Dofinansowanie do wymiany pieca - jak uzyskać? Wniosek

Dofinansowanie do wymiany pieca oraz termomodernizacji domu może pokryć całą niemal inwestycję do kwoty blisko 50 tysięcy złotych. Warto wziąć te pieniądze, żeby żyć taniej i zdrowiej. Zobacz, jak dostać dofinansowanie do wymiany pieca w 2020 roku, gdzie złożyć wniosek oraz jakie są kryteria dochodowe.
Dym wydobywający się z kominów
źródło:123RF
Spis treści

Dofinansowanie do wymiany pieca 

Dofinansowanie do wymiany pieca jest instrumentem finansowym stanowiącym bezpośrednią zachętę, a przy tym ekonomiczne wsparcie dla osób, które chcą lub zmuszone są zrezygnować z ogrzewania domu węglem lub drewnem na rzecz bardziej ekologicznych źródeł energii (głównie gazowych). Wymiana pieców jest obecnie w Polsce jednym z priorytetowych zadań dotyczących ochrony środowiska, a także zdrowia i życia mieszkańców. Ma to związek z bardzo wysokim poziomem zanieczyszczeń emitowanych przez domowe paleniska – w dymie pochodzącym ze spalania węgla niskiej jakości, mokrego drewna oraz śmieci, znajdują się setki trujących i rakotwórczych substancji, wśród których na plan pierwszy wysuwają się: 

  • pyły zawieszone PM10 i PM2,5 – jedna z głównych przyczyn chorób górnych dróg oddechowych; 
  • benzo(a)piren – związek chemiczny o silnie kancerogennym działaniu. 

Obserwuje się, że największe, zdecydowanie przekraczające wszelkie europejskie normy, stężenie tych substancji jest we wszystkich tych miejscowościach, w których dominuje starsza zabudowa typu jednorodzinnego, a także tych, w których występują duże skupiska niepodłączonych do miejskich sieci kamienic. Specjaliści od ochrony środowiska orzekli, że tak zwana emisja niska, czyli łączne zanieczyszczenie wytwarzane przez domowe piece węglowe, w wielu przypadkach stanowi większe zagrożenie, niż zanieczyszczenia przemysłowe.

Dofinansowanie do wymiany pieca w 2020 roku 

Dofinansowanie do wymiany pieca w 2020 roku przyznają wojewódzkie fundusze ochrony środowiska oraz gminy i właśnie w ich siedzibach należy składać wnioski. Pieniądze pochodzą z realizowanego przez rząd od 2018 roku programu „Czyste powietrze”, w ramach którego do roku 2029 do rozdysponowania jest ponad 100 miliardów złotych. Refundacja pokryć może zarówno koszty demontażu starego i zakupu nowego pieca, jak też różnego typu prac termomodernizacyjnych. Dodatkowo beneficjenci programu mogą liczyć na niskooprocentowane pożyczki, które rozłożone będą nawet na 15 lat. Należy pamiętać, że wysokość dotacji jest ustalana indywidualnie, w oparciu o kryterium dochodowe – na największe wsparcie mogą liczyć osoby o najniższych dochodach w przeliczeniu na jednego członka rodziny zamieszkałego w gospodarstwie domowym. 

Ile wynosi dofinansowanie do pieca? 

Kwota dofinansowania do pieca obliczana jest jako określony procent kosztów kwalifikowanych, a te ustalono na pułapie 53 tysięcy złotych. Osoby najsłabiej uposażone mogą w formie bezzwrotnej refundacji otrzymać do 90 procent tej sumy, a więc 47,7 tysiąca złotych. Pozostałych 10 procent pokryć można za pomocą pożyczki oprocentowanej na poziomie WIBOR 12 M + 70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2 procent w skali roku. Są to warunki znacznie korzystniejsze, niż w banku. Szczegółowe kryteria przedstawia poniższa tabela (dane: Ministerstwo Środowiska):

Grupa

Kwota średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym [zł]

Dotacja

(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)

Pożyczka

Uzupełnienie do wartości dotacji

Pożyczka

Pozostałe koszty kwalifikowane (uzupełnienie do wysokości jednostkowych kosztów kwalifikowanych)

I

do 600

do 90 proc.

do 10 proc.

do 100 proc.

II

601 - 800

do 80 proc.

do 10 proc.

do 100 proc.

III

801 - 1000

do 70 proc.

do 10 proc.

do 100 proc.

IV

1001 - 1200

do 60 proc

do 10 proc.

Do 100 proc.

V

1201 - 1400

do 50 proc.

do 10 proc.

do 100 proc.

VI

1401 - 1600

do 40 proc.

do 10 proc.

do 100 proc.

VI

powyżej 1600

do 30 proc

do 10 proc.

do 100 proc.

Dotacja na piec – niezbędne warunki 

Aby otrzymać dotację na piec, budynek należący do wnioskodawcy musi spełniać określone wymagania: 

  • nie ma możliwości podłączenia budynku/mieszkania do komunalnej sieci centralnego ogrzewania, w związku z czym montaż nowego indywidualnego źródła ciepła jest jedynym technicznie możliwym i finansowo opłacalnym rozwiązaniem; 
  • warunkiem montażu nowszego kotła na paliwo stałe (węgiel) jest niemożność podłączenia budynku do sieci dystrybucji gazu; 
  • w przypadku budynków nowych sfinansowany z dotacji może być jedynie zakup i montaż: źródła ciepła wraz z przyłączami, wentylacji mechanicznej wraz z odzyskaniem ciepła, mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych. 

Dlaczego warto wziąć dotację na wymianę pieca? 

Dotację na wymianę pieca oraz termomodernizację budynku warto wziąć z wielu powodów. Pierwszy to ekonomiczny. Ogrzewanie gazowe samo w sobie jest droższe, niż palenie węglem, zwłaszcza tanim i złej jakości. Jeśli jednak wymianie kotła towarzyszyć będzie szerzej zakrojona modernizacja budynku (ocieplenie ścian styropianem lub wełną mineralną, wymiana okien i drzwi etc.), z dużym prawdopodobieństwem suma rocznych wydatków na ogrzewanie będzie niższa, niż przed remontem. Po drugie – dotacje na wymianę pieca pozwalają aktywnie włączyć się w walkę o czyste środowisko wokół nas, z korzyścią przede wszystkim dla zdrowia. Szacuje się, że z powodu chorób wywołanych przez zanieczyszczenie powietrza, rocznie umiera 40 tysięcy Polaków, głównie na nowotwory i choroby płuc. Dlatego w ciągu 10 lat rząd chce przekonać do wymiany pieców właścicieli aż 3,5 miliona budynków, głównie domów jednorodzinnych. Z podsumowania za pierwszych 15 miesięcy funkcjonowania programu „Czyste powietrze” wynika, że na wstępie Polacy złożyli 96 tysięcy wniosków łącznie opiewających na 2 miliardy złotych. 

Czytaj również

Bibliografia

  • Co udało się osiągnąć po ponad roku działania Programu “Czyste Powietrze”? http://powietrze.mos.gov.pl
  • Weź dofinansowanie na wymianę pieca i prace termomodernizacyjne! http://powietrze.mos.gov.pl