 34 19 314 
 • Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku- Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy 
  • Plac Kościeleckich 6, Pracownia Integracji Międzypokoleniowej, pokoje 4 i 12
  • tel. 52 585 15 01  
  • e. mail. integracja@kpck.pl 
 • Uniwersytet Każdego Wiekuprzy Wydziale Zamiejscowym w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu 
  • ul. Fordońska 74, Bydgoszcz 
  • tel. 52 58 29 117 
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku "AGORA NESTORA",Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
  • ul. Marcinkowskiego 12-14, pok. 74 
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym - Regionalne Centrum Innowacyjności 
  • al. prof. S. Kaliskiego 7 
  • tel. 52 374 94 27, 52 374 92 64 
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku "Wiatrak" w Bydgoszczy 
  • ul. Bołtucia 5, 85-791 Bydgoszcz 
  • tel. 52 32 34 810 
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 
  • ul. Garbary 2
  • tel. 52 567 07 07

Uniwersytet trzeciego wieku - od ilu lat, ile kosztuje?

Uniwersytety trzeciego wieku w Bydgoszczy oferują możliwość aktywizacji społecznej oraz poszerzenia horyzontów intelektualnych tysiącom mieszkańców w wieku senioralnym. Senioralnym – czyli jakim? Od jakiego wieku można skorzystać z oferty UTW? Zasady są różne w różnych szkołach, ale przykładowo Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku kieruje swoją propozycję do osób powyżej 50. roku życia. 

Jeśli natomiast chodzi o koszty nauki, nie są one wysokie, zwłaszcza jeśli korzystamy wyłącznie z programu podstawowego. Przykładowo Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku pobiera opłatę za cały rok w wysokości 100 zł, płatną w 2 równych ratach po 50 zł. Taka sama wysokość czesnego obowiązuje też m.in. w Kujawskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Ale już na przykład Uniwersytet Każdego Wieku, związany ze Szkołą Bankową, pobiera czesne w wysokości 200 zł za rok. Uwaga: zapisując się do UTW należy szczegółowo zapoznać się z cennikiem opłat dodatkowych, które często są naliczane osobno za lektoraty i innego typu zajęcia praktyczne. 

Uniwersytet trzeciego wieku – Toruń

Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Toruniu działa już od roku 1989, należąc do grupy pierwszych tego typu przedsięwzięć w Polsce. Placówka w bliskim stopniu powiązana jest z renomowanym Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, co zapewnia jej wsparcie merytoryczne i organizacyjne. TUTW proponuje zróżnicowane wykłady (historia, astronomia, religioznawstwo i wiele innych), a także zajęcia w kilkunastu sekcjach, w tym m.in. naukowej, językowej, komputerowej, plastycznej, poetyckiej, turystycznej, pływackiej i innych). Opłata wpisowa wynosi 100 zł, za 1 semestr zaś trzeba zapłacić 40 zł. 

Dane teleadresowe:

 • Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • ul. Gagarina 37 pok.14 (Wydział Teologiczny)
  • tel.: 536 127 880
  • E mail:  biuro@tutw.org

Uniwersytet trzeciego wieku – Włocławek

Z kolei Włocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku należy do tych placówek, które licznie zaczęły powstawać w ostatnich kilkunastu latach. WUTW powstał w roku 2005 przy wsparciu rektorów działających w mieście uczelni lub ich filii, w tym m.in. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej czy Wyższego Seminarium Duchownego. Dziś organizacyjnie WUTW funkcjonuje w strukturach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Na wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Włocławku mogą uczęszczać osoby w wieku emerytalnym i przedemerytalnym, także pracujące. 

Dane teleadresowe: 

 • Włocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Ul. Nowomiejska 25
  • Tel.: 54 232 99 50

Po co studia 3 wieku?

Do czego są potrzebnestudia 3 wieku? Wiele osób wybiera tego typu formę kształcenia po to, by poszerzyć wiedzę o świecie. Jednak podstawowym celem działania UTW, a także przeważającą motywacją większości słuchaczy, jest chęć aktywnego spędzenia czasu wśród innych ludzi. To właśnie aktywizacja społeczna oraz poprawa jakości życia stanowią nadrzędną ideę przy powoływaniu do życia tego typu placówek. Słuchacze szkół trzeciego wieku mogą dzięki nim pozostać aktywnymi seniorami. To szczególnie ważne dla osób, które kończą pracę zawodową i mimo radości z zasłużonego wypoczynku, zaczynają też odczuwać psychiczny dyskomfort związany z osamotnieniem, starością i uczuciem bycia niepotrzebnym. Dla osób, które posiadają formalne wykształcenie wyższe, UTW są szansą, by jeszcze raz zasiąść w uczelnianych ławach, natomiast ci słuchacze, którzy nigdy wcześniej nie studiowali, otrzymują szansę, by poczuć atmosferę wyższej uczelni. Zwłaszcza, jeśli dany UTW współdziała z miejscowym uniwersytetem, politechniką czy akademią. 

UTW w Polsce

Obecnie liczba UTW w Polsce sięga około 400. Pierwsze tego typu placówki powstawały jeszcze w latach siedemdziesiątych XX wieku, między innymi w Warszawie i Łodzi, stanowiąc bezpośrednie nawiązanie do świeżych i udanych doświadczeń francuskich. Druga fala, która przyniosła znaczny wzrost liczby UTW, przyszła po roku 2000. Ma to związek głównie ze zmianami demograficznymi, zarówno tymi, które zachodzą na naszych oczach, jak i tymi, które są prognozowane. Dość powiedzieć, że odsetek osób starszych, który jeszcze w latach dziewięćdziesiątych wynosił kilkanaście procent, za około 10 lat ma sięgnąć 30 procent, zaś w połowie wieku może przekroczyć 40 proc. 

 

Czytaj również

Bibliografia

 • https://www.bydgoszcz.pl
 • https://www.wsb.pl
 • http://www.kpck.pl
 • http://www.tutw.org
 • http://wutw.ckziu.wloclawek.pl