Uniwersytet 3 wieku - Łódź, Zgierz, Kutno i Pabianice

Uniwersytet 3 wieku to doskonałe miejsce, by na emeryturze dłużej czuć się młodym, aktywnym społecznie i sprawnym intelektualnie oraz fizycznie. Jeśli chodzi o uniwersytety trzeciego wieku, Łódź ma do zaoferowania naprawdę wiele – 10 tego typu ośrodków, plus kilkanaście kolejnych w regionie – Zgierzu, Pabianicach i innych miastach.
Seniorka na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
źródło:123RF
Spis treści

Co to jest uniwersytet trzeciego wieku?

Uniwersytet trzeciego wieku (UTW) to swego rodzaju placówka dydaktyczną, której oferta skierowana jest do osób w wieku poprodukcyjnym, a więc emerytalnym. Uniwersytet dla seniorów nie funkcjonuje jednak w ramach systemu oświatowego, a zajęcia w nim prowadzone nie mieszczą się w ramach odgórnie ustalonych norm programowych. Uniwersytety trzeciego wieku w Polsce prowadzone są przez:

 • wyższe uczelnie,
 • organizacje pozarządowe (samodzielnie lub pod patronatem i ze wsparciem dydaktycznym uczelni),
 • samorządy lokalne (na przykład z wykorzystaniem bazy, jaką stanowią lokalne domy kultury). 

Idea uniwersytetów trzeciego wieku narodziła się na początku lat siedemdziesiątych we Francji. Głównym celem UTW jest nie tylko edukowanie, ale przede wszystkim aktywizacja społeczna osób starszych oraz poprawa jakości ich życia. 

Uniwersytet trzeciego wieku w Łodzi

W Polsce działa obecnie kilkaset UTW. W Łodzi i regionie łódzkim – ponad 30. Najstarszy z nich, Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku (ŁÓTW) im. Heleny Kretz w 2019 roku obchodził jubileusz 40-lecia. Placówka w luźny sposób związana jest z Uniwersytetem Łódzkim. W czasie semestru jest w stanie przyjąć do 1200 słuchaczy. Oprócz wykładów ogólnych, oferuje zajęcia w rozlicznych sekcjach tematycznych, między innymi literackiej, historycznej, biologiczno-medycznej, psychologicznej, nowych technologii, czy kultury japońskiej oraz hiszpańskiej. W ofercie są też warsztaty fotograficzne, chór, pływanie, gimnastyka czy brydż. Zajęcia odbywają się w budynkach Uniwersytetu Łódzkiej, profesorowie tej uczelni najczęściej też występują w roli wykładowców, aczkolwiek często zdarza się pozyskać interesujących prelegentów spoza tego środowiska. 

Adresy i telefony uniwersytetów 3 wieku w Łodzi

Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku to nie jedyny tego typu ośrodek w regionie. Ideę UTW kultywują też inne uczelnie, stowarzyszenia, organizacje i samorządy. Działające obecnie uniwersytety 3 wieku w Łodzi to (dane: Urząd Miasta Łodzi):

 • Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz, 
  • ul. Traugutta 18, 
  • tel. 42 6321193, 
  • e mail:lutw@wp.pl
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej
  • Politechniki 12, 
  • tel. 42 631 20 30, 
  • e mail: utwpl@info.p.lodz.pl;
 • Fundacja II Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Uniwersytecie Medycznym,
  • adres do korespondencji, ul. Piotrkowska 137/139, 90-434 Łódź, adres sekretariatu, pl. Hallera 1,
  • tel. 603 973 460, 
  • e mail: uni3wiek@gmail.com
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej,
  • ul. Rewolucji 1905, 
  • tel.: 42 63 15 045, 
  • e mail: utw@ahe.lodz.pl
 • Akademia Seniora Activus, 
  • ul. POW 3/5, 
  • tel.: 503 750 260,
  • e mail: akademiaseniora@uni.lodz.pl
 • Akademia Wieku Dojrzałego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi
  • ul. Piotrkowska 243
  • tel. 42 207 11 40
  • e mail: podyplomowe@wsp.lodz.pl
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łodzi
  • ul. Wici 45
  • tel. 42 613 18 91
  • e mail: utw@katolik.edu.pl
 • Salezjański Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • ul. Wodna 36
  • tel.: 42 671 84 17
  • e mail: sutw@salezjanie.pl
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności
  • ul. Rzgowska 17a
  • tel. 42 27 50 190
  • e mail: piotr_kozlowski@wsinf.edu.pl
 • Akademia Zdrowia i Sportu Trzeciego Wieku
  • ul. Milionowa 12
  • 42 254-05-70/91
  • e mail: sekretariat@smslodz.pl
 • Spółdzielcza Akademia w "Jagielle"
  • Ul. Wspólna 6
  • tel. 515 038 393
  • e mail: akademia@smjagiello.pl

Uniwersytet trzeciego wieku w Zgierzu i Pabianicach

Tego typu instytucje działają nie tylko w samej Łodzi, ale też w miastach satelickich i innych miejscowościach regionu. Wymienić wśród nich można między innymi:

 • Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Ul. Łęczycka 24
  • Tel. 512 251 063; 507 502 177
  • poczta@zu3w.edu.pl
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku Pabianice
  • tel. Kościuszki 14
  • tel.  42 2146863,  505922436
  • e mail: ewa.filarska@op.pl  utwpab@wp.pl
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Aleksandrowie Łódzkim
  • tel. Kościuszki 12
  • tel.  609 190 211
  • e mail: ewa.filarska@op.pl  utwpab@wp.pl
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie
  • Ul Narutowicza 20
  • Tel. 534 085 405
  • E mail: sutw@kutno.pl

Zapisy na UTW

Aby uczęszczać na uniwersytet trzeciego wieku, nie trzeba zdawać egzaminów wstępnych, ani przechodzić jakiejkolwiek formy selekcji. W większości ośrodków, zapisu na uniwersytet 3 wieku odbywają się na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, o czym placówki lojalnie uprzedzają – na przykład Politechnika Łódzka informuje, że z braku miejsc, na tamtejszy UTW dostać się można wyłącznie z listy rezerwowej w miejsce osoby rezygnującej z nauki. Podania należy składać osobiście w biurze UTW PŁ. Jeśli chodzi o koszty nauki, zasady są zróżnicowane. Część placówek pozwala studiować całkowicie za darmo, część zaś pobiera symboliczne opłaty wpisowe (30-100 zł) oraz za każdy semestr (kilka do kilkudziesięciu złotych). Oczywistym jest, że w tego typu działalności celem nie jest wynik ekonomiczny, lecz realizacja misji. 

 

 

Czytaj również

Bibliografia

 • Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa, Tworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – krok po kroku, Nowy Sącz, grudzień 2012, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
 • Dodawać życia do lat, nie zaś lat do życia, Urząd Miasta Łodzi, https://uml.lodz.pl
 • Maciej Kałach, 40-lecie Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pierwszy dzień jubileuszu. Dyplomy dla najstarszych słuchaczy i dla honorowych członków, Dziennik Łódzki, 4 czerwca 2019.