Nowoczesne miasta to miasta przyjazne seniorom

Wiedza o starzeniu się społeczeństwa nie jest już żadną nowością. Niestety, zmiany w demograficznej strukturze nie pociągają zwykle za sobą zmian w organizacji polskich miast. Istnieje bardzo dużo barier, które zniechęcają grupę ludzi 60+ do prowadzenia aktywnego trybu życia po przejściu na emeryturę. Koniec kariery zawodowej nie musi oznaczać końca czynnego udziału w sferach poza pracą!
Spis treści


 

Wiek wyznacznikiem obywatelskiej przydatności?


Liczne utrudnienia w infrastrukturze, systemie komunikacji miejskiej powodują społeczną izolację. Wówczas tworzy się wyraźna luka między ludźmi „aktywnymi” i „biernymi”, a przecież wiek wcale nie musi determinować przydziału do określonej grupy. Na zachodzie Europy wcześniej zauważono potrzeby osób starszych, wychodząc im naprzeciw.

 

 

Metoda małych kroków


Świat kręci się w szybkim tempie. Pasywność emerytów często ma swój początek w podstawowych czynnościach, takich jak chociażby przedostanie się na drugi koniec miasta do urzędu. Wysokie stopnie tramwajów, brak wind w budynkach oraz podjazdów dla niepełnosprawnych uniemożliwiają swobodne poruszanie się. Utrudnienia skutkują wymuszoną zależnością od innych osób. A nikt nie chce być wyręczany w sytuacjach, w których poradziłby sobie świetnie sam.

 

 

Nowoczesne miasta to miasta „przyjazne wiekowi”


W 2002 roku Światowa Organizacja Zdrowia przygotowała program, w którym proponuje samorządom projektowanie przestrzeni miejskich, by były „age-friendly”. Zanim aglomeracja zasłuży sobie na ten tytuł, musi udokumentować innowacje, poprawiające standard życia seniorów. Rozwiązania architektoniczne są bardzo ważne, lecz nie stanowią ostatecznego rozwiązania problemu. Oprócz udogodnień infrastrukturalnych należy umożliwiać realizację różnych pasji, tworzyć wydarzenia sprzyjające integracji. Na polepszenie komfortu ma wpływ zarówno poprawa życia materialnego, jak i zapewnienie dobrego samopoczucia.

 

 

Co zyskuje senior, a co miasto?


Starzenie się społeczeństw niesie ze sobą zmiany w relacjach międzyludzkich. Osobom starszym nierzadko doskwiera samotność. Grono najbliższych przyjaciół topnieje. Świat młodych często jest niezrozumiały. Problemem jest brak przynależności do jakiejkolwiek grupy. To tworzy wiele barier mentalnych.

Jednak trzeci wiek nie musi oznaczać chorób i niedołęstwa. Dużo uwagi poświęca się negatywnym aspektom, a zapomina o korzyściach. Im więcej przeżytych lat, tym więcej doświadczenia. Starość to skarbnica wiedzy, której nie dadzą nam książki. Dlatego powinna być szczególnie doceniania. Nabyte przez lata kompetencje mogą być z powodzeniem wykorzystane w wielu sferach życia. Wystarczy tylko umożliwić międzypokoleniową wymianę informacji.

 

 

Miasto przyjazne - miasto uniwersalne


Tworzenie przestrzeni sprzyjających nawiązywaniu dialogu między różnymi pokoleniami to krok w przód, by zaczęły powstawać miasta łączące w sobie wiele funkcji. Takie, które zaspokajają potrzeby ekonomiczne, kulturalne i społeczne. Wówczas każdy bez względu na wiek będzie czuł się dobrze.

Ewa Kuhnert