Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Nowe zasady

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, takie jak środki chłonne, możesz teraz otrzymać bez wychodzenia z domu. Zobacz, jak zmieniły się zasady w związku z wprowadzeniem elektronicznego systemu weryfikacji oraz rozwiązań mających na celu ograniczenie pandemii Covid-19.
Wyroby medyczne
Źródło: 123RF
Spis treści

Nowe zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Od 1 stycznia 2020 roku uzyskanie oraz weryfikacja zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne są znacznie szybsze i prostsze, niż w poprzednich latach. Dodatkowo od marca tego samego roku obowiązuje pakiet nieprzewidzianych wcześniej udogodnień związanych z pandemią Covid-19. To znaczne ułatwienie dla osób zaopatrujących się w takie wyroby, jak środki chłonne (pieluchy, pieluchomajtki, wkładki, podkłady), cewniki, protezy, ortezy, obuwie ortopedyczne, wózki inwalidzkie czy sprzęt rehabilitacyjny.

Tym co pozostaje natomiast niezmienne, są uprawnienia wynikające z wystawionych zleceń, czyli możliwość refundacji wybranych produktów przez NFZ w ramach określonych limitów. Przykładowo – pacjentom z problemem inkontynencji (nietrzymania moczu), przysługuje 90 sztuk środków chłonnych miesięcznie, natomiast osobom objętym ustawą „Za Życiem” i ze znacznym stopniem niepełnosprawności przysługuje nielimitowana ilość produktów (miesięcznie) oraz prawo do zwiększonego limitu finansowania.

Standardowa, comiesięczna refundacja ze strony Funduszu wynosi:

 • 77 złotych w przypadku osób cierpiących na choroby nowotworowe;
 • 63 złote w przypadku pozostałych pacjentów.

Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest wcześniejsze uzyskanie oraz weryfikacja zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne w 2020

Do końca 2019 roku pacjent, po otrzymaniu druku zlecenia od swojego lekarza, zobowiązany był potwierdzić poprawność wystawionego dokumentu w wojewódzkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, ewentualnie pocztą lub za pośrednictwem osoby upoważnionej, co niekiedy było uciążliwe. Od nowego roku obowiązują jednak zupełnie inne zasady:

 • zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne w 2020 r wystawia się na nowym druku (wzór dostępny między innymi na stronach internetowych poszczególnych oddziałów NFZ);
 • dokument wprowadzany jest przez osobę wystawiającą (lekarz, pielęgniarka) do systemu elektronicznego na platformie eZWM, gdzie jest on w trybie natychmiastowym weryfikowany;
 • w związku z powyższym pacjent zwolniony jest z obowiązku samodzielnej weryfikacji zlecenia w oddziale ZUS;
 • w przypadku błędnego wystawienia zlecenia, istnieje możliwość jego korekty w czasie tej samej wizyty lekarskiej, bez konieczności umawiania kolejnej.

Zlecenie na wyroby medyczne w czasach pandemii

W roku 2020, który jest czasem szczególnym ze względu na pandemię Covid-19, dodatkowo wprowadzonych zostało wiele przepisów ułatwiających leczenie oraz przyspieszających procedury biurokratyczne. Dotyczy to również ścieżki uzyskania dokumentu, jakim jest zlecenie na wyroby medyczne.

Od marca istnienie możliwość wystawienia go w ramach teleporady, a więc konsultacji przeprowadzonej telefonicznie. W takim przypadku lekarz wprowadza dane do eZWM, i po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji generuje numer zlecenia i przekazuje go pacjentowi telefonicznie, poprzez SMS lub mailowo.

Dokonując zakupu w sklepie medycznym lub aptece, należy jedynie podać uzyskany numer oraz swój PESEL, a na koniec podpisać potwierdzenie odbioru określonego wyrobu. Co ważne, jeśli produkt dostarczany jest przesyłką do domu, a pacjent chce do minimum ograniczyć kontakt z kurierem, NFZ dopuszcza możliwość nie podpisywania osobistego odbioru (w takim przypadku wystarczy sygnowanie przez kuriera).

Ile jest ważne zlecenie na wyroby medyczne?

Ile jest ważne zlecenie na wyroby medyczne i jak często można korzystać z pomocy NFZ? Refundacja środków chłonnych, takich jak pieluchy, pieluchomajtki czy wkładki, przysługuje raz na miesiąc, natomiast zlecenie wystawia się maksymalnie na 12 miesięcy (w przypadku zlecenia wystawionego i zatwierdzonego w e-ZWM).

Uwaga – zlecenie jest ważne tylko w konkretnym okresie. Dokument nie obejmuje miesięcy, które już upłynęły ani też nie będzie zrealizowany w czasie późniejszym niż ten, którego dotyczy.

Kto może wystawić zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne?

Kto może wystawić zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne? Uprawnienia w tym zakresie mają lekarze, zarówno specjaliści (np. z zakresu onkologii, geriatrii, neurologii czy ginekologii), jak też podstawowej opieki zdrowotnej. Kontynuacja zlecenia może zostać wystawiona przez pielęgniarkę.

Należy także pamiętać, że na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia nietrzymanie moczu nie jest kryterium chorobowym uprawniającym do refundacji. Pacjent z NTM musi jednocześnie posiadać jedną z chorób współistniejących, np.:

 • choroby nowotworowe,
 • upośledzenie umysłowe,
 • zespoły otępienne,

a także choroby układu nerwowego oraz uszkodzenie układu nerwowego, schorzenia układu pokarmowego lub dróg moczowych, wynikające z wad rozwojowych, pochodzenia jatrogennego lub pourazowego.

Czytaj też:

Bibliografia

 • Komunikat dotyczący wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19., www.nfz.gov.pl
 • Zaopatrzenie w wyroby medyczne, www.nfz.gov.pl