Kto zostanie prawdziwym przyjacielem seniora? Konkurs

Trwa czwarta edycja programu „Przyjaciel Seniora”. W specjalnym konkursie wyróżnione zostaną osoby, które w sposób szczególny i z zaangażowaniem działają na rzecz poprawy sytuacji i jakości życia osób starszych.
Czterech uśmiechniętych seniorów rozmawia ze sobą
Źródło: 123rf
Spis treści

Projekt jest organizowany przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – Wrocławskie Centrum Seniora i członków Wrocławskiej Rady Seniorów. Ma na celu wyróżnienie osób, które działają na rzecz poprawy sytuacji i jakości życia osób starszych.

Przyjaciel seniorów

Tytuł i statuetkę „Przyjaciela Seniorów” mogą otrzymać osoby fizyczne, działające w obszarach dedykowanych seniorom oraz propagujące w społeczeństwie ideę zmiany postrzegania obrazu osób 60+.

Zgłoszenia mogą składać: uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, rady osiedli, związki emerytów i rencistów, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) i inne instytucje społeczne i kulturalne. Czas nadsyłania zgłoszeń trwa do 23 sierpnia 2019 roku. Warunkiem przystąpienia do programu i starania się o Tytuł „Przyjaciela Seniorów” jest zgłoszenie kandydatury poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej (http://www.seniorzy.wroclaw.pl/node/1129) oraz w siedzibie Wrocławskiego Centrum Seniora.

Zgłoszenia do konkursu "Przyjaciel Seniorów"

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesyłać na adres mailowy jolanta.podsiadlo@wcrs.wroclaw.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Wrocławskiego Centrum Seniora, pl. Dominikański 6, pok. 15 do koordynatorki programu - Jolanty Podsiadło (nr tel. 71 772 49 22).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 2 września 2019 roku, natomiast wręczenie statuetek „Przyjaciela Seniorów” odbędzie się 6 września na wrocławskim Rynku podczas inauguracji tegorocznych obchodów Dni Seniora - Wrocław 2019.

Czytaj również