Emerytura rolnicza z KRUS - zmiany i zasady

Rolników wybierających się na emeryturę czekają duże zmiany. Emeryturę rolniczą z KRUS, w związku z obniżeniem powszechnego wieku emerytalnego, będzie można otrzymać już po osiągnięciu 65 lat (mężczyźni) i 60 lat (kobiety). Jak było przed wprowadzeniem poprzedniej reformy emerytalnej? Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać emeryturę z KRUS, w tym - wcześniejszą emeryturę rolniczą.
Spis treści

Emerytura z KRUS

Od 1 października 2017 roku  emerytura z KRUS i US (bo reforma emerytalna dotyczy obu ubezpieczycieli) przysługuje kobietom od 60 roku życia i mężczyznom od 65 roku życia. Wcześniej Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stopniowo od 2013 roku podwyższała wiek emerytalny, ostatni raz w III kwartale 2017 roku, wiek emerytalny wynosił wtedy 61 lat i 3 miesiące dla kobiet, oraz 66 lat i 3 miesiące dla mężczyzn.

Wiek emerytalny rolników

KRUS wyszczególnia, że w związku z tym o przyznanie emerytury rolniczej  mogą ubiegać się osoby, które skończą 60 lub 65 lat.

Emerytura rolnicza

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że osoby które chcą uzyskać emeryturę KRUS, poza osiągnięciem samego wieku emerytalnego, muszą się legitymować przynajmniej 25-letnim okresem podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, biorąc pod uwagę wyłącznie ubezpieczenie rolnicze.
Komunikat Kasy przypomina także, że prawo do emerytury rolniczej jest ustalane na wniosek samego zainteresowanego. Wyjątek dotyczy osób pobierających rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy. Po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego – emerytura rolnicza zostanie przyznana z urzędu, o ile będą posiadać wymagany okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Wcześniejsza emerytura rolnicza

W związku z obniżeniem wieku emerytalnego nie jest już przyznawana częściowa emerytura rolnicza. Natomiast częściowe emerytury rolnicze przyznane przed dniem 1 października 2017 r. zostały z urzędu zamienione. Od tej daty zmieniły się na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym.
Ponadto KRUS informuje, że rolnicy, którzy do 31 grudnia 2017 roku ukończyli wiek 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni) oraz posiadają co najmniej 30 letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego, a także zaprzestaną prowadzenia działalności rolniczej, mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę rolniczą. Wniosek o wcześniejszą emeryturę rolniczą może być również złożony po tej dacie.

Czytaj również