Kredyt dla seniora - najlepszy kredytobiorca

Spis treści

Posiadanie zdolności kredytowej i wiarygodność finansowa klienta to najważniejsze warunki, których spełnienie pozwala na skuteczne ubieganie się o kredyt gotówkowy. Czy dla banku podeszły wiek kredytobiorcy będzie czynnikiem negatywnym przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu finansowania? Czy kredyt dla seniora może okazać się najlepszą inwestycją dla banku? Senior to najlepszy kredytobiorca?

Przeczytaj też: Bank bez pieniędzy?

Kredyt dla seniora - warunki

Kredyty w złotówkach jeszcze nigdy nie były tak tanie jak obecnie. Niskie koszty zobowiązań kredytowych wynikają z działań i decyzji podejmowanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Maksymalne oprocentowanie kredytów i pożyczek na polskim rynku finansowym nie może wynosić więcej niż 16%, czyli czterokrotność stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego. To niewiele, zważywszy na fakt, że jeszcze w 2008 roku maksymalne oprocentowanie kredytów wynosiło aż 30%, kiedy to stopa lombardowa była wyznaczona na poziomie 7,5%. Najtańszy kredyt gotówkowy, np. w Euro Banku, można obecnie zaciągnąć z oprocentowaniem nawet 10% w skali roku przy spełnieniu dodatkowych warunków. Klient musi założyć w tym samym banku konto, na które będzie przelewał wynagrodzenie lub świadczenie, na przykład rentę bądź emeryturę.

Z drugiej strony akcja kredytowa w polskich bankach ograniczana jest przez wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego. Rekomendacje KNF spowodowały, że wielu osób nie stać na kredyt w banku, dlatego zwracają się o pomoc finansową do firm pożyczkowych. Dotyczy to w szczególności kredytów mieszkaniowych, gdzie wymagany jest co najmniej pięcioprocentowy wkład własny, który nie może być zastąpiony przez ubezpieczenie zaoferowane przez bank.

Czy wiesz, że: Wiek przeszkodą przy zaciąganiu kredytów w bankach

Modelowy kredytobiorca

W gronie osób, które mogą liczyć na szczególne traktowanie przy ubieganiu się o kredyt, znajdują się seniorzy. Dla banku osoba starsza może być doskonałym klientem, ponieważ:


  • posiada stałe wynagrodzenie z tytułu renty lub emerytury, wypłacane przez ZUS;
  • z reguły jest osobą odpowiedzialną, rzetelną, terminowo wywiązującą się ze swoich zobowiązań finansowych;
  • ubiega się najczęściej o krótkoterminowy kredyt gotówkowy, w niskiej kwocie, która odpowiada realnej zdolności kredytowej.


Według danych InfoDług BIG InfoMonitora zgromadzonych w „Ogólnopolskim Raporcie o zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka” z kwietnia 2014 roku, 439 655 kredytobiorców w wieku 60+ to klienci podwyższonego ryzyka, którzy nie spłacają swoich zobowiązań terminowo. To znacznie mniej niż w grupie wiekowej 30-39 lat, w której 605 388 osób to klienci ryzykowni. InfoMonitor wskazuje, że seniorzy są grupą, w której występuje najmniejszy udział osób zalegających z terminowymi płatnościami.

Banki udzielają kredytów gotówkowych seniorom, nie stawiając przed nimi żadnych ograniczeń, ale już w przypadku kredytów hipotecznych takie bariery istnieją. Sześćdziesięciopięciolatek nie będzie mógł zaciągnąć na przykład kredytu mieszkaniowego na 30 lat, gdyż banki określają graniczny wiek, jaki może osiągnąć kredytobiorca w momencie spłaty ostatniej raty.

Zobacz także: Wiek przeszkodą przy zaciąganiu kredytów w bankach