Wokół mózgu - zaproszenie na bezpłatną konferencję dla seniorów

Spis treści
DOZ Fundacja i redakcja CafeSenior zaprasza wszystkie osoby w wieku 60+ na konferencję Wokół mózgu, rozpoczynającą cykl bezpłatnych spotkań dla seniorów, która odbędzie się już 16 lutego w godzinach 12.00-14.30 w Łodzi, w CH Sukcesja, al. Politechniki 1, Poziom -1.

Konferencja Wokół mózgu


Konferencja Wokół mózgu rozpoczyna cykl bezpłatnych spotkań o zdrowiu dla seniorów organizowanych przez DOZ Fundację. Cykl poświęcony będzie różnym aspektom zdrowia, spotkaniom muzycznym oraz rozmowom z ciekawymi ludźmi.

Podczas konferencji „Wokół mózgu” seniorzy będą mieli okazję dowiedzieć, jak ważna jest rola aktywnej profilaktyki w prewencji udaru mózgu, na czym polegają ćwiczenia mózgu oraz jak odpowiednio odżywiać mózg. W spotkaniu udział wezmą:

  • mgr Adam Siger – Wice-Prezes Fundacji Udaru Mózg,

  • dr n. med. Leonard Szafraniec – konsultant wojewódzki ds. psychologii klinicznej,

  • mgr Izabela Nowak,

  • dr Monika Mularska-Kucharek – socjolog, terapeuta, trener umiejętności psychospołecznych i współautorka książki Jesień życia? Wiosna możliwości. Rozmowę z autorką poprowadzi Monika Kamieńska dyrektor Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych, członek łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.


Patronat nad konferencją objął łódzki oddział Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Patron medialny to między innymi portal CafeSenior.

Harmonogram spotkania Wokół mózgu


wokół mózgu

DOZ Fundacja dbam o zdrowie powstała w 2007 r., by niwelować bariery w dostępie leków w Polsce. Fundacja realizuje swoje cele poprzez finansowanie w całości lub części zakupu leków oraz środków medycznych osobom w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, związanej z koniecznością przyjmowania medykamentów. Swoją działalnością obejmujemy teren całego kraju.