Seniorzy nieaktywni społecznie

Według najnowszych badań obraz polskiego seniora wypada bardzo niekorzystnie na tle Europy. Osoby w wieku 50+ słabo wypadają w testach poznawczych, szybko przechodzą na emeryturę i nie angażują się w życie społeczne.

Według statystyk w Polsce często dochodzi do wykluczenia społecznego osób starszych. Częściowo skutkiem tego jest bardzo niska aktywność zawodowa seniorów, ich zła sytuacja materialna i bierna postawa wobec proponowanych aktywności społecznych. Niewielu z nich decyduje się także na uczestnictwo w jakichkolwiek formach kształcenia.

Międzynarodowe Badanie Zdrowia, Starzenia się i Przechodzenia na Emeryturę w Europie wykazało, iż polscy seniorzy czują się gorzej niż seniorzy innej narodowości. Osoby starsze mają problem z pracą, aktywnością społeczną, fizyczną i intelektualną. Tylko 15% polskich seniorów jest aktywnych społecznie, podczas gdy we Francji, Niemczech czy Austrii - to ponad 45%.

Do walki o seniora angażuje się m.in. rząd, który uruchomił program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Podejmuje on także działania mające na celu utrzymanie starszych pracowników na rynku pracy, nakłonienie ich do zwiększenia aktywności i utrzymanie przez nich samodzielności. Osoby starsze, odchodząc na emeryturę, wciąż jednak w pełni nie wykorzystują swojego czasu, doświadczenia i kompetencji w działaniach na rzecz społeczeństwa. Wynika to zarówno z braku motywacji, jak i z braku wiedzy o organizowanych wydarzeniach.

Propozycji aktywności dla seniorów nie brakuje. Istnieje wiele organizacji skupiających swoje działania wokół osób starszych. W czym jest więc problem?
Więcej z kategorii Umysł
Przeczytaj artykuł
45 życiowych porad dziewięćdziesiątletniej kobiety
Przeczytaj artykuł
Pięknie Pani wygląda!
Przeczytaj artykuł
Już nie to zdrowie, a w sercu ciągle maj. Mężczyźni na emeryturze
Powiązane artykuły
O jakich prezentach marzycie?
Terapia online
Na czym polega i kto może skorzystać z psychoterapii online?
Starsza samotna osoba starsza z opiekunką
Samotność osób starszych - jak warto wspierać seniorów?
Telefon wsparcia dla Seniorów
Wsparcie dla Seniorów Słuchamy-Wspieramy

Reklama