Inwestycja dla seniora - lokaty bankowe wciąż pozostają najbezpieczniejszym sposobem inwestycji

Spis treści
Pomimo możliwości inwestycji środków finansowych w coraz to nowsze i bardziej wyszukane produkty inwestycyjne, to jednak lokaty bankowe nadal pozostają najpewniejszą formą pomnażania środków, szczególnie dla osób starszych. Przypominamy o zaletach i wadach inwestycji w lokaty.Artykuł sponsorowany

Lokaty bankowe – zalety i wady


Osoby w starszym wieku zazwyczaj chciałyby lokować pieniądze przede wszystkim w bezpieczny sposób, który nie wymaga prowadzenia szczegółowych analiz, a zarazem zapewnia solidny zysk. Idealnym wyborem wydają się więc lokaty bankowe, jednak nie ma róży bez kolców, a więc nawet inwestycja w lokaty ma pewne wady. Przypominamy, jakie są główne zalety i wady lokat bankowych.

Zalety lokat bankowych


Pewny zysk bez ryzyka


Lokata to jedna z najpewniejszych form inwestowania. Oszczędzając pieniądze w ten sposób praktycznie nie istnieje ryzyko utraty zainwestowanych środków. W najgorszym przypadku można stracić tylko wypracowane odsetki, a może się tak zdarzyć w sytuacji nie dotrzymania warunków umowy i przedterminowego zerwania lokaty. Jednak i w tej sytuacji ulokowany kapitał pozostanie nienaruszony.

Inwestycja w lokaty bankowe do równowartości 100.000 EUR objęta jest gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), dlatego nawet w razie problemów lub wręcz upadku danego banku, co zdarza się niezmiernie rzadko, zainwestowane pieniądze zostaną w pełni odzyskane. Gwarancja BFG na kwotę 100.000 EUR (nieco ponad 400.000 zł) dotyczy każdego banku z osobna, a więc jeśli dysponujemy większą kwotą (np. 700.000 zł), to wystarczy, że rozlokujemy środki w dwóch różnych bankach w taki sposób, aby kwota ulokowana w każdym z nich nie przekroczyła wspomnianej równowartości 100.000 EUR, a zainwestowane pieniądze będą w całości zabezpieczone gwarancją BFG. W ten sposób korzystając z oferty 10 różnych banków, można bez ponoszenia żadnego ryzyka zainwestować w lokaty nawet ponad 4 mln zł. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku ulokowania takiej kwoty wyłącznie w jednym banku – w przypadku niewypłacalności tego banku można bowiem utracić nadwyżkę powyżej 100.000 EUR. Dlatego „duże pieniądze” warto lokować na różnych lokatach w różnych bankach, ponieważ tylko w ten sposób lokata pozostaje w pełni bezpieczną inwestycją. Jeśli jednak planowana inwestycja dotyczy kwoty znacznie niższej niż równowartość 100.000 EUR (ponad 400.000 zł) to nie trzeba się tym przejmować, ponieważ pieniądze ulokowane na lokacie zawsze będą całkowicie bezpieczne, co często jest dla seniorów głównym powodem wyboru właśnie lokat bankowych.

Spokój i wygoda


Lokaty bankowe są nie tylko pewną, ale również bardzo wygodną formą oszczędzania. Podczas, gdy inwestowanie na giełdzie czy w fundusze inwestycyjne wymaga specjalistycznej wiedzy i ciągłego śledzenia rynkowych trendów, w przypadku lokaty wystarczy przelać pieniądze na wyznaczony do tego rachunek i nie trzeba martwić się o nic więcej, aby po upływie terminu odebrać środki wraz z odsetkami. Dlatego lokaty bankowe są znakomitą formą oszczędzania dla osób, które nie mają czasu lub wiedzy na ryzykowniejsze inwestycje, lub które po prostu nie przepadają za ryzykiem. Lokatę można założyć zarówno przez Internet, jak i w placówce wybranego banku. Ta druga opcja jest szczególnie ceniona przez osoby starsze, jednak trzeba być czujnym, ponieważ zdarzają się sytuacje, że lokaty zakładane przez Internet mają wyższe oprocentowanie niż te zakładane w placówce.

Różnorodność ofert


Rynek jest mocno nasycony i oferuje bardzo szerokie spektrum lokat. Wśród dostępnych ofert można bez trudu znaleźć zarówno krótkoterminowe depozyty przeznaczone dla osób, które nie chcą na długo rozstawać się ze swoimi pieniędzmi, jak i długoterminowe, które pozwalają na wielomiesięczną czy nawet wieloletnią inwestycję. Dostępne są lokaty „bez konta” i „z kontem”, ze stałym bądź zmiennym oprocentowaniem, a także lokaty z możliwością automatycznego odnowienia oraz lokaty jednorazowe, nieodnawialne. Dzięki tak dużej różnorodności bez problemu można wytypować lokatę odpowiadającą indywidualnym potrzebom i wymaganiom. Na wielu stronach internetowych można znaleźć gotowe rankingi lokat (przykładowy ranking), w których prezentowane są lokaty bankowe aktualnie godne polecenia. W tego typu rankingach dokonywana jest szczegółowa analiza poszczególnych lokat, a wyniki prezentowane są w przejrzysty sposób, dzięki czemu osoba chcąca dokonać takiej inwestycji nie musi wszystkiego analizować samodzielnie. Warto jednak do takich gotowych rozwiązań podchodzić z pewną rezerwą, ponieważ lokata najlepsza dla jednego klienta może nie być idealnym rozwiązaniem dla innego, a więc gotowe, „uniwersalne” rankingi nie zawsze będą idealnym rozwiązaniem dla każdego.

