Mikrorachunki - co to jest mikrorachunek podatkowy?

Mikrorachunek podatkowy musi od stycznia 2020 roku posiadać każda osoba, która rozlicza się z Fiskusem. Wpłata zobowiązań na konto urzędu skarbowego na starych zasadach nie jest już możliwa. Zobacz, czym są mikrorachunki, a także - w jaki sposób można je bezpiecznie i szybko wygenerować. Sprawdź, co zrobić, żeby przelać pieniądze na indywidualny mikrorachunek podatkowy.
Mężczyzna wylicza podatek
źrodło:123RF
Spis treści

Co to jest mikrorachunek podatkowy? 

Mikrorachunek podatkowy jest indywidualnym numerem konta, służącym do opłacania podatków PIT, CIT i VAT. Rozwiązanie to jest aktywne od 1 stycznia 2020 roku. Tym samym, więc nieaktualne są już numery kont, na które pieniądze należne Fiskusowi wpłacaliśmy do końca roku 2019. Mikrorachunki przypisane są konkretnym osobom, niezależnie od miejsca zamieszkania czy prowadzenia działalności gospodarczej i w założeniu służyć mają uproszczeniu obsługi należności podatkowych. Przed dokonaniem pierwszej operacji, należy jedynie wygenerować numer swojego konta. Można to zrobić w dowolnym urzędzie skarbowym albo, znacznie szybciej, przez Internet, korzystając z prostego i darmowego generatora na stronie Ministerstwa Finansów. Niezbędny do tego celu jest tylko numer PESEL lub NIP oraz kilka sekund cierpliwości. Pamiętaj: od stycznia 2020 r. mikrorachunek podatkowy musi mieć każda osoba, która płaci podatki PIT, CIT i VAT, a więc zarówno osoby fizyczne nieprowadzące działalności, jak też przedsiębiorcy. 

Jak się zakłada indywidualny mikrorachunek podatkowy? 

Aby wygenerować indywidualny mikrorachunek podatkowyprzez Internet, należy wejść w specjalną zakładkę na stronie resoru finansów: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego. Po wyświetleniu witryny, naszym oczom ukaże polecenie: podaj swój identyfikator podatkowy. W wolne pole należy w związku z tym wpisać swój numer:

  • PESEL, w przypadku osób fizycznych, które: nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT;
  • NIP, jeśli: dana osoba prowadzi działalność gospodarczą lub jest podatnikiem VAT lub jest płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne. 

Następnie należy wcisnąć przycisk „generuj”. W ciągu maksymalnie kilku sekund twoim oczom powinien się ukazać numer indywidualnego mikrorachunku podatkowego, którego odtąd będziesz korzystać. Pamiętaj, to na tobie spoczywa odpowiedzialność za poprawność jego wygenerowania, upewnij się zatem, że numer PESEL lub NIP został wpisany właściwie. 

Po co dwa mikrorachunki? 

Teoretycznie obowiązuje zasada „jeden podatnik – jeden mikrorachunek”. Ponieważ jednak większość osób, także nieprowadzących działalności gospodarczej, posiada zarówno PESEL, jak też NIP, teoretycznie możliwe jest wygenerowanie dwóch mikrorachunków. Po co dwa mikrorachunki? Po nic. Korzystać i tak będziemy z jednego. Pytanie - z którego? Przytoczona wyżej instrukcja nie rozwiewa wszystkich wątpliwości, a mają je w szczególności osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą. W związku z licznymi pytaniami w tej sprawie, Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że podatnicy, którzy mają zarejestrowaną działalność co do zasady powinni używać mikrorachunku wygenerowanego na podstawie NIP. Nic jednak nie stanie się, jeśli wpłacą należność na drugie konto (PESEL) – wpłata zostanie zidentyfikowana i przypisana właściwej osobie. 

Jak wpłacać pieniądze na mikrorachunki podatkowe? 

Osoby korzystające z bankowości elektronicznej dokonują wpłat na rzecz Fiskusa korzystając ze specjalnej opcji nazwanej „przelew do urzędu skarbowego”, „przelew do US” lub podobnie. Dotychczas, przed wykonaniem operacji, należało wybrać konto przypisane do konkretnego urzędu (np. Łódź-Górna I), a następnie typ podatku (np. PIT). Obecnie wypieramy jedynie rodzaj należności (np. PIT-37). Jeśli mamy ustawione dane płatnika (nr. PESEL lub NIP), system sam zidentyfikuje indywidualny mikrorachunek. Pozostaje wpisanie kwoty przelewu, a także okresu, za jaki się rozliczamy i zatwierdzenie transakcji. Natomiast wpłacając pieniądze na mikrorachunki podatkowe w banku lub na poczcie, podać musimy cały wygenerowany numer należącego do nas konta. 

Kto jest odbiorcą wpłaty na mikrorachunek podatkowy? 

Jednym z najczęstszych pytań, które zadają podatnicy w pierwszych tygodniach po wprowadzeniu mikrorachunku jest kwestia tego, kto powinien być wpisany jako adresat przelewu. Dokonując przelewu przez Internet w ogóle nie wypełniamy teraz pola dotyczącego odbiorcy. Nie należy też martwić się, jeśli system bankowy automatycznie określi jako odbiorcę Urząd Skarbowy w Bydgoszczy lub inną jednostkę administracji skarbowej. Resort finansów wyjaśnił już, że bydgoski urząd został wyznaczony do rozliczania mikrorachunków z całej Polski. Jeśli natomiast przelewu dokonujemy w oddziale bankowym lub na poczcie, w rubryce adresat wpisać można po prostu „Urząd Skarbowy”, ewentualnie „Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa”. 

Czego nie załatwisz za pomocą mikrorachunku podatkowego? 

Należy pamiętać, że mikrorachunek podatkowy służy wyłącznie do opłacania PIT, CIT i VAT. Korzystając z nowego rozwiązania: 

  • nie zapłacisz innych zobowiązań podatkowych, na przykład podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków czy darowizn – w takich sytuacjach wpłat należy dokonywać na starych zasadach, 
  • nie otrzymasz zwrotu nadpłaconego podatku – w razie nadwyżki, pieniądze zostaną zwrócone na twój zwykły rachunek bankowy lub wypłacone w gotówce. 

W tym miejscu warto też przypomnieć, że numer rachunku, na który od 2020 roku wpłaca się zaliczki na poczet podatku, może wygenerować wyłącznie na dwa wspomniane wyżej sposoby – w siedzibie US lub za pomocą generatora na stronie Ministerstwa Finansów. Pod żadnym pozorem nie należy korzystać z propozycji wygenerowania numerów przesyłanych nam esemesem, mailem, czy pocztą. To próba oszustwa, mająca na celu wyłudzenie pieniędzy. Służby skarbowe nie korzystają z takiej drogi komunikacji z podatnikami. 

Czytaj również

Bibliografia

  • Co to jest mikrorachunek podatkowy, Ministerstwo Finansów https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/
  • Generator mikrorachunku podatkowego, Ministerstwo Finansów, https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego