Patroni roku 2015. Kogo i co uczcimy w nowym roku?

Papież, kronikarz, pisarz, bokser, światło, teatr i dawna stolica Polski. Co to za kompilacja? To “patroni” roku 2015. Będziemy w nim obchodzić kilka znaczących rocznic. Dlatego różne krajowe (i nie tylko!) instytucje podjęły decyzje, by upływał nam on pod znakiem tych postaci, miejsc czy zjawisk.
Spis treści

Rok Jana Pawła II i Jana Długosza

Sejm ustanowił rok 2015 Rokiem św. Jana Pawła II (w związku z 10. rocznicą jego śmierci) oraz Jana Długosza (w 600-lecie jego urodzin). W przyszłym roku będziemy też obchodzić Rok Polskiego Teatru.

Posłowie chcieli podkreślić zaangażowanie papieża w odradzanie się niepodległej Polski i zaznaczyć szczególne znaczenie dzieł Jana Długosza dla polskiego dziedzictwa narodowego. Ponadto obchody Roku Polskiego Teatru zbiegną się z 250-leciem istnienia Teatru Narodowego w Warszawie oraz Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.

Rok Jana Potockiego

Przyszły rok to także 200. rocznica śmierci Jana Potockiego - pierwszego polskiego archeologa, etnologa, językoznawcy, badacza starożytności słowiańskich, erudyty, wolnomyśliciela i fantasty. Fundacja New Era Art Jana Potockiego z Krakowa przygotowuje szereg przedsięwzięć, które będą miały na celu promowanie wizerunku tego wybitnego Polaka. W planach Fundacja ma działania kulturalne (związane z literaturą, teatrem, sztuką, fotografią oraz działaniami w przestrzeni), jak również naukowo-edukacyjne. Patronat nad wydarzeniami objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Rok Kazimierza Paździora

W nadchodzącym roku minie 5 lat od jego śmierci. Kim był? Jednym z najwybitniejszych polskich bokserów, mistrzem olipmijskim z 1960 roku. Pięściarz pochodził z Radomia, zatem można się spodziewać, że od stycznia to właśnie w tym mieście koncentrować się będzie bokserskie życie. Decyzję o ustanowieniu 2015 rokiem Kazimierza Paździora podjął Polski Związek Bokserski.

Rok Miasta Królów

Chodzi o Gniezno. Na 2015 rok przypadnie rocznica wydarzeń, które zaważyły w sposób szczególny na historii Polski - 990. rocznica koronacji Bolesława Chrobrego oraz jego syna Mieszka II na Królów Polski. Organizatorzy obchodów tego wydarzenia chcą przy okazji przypomnieć Polakom o roli Gniezna i Katedry Gnieźnieńskiej w kształtowaniu pozycji Państwa Piastów w Europie.

Międzynarodowy Rok Światła i Technologii Wykorzystujących Światło

Światło jest związane z wieloma dziedzinami nauki i techniki, a w szczególności z fizyką i astronomią. Podejmując decyzję o roku światła, ONZ chce zwrócić uwagę społeczeństw na tematy nauk związanych ze światłem i jego zastosowaniami. To również okazja to wskazania na problem zanieczyszczenia nocnego nieba nadmiarem światła sztucznego.