Ile wynosi średnia emerytura w Polsce?

Według najnowszych danych średnia emerytura w Polsce ciągle rośnie i wynosi już ponad 2300 zł. W tym roku polscy seniorzy otrzymali również dodatkową emeryturę tzw. „trzynastkę”. Jaka jest kondycja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy rosnących emeryturach i dodatkowych wypłatach? Jaka będzie średnia emerytura 2020?
świnka skarbonka i pieniądze
123RF
Spis treści

Majowy bonus

W maju bieżącego roku emeryci dostali dodatkowy zastrzyk gotówki w postaci wypłaty tzw. „trzynastek”, czyli dodatkowej emerytury o nazwie Emerytura Plus. Niewątpliwie dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mógł być to duży wydatek. Jednak po podsumowaniu pierwszego półrocza ekonomiści ZUS zapewniają, że te nadprogramowe świadczenia nie wpłynęły w znaczącym stopniu negatywnie na sytuację finansową tej państwowej organizacji. Dodajmy także, że mija już drugi rok po obniżeniu wieku emerytalnego, więc co miesiąc ZUS wypłaca więcej świadczeń emerytalnych.

Coraz większy wzrost wynagrodzeń i zatrudnienia sprawia, że pobór składek jest na coraz wyższym poziomie, a co za tym idzie ZUS notuje wyższe wpływy do swojego budżetu.

Jako ciekawostkę warto dodać, że wpływ na to ma fakt, że pracodawcy coraz chętniej rejestrują także zagranicznych pracowników. Zatrudniając ich legalnie, na umowę o pracę, odprowadzają za nich składki do ZUSu. Największą grupę zatrudnionych w Polsce cudzoziemców stanowią Ukraińcy.

Średnia emerytura w Polsce 2020

W czerwcu 2019 roku średnia emerytura w Polsce osiągnęła wysokość ponad 2300 zł brutto. Wpływ na to ma oczywiście w znaczącym stopniu marcowa waloryzacja, która wyniosła minimum 70 zł.

Minimalna emerytura, czyli najniższa emerytura jąką można otrzymać w Polsce, w 2019 roku wynosi 1100 zł brutto. Z roku na rok rośnie jednak procent seniorów, którzy otrzymują wysokie emerytury, mówimy tu o kwotach ponad 4000 zł. Nadal jednak utrzymuje się duża dysproporcja między kwotami otrzymywanymi przez kobiety i mężczyzn, którzy otrzymują średnio nawet o 1000 zł więcej.

Według prognoz waloryzacja rent i emerytur wyniesie ok.3%. O tyle wzrośnie także wysokość średniej emerytury 2020.

Czytaj więcej:

Czytaj również

Bibliografia

  • ZUS