Seniorzy nieaktywni społecznie

edług najnowszych badań obraz polskiego seniora wypada bardzo niekorzystnie na tle Europy. Osoby w wieku 50+ słabo wypadają w testach poznawczych, szybko przechodzą na emeryturę i nie angażują się w życie społeczne.

Według statystyk w Polsce często dochodzi do wykluczenia społecznego osób starszych. Częściowo skutkiem tego jest bardzo niska aktywność zawodowa seniorów, ich zła sytuacja materialna i bierna postawa wobec proponowanych aktywności społecznych. Niewielu z nich decyduje się także na uczestnictwo w jakichkolwiek formach kształcenia.

Międzynarodowe Badanie Zdrowia, Starzenia się i Przechodzenia na Emeryturę w Europie wykazało, iż polscy seniorzy czują się gorzej niż seniorzy innej narodowości. Osoby starsze mają problem z pracą, aktywnością społeczną, fizyczną i intelektualną. Tylko 15% polskich seniorów jest aktywnych społecznie, podczas gdy we Francji, Niemczech czy Austrii - to ponad 45%.

Do walki o seniora angażuje się m.in. rząd, który uruchomił program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Podejmuje on także działania mające na celu utrzymanie starszych pracowników na rynku pracy, nakłonienie ich do zwiększenia aktywności i utrzymanie przez nich samodzielności. Osoby starsze, odchodząc na emeryturę, wciąż jednak w pełni nie wykorzystują swojego czasu, doświadczenia i kompetencji w działaniach na rzecz społeczeństwa. Wynika to zarówno z braku motywacji, jak i z braku wiedzy o organizowanych wydarzeniach.

Propozycji aktywności dla seniorów nie brakuje. Istnieje wiele organizacji skupiających swoje działania wokół osób starszych. W czym jest więc problem?

Oceń artykuł

(liczba ocen 0)

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na temat zdrowia i zdrowego stylu życia, zapraszamy na nasz portal ponownie!