Ochrona przed inflacją


Lokaty bankowe nie gwarantują co prawda dużego zysku, do czego jeszcze wrócimy podczas omawiania ich wad, ale często (choć nie zawsze) oprocentowanie lokat jest na poziomie przewyższającym inflację. Z tego względu lokaty stanowią znakomity sposób na bezpieczne „przechowanie” pieniędzy bez ryzyka utraty ich realnej wartości, do której doszłoby, gdyby pieniądze były przechowywane na nieoprocentowanym rachunku bankowym lub „w skarpecie”.

Łatwa dostępność


Lokaty bankowe są szeroko dostępne – nie trzeba spełniać właściwie żadnych kryteriów, aby móc z nich skorzystać. Oczywiście banki często oferują lokaty „z kontem” (aby otworzyć taką lokatę konieczne jest również otworzenie rachunku bankowego w tym samym banku), ale przy założeniu, że konto to jest darmowe, jego otwarcie nie powinno stanowić problemu. Minimalna kwota inwestycji na lokacie jest z reguły dość niska (np. 500 zł lub 1.000 zł), co daje możliwość skorzystania z takich ofert nawet osobom, które nie dysponują dużymi środkami. Banki często kuszą klientów lokatami o wyjątkowo wysokim oprocentowaniu, jednak bardzo często takie lokaty mają ustaloną górną kwotę inwestycji (np. 10.000 zł lub 20.000 zł). Dlatego należy uważnie przeczytać szczegóły dotyczące danej oferty, ponieważ lokaty o wyjątkowo wysokim oprocentowaniu nie zawsze dają możliwość inwestycji bardzo wysokich kwot.

Stałe oprocentowanie


Większość lokat bankowych posiada stałe oprocentowanie, co pozwala dokładnie przewidzieć końcowy zysk jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. W takim przypadku nie ma żadnych niewiadomych – wystarczy zdeponować pieniądze i odczekać określony w umowie czas na odebranie swoich środków wraz z należnymi odsetkami. Przewidywalność i bezpieczeństwo inwestycji w lokaty bankowe to bez wątpienia jedna z największych zalet lokat.

Wady lokat bankowych


Zamrożenie pieniędzy na określony czas


Lokata bankowa wiąże się z zamrożeniem pieniędzy na czas jej trwania. Deponując środki na pół roku, nie można z nich w tym czasie korzystać, ponieważ obraca nimi bank, np. wykorzystując je do udzielania kredytów innym klientom. Dla inwestora oznacza to ryzyko obniżenia płynności finansowej i okresowe „zamrożenie” nadwyżek pieniężnych. Warto o tym pamiętać i nie inwestować na lokacie wszystkich wolnych środków, tak aby w razie awaryjnej sytuacji nie było konieczności zamknięcia lokaty przed upływem ustalonego umową terminu. O tym, dlaczego nie warto tego robić, piszemy poniżej.

Możliwość utraty zysków w razie przedterminowego zerwania lokaty


Podjęcie środków przed wygaśnięciem lokaty przeważnie oznacza odebranie inwestorowi odsetek i zwrócenie przez bank wyłącznie zainwestowanego kapitału (choć bywają na rynku oferty w których tego typu ryzyko nie występuje). W przypadku takiego scenariusza zamrożenie środków nie przyniesie inwestorowi żadnych korzyści, co z pewnością nie jest sytuacją zakładaną przy podejmowaniu decyzji o inwestycji. Dlatego zawsze warto wykonać dokładną analizę własnej sytuacji finansowej, aby po rozpoczęciu inwestycji w lokatę nie okazało się, że lokatę trzeba będzie zerwać przed czasem. Jednak na rynku istnieją lokaty pozbawione tego ryzyka, w przypadku których gwarantowana jest wypłata należnej części odsetek nawet w przypadku przedterminowego zerwania umowy. Takich ofert nie ma wiele na rynku, ale da się je znaleźć.

Stosunkowo niski zysk


Oprocentowanie lokat bankowych rzadko kiedy osiąga imponującą wysokość – przeważnie wypracowany zysk pozostaje więc dość skromny. W porównaniu z innymi formami inwestycji, jak np. inwestycją na giełdzie, czy w funduszach inwestycyjnych, zysk wypracowany z lokat nie będzie wysoki. Jednak taka jest cena bezpieczeństwa i gwarancji zwrotu całego zainwestowanego kapitału, której nie da się uzyskać w przypadku agresywnych inwestycji giełdowych. Lokaty bankowe pozostają więc najlepszym sposobem na bezpieczną inwestycję, którą wybierają przede wszystkim osoby nie przepadające za ponoszeniem jakiegokolwiek ryzyka. Wśród seniorów lokaty niezmiennie cieszą się dużym zaufaniem